Заказать реферат

Контрольная: Технологічні чинники економічної безпеки (ID:50600)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Технологічні чинники економічної безпеки (Код работы:50600)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Контрольная
Объем: 6 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50600
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 569
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ят 15
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

  ВСТУП ....................................................................................................................3 1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ...........................................................................4 1.1 Поняття та визначення економічної безпеки об’єднання об’єднання підприємств ................................................................................................................4 1.2. Оцінка поточного рівня економічної безпеки об’єднання підприємств ......................................................................................8 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ........................................12 2.1. Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки об’єднання підприємств ....................................................................................12 2.2. Оцінка фінансового стану обєднання підприємств ..............................18 2.3 Чинники, які впливають на фінансову складову економічної безпеки об’єднання підприємств .....................................................................21 3. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ....................................................................28 ВИСНОВКИ ........................................................................................................32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................34
 • Фінансові аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства

  Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Система економічної безпеки підприємства та її фінансова складова 6 1.2. Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки 19 1.3. Чинники, які впливають на фінансову складову економічної безпеки організації 25 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 32 2.1. Інформаційне та правове забезпечення фінансової безпеки підприємства 32 2.2. Аналітична оцінка фінансової складової економічної безпеки ТОВ Конструкторське бюро "Інтро" 35 РОЗДІЛ 3. ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 42 ВИСНОВОК 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48 ДОДАТКИ 50-54 Мета курсової роботи – характеристика теоретичних засад економічної безпеки підприємства, вивчення фінансової складової економічної безпеки підприємства, аналіз основних показників та коефіцієнтів фінансового стану підприємства, з метою аналізу рівня фінансової складової в системі інших складових економічної безпеки підприємства. Об`єкт дослідження - ТОВ КБ „Інтро”, що виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню нових конструкцій протезів. Предмет дослідження – фінансова складова економічної безпеки підприємства, що являє собою систему основних показників рівня фінансового стану та забезпечення організації
 • Система економічної безпеки підприємства

  ЗМІСТ Вступ 2 1. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства 3 2. Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства 10 3. Напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими 16 4. Фактори, що визначають фінансову складову економічної безпеки підприємства 25 Висновки 31 Література 32 Основною задачею цієї роботи є вивчення процесу забезпечення належного рівня безпеки фінансової складової економічної безпеки підприємства, ідентифікація позитивних та негативних факторів, які впливають на фінансово-господарчу діяльність підприємства і його конкурентоспроможність, а також розробка заходів, що до підвищення економічної безпеки підприємства
 • Контрольна робота з економічної безпеки

  ЗМІСТ 1. Створення координаційної ради економічної безпеки для регіону Східної та Центральної Європи 3 2. Історія виникнення науки про забезпечення економічної безпеки держави 6 3. Економічні та технічні аспекти економічної безпеки 16 4. Етапи розвитку економіки України. Оцінка стану економічної безпеки 22 5. Економіка та тероризм. Оцінка стану тіньової економіки 26 Література 33
 • Економічна безпека діяльності підприємства (на прикладі транспортного підприємства)

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття економічної безпеки діяльності підприємства 5 1.1. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства. 5 1.2. Дослідження взаємозв`язку структурних елементів економічної безпеки 8 1.3. Загальна характеристика ВАТ "***" 14 1.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "***" 19 Розділ 2. Напрями покращення рівня економічної безпеки підприємства 28 2.1. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 28 2.2. Забезпечення надійної економічної безпеки підприємства шляхом змiцнення ліквідності та платоспроможності підприємства 33 2.3. Підвищення конкурентоспроможності ВАТ "***" 41 Розділ 3. Ефективність запропонованих заходів 42 Висновок 45 Список використаної літератури 47 Додатки 50-57 Мета дослідження – представити теоретичні основи поняття економічної безпеки діяльності підприємства. Провести аналіз показників господарської діяльності ВАТ "***".
 • Розробка механізмів фінансової безпеки підприємства

  Вступ 3 Визначення терміну «економічна безпека господарюючого об єкту» 4 Критерії і показники економічної безпеки господарюючого суб’єкту 7 Основні напрямки забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта 11 ОрганизацІя роботи служби економічної безпеки 17 Висновки 22 ЛІтература 23
 • Контрольна з менеджменту в туризмі

  ЗМІСТ 1. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки туристичного підприємства „Світлана” 3 2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки турпідприємства „Світлана” 11 3. Основні напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими 19 Література 26 Додатки 27
 • Економічна безпека в Україні

  Вступ / Розділ 1. Поняття економічної безпеки / Розділ 2. Проблеми економічної безпеки в Україні / Розділ 3. Шляхи та перспективи зміцненя економічної безпеки України / Висновки / Список використаної літератури
 • Економічна безпека підприємств

  Вступ 3 1. Визначення економічної безпеки підприємства в сучасних ринкових відносинах. 4 2. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 7 3. Значення економічної безпеки як складової безпеки підприємства 10 Висновки 12 Список використаної літератури 13Вступ 3 1. Визначення економічної безпеки підприємства в сучасних ринкових відносинах. 4 2. Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 7 3. Значення економічної безпеки як складової безпеки підприємства 10 Висновки 12 Список використаної літератури 13
 • Організація і планування діяльності служби економічної безпеки підприємства

  Вступ 3 1. Структура системи економічної безпеки підприємництва 4 2. Категорії інформації з обмеженим доступом 8 3. Впровадження СУПР 13 4. Створення безпеки 17 Висновок 20 Список використаної літератури 22

©: 2011-2022 infoworks.ru