Заказать реферат

Курсовая: Регіональні аспекти використання мінеральних ресурсів Полтавської (ID:50439)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Регіональні аспекти використання мінеральних ресурсів Полтавської (Код работы:50439)

Информация о работе Раздел: География
Вид работы: Курсовая
Объем: 23 стр.
Цена: 70 грн.
Код работы (ID): 50439
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 950
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Географічне положення Полтавської області 4
Розділ 2. Корисні копалини Полтавської області 7
2.1. Геологічна будова та мінерально-сировинні ресурси Полтавщини 7
2.2. Рельєф Полтавщини 17
Висновок 22
Список використаних джерел 23
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Заставний Ф. Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.: іл.
2. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та ін.; За ред. Є. П. Качана. – К.: Вища шк., 1998. – 375 с.
3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
4. Бейдик О. О., Падун М. М. Географія: посібник для вступників до вищих навчальних закладів. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.
5. Масляк П. О., Олійник Я.Б., Степаненко А. В., Шищенко П. Г. Географія: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. Програма і відповіді на всі запитання. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 829 с.
6. http://pnpu.edu.ua
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Рекреалогічні ресурси Полтавської області

  1. Групи відпочиваючих – основний елемент ТРС 3 2. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу адміністративної області України (на прикладі Полтавської області). Схема розміщення рекреаційних ресурсів області 4 2.1. Природні рекреаційні ресурси Полтавської області 4 2.2. Історійко-культурний потенціал Полтавської області 8 2.3. Виявлення стану інфраструктури Полтавської області 13 2.4. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу Полтавської області 13 2.5. Рекреаційне районування території Полтавської області 14 Список використаної літератури 161. Групи відпочиваючих – основний елемент ТРС 3 2. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу адміністративної області України (на прикладі Полтавської області). Схема розміщення рекреаційних ресурсів області 4 2.1. Природні рекреаційні ресурси Полтавської області 4 2.2. Історійко-культурний потенціал Полтавської області 8 2.3. Виявлення стану інфраструктури Полтавської області 13 2.4. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу Полтавської області 13 2.5. Рекреаційне районування території Полтавської області 14 Список використаної літератури 16
 • Асортимент та якість мінеральних вод, які реалізуються в роздрібній торговій мережі м. Києва

  Вступ 3 1. Дослідження ринку мінеральних вод. 6 2. Особливості хімічного складу мінеральних вод 12 3. Умови пакування, транспортування, зберігання та транспортування та реалізації мінеральних вод 15 4. Основні виробники мінеральних вод на Україні 18 5. Дослідження асортименту мінеральних вод на Україні 19 6. Дослідження якості мінеральних вод 22 7. Дослідження умов маркування та пакування 28 8. Фальсифікація мінеральних вод 31 9. Особливості ідентифікації ознак мінеральних вод 33 10. Нормативна база для забезпечення контролю та захисту від фальсифікації товарів 34 Висновки 37 Список літератури 40
 • Нерівномірність розміщення й використання лісових ресурсів Європейських країн

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність значення і місце лісових ресурсів у формуванні економічного потенціалу Європейських країн 5 2. Сучасна компонентна структура лісових ресурсів країн Європи і регіональні відмінності в розміщенні та рівнях забезпеченості ресурсами 8 3. Вплив забезпеченності лісовими ресурсами на формування галузевої спеціалізації країн Європи……………………………………………………..14 4. Регіональні проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на якісні та кількісні характеристики довкілля 18 5. Регіональні проблеми ресорсо-збереження та відтволрення лісових ресурсів країн Європи 27 Висновки 34 Список використаної літератури 37 Додатки 39
 • Регіональні аспекти розвитку розміщення та використання трудових ресурсів Азії

  Вступ 2 1. Трудові ресурси як складова частина продуктивних сил Азії 4 2. Передумови формування трудоресурсного потенціалу Азії 8 3. Особливості розміщення трудових ресурсів Азії 13 4. Сучасні соціально-економічні та екологічні проблеми із зайнятістю населення та перспективи розвитку 16 5. Шляхи вирішення проблем ефективного використання трудових ресурсів Азії 21 Висновки 23 Список літератури 25 Додатки 26
 • Ринок мінеральних вод, особливості та проблеми становлення в Україні

  Вступ 3 1. Виробництво і споживання мінеральних вод в Україні 4 2. Стан та перспективи ринку мінеральних вод 7 Висновки 12 Література 13 Додатки 14-23
 • Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти проблеми праці та її оплати в ринкових умовах 6 1.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 6 1.2. Основні принципи та напрямки ефективного використання трудових ресурсів 10 1.3. Методичні підходи до вивчення використання трудових ресурсів 18 2. Аналіз використання трудових ресурсів 38 2.1. Роль оплати праці в регулюванні трудових відносин 38 2.2. Аналіз структури трудових ресурсів та використання робочого часу 44 2.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Друкарник” 54 2.4. Використання трудових ресурсів на підприємстві 66 3. Напрямки поліпшення використання трудових ресурсів ТОВ “Друкарник” 81 3.1. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів 81 3.2. Доплати за сумісництво як чинник мотивації персоналу 85 Висновки і пропозиції 92 Список використаної літератури 97 Додаток А 101 Додаток Б 104
 • Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства

  ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методичні аспекти обґрунтування заходів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.1. Сутність, різновиди та ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства 6 1.2. Методи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 17 1.3. Основні напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта господарювання 25 Розділ ІІ. Аналітична оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 32 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності 32 2.2. Аналіз показників підприємницької діяльності товариства 38 2.3. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів фірми 46 Розділ ІІІ. Обґрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 56 3.1. Основні заходи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ “ ” 56 3.2. Економічне обґрунтування проектних рішень підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві 61 3.3. Прогнозна оцінка ефективності реалізації проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 67 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78
 • АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. В.І.ЛЕНІНА»

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність матеріальних ресурсів та їх класифікація. 5 1.2. Задачі аналізу та джерела інформації 8 1.3.Система показників, що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві. 10 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. В.І.ЛЕНІНА» 19 2.1. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів 19 2.2. Вплив зміни матеріаломісткості на показники роботи підприємства 23 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 26 3.1. Обґрунтування конкретних управлінських рішень 26 3.2. Використання досвіду зарубіжних країн при аналізі матеріальних ресурсів 34 ВИСНОВОК 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
 • Туристичні ресурси Полтавської області

  ВСТУП 2 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСТЬ ТА МІСТО ПОЛТАВУ 4 2. ОЦІНКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 6 2.1. Видатні історико-культурні пам’ятки Полтавщини 6 2.2. Природно-рекреаційні ресурси області 9 2.3. Загальні особливості розвитку туризму в Полтавській області 18 2.4. Розробка рекомендацій по функціонально-планувальній організації регіональних рекреаційних систем у Полтавській області 19 3. ВОДНИЙ МАРШРУТ ПОЛТАВА – ДНІПРО 22 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ І БЕЗПЕКИ ТУРИСТІВ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 28 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 ДОДАТОК А 33
 • Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів України

  Вступ.....................................................................................................................3 1. Науково-теоретичні основи формування трудового потенціалу................5 1.1. Соціальна структура населення...........................................................5 1.2. Поняття трудових ресурсів..................................................................6 2. Трудові ресурси, їх структура та розподіл....................................................9 2.1. Стан економічної активності населення.............................................9 2.2. Показники зайнятості..........................................................................11 2.3. Динаміка використання робочої сили................................................13 3. Проблеми територіального розміщення трудових ресурсів України.............................................................................................................15 3.1. Сучасний рівень безробітності в Україні...........................................15 3.2. Регіональні особливості рівня безробіття..........................................17 3.3. Попит та пропозиція робочої сили......................................................18 4. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів регіону....................23 4.1. Принципи функціонування ринку робочої сили................................23 4.2. Сучасні проблеми ринку праці в Україні та перспективи їх вирішення...........................................................................................24 Висновки...............................................................................................................26 Перелік використаних джерел.............................................................................29 Додатки...................................................................................................................31

©: 2011-2022 infoworks.ru