Заказать реферат

Реферат: Конкуренція філософський вимір (ID:50605)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Конкуренція філософський вимір (Код работы:50605)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 14 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50605
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 632
СодержаниеВступ 3
1. Сутність категорії конкуренція 4
2.Перспективи взаємодії конкуренції і партнерства 9
Висновок 13
Література 14

1. Сутність категорії конкуренція

Незважаючи на семитисячний період існування товарного виробництва, який супроводжується конкуренцією між товаровиробниками, і тривалий період конкурентної боротьби в умовах капіталізму, категорія "конкуренція" (лат. concurrentia — змагання, суперництво) не була чітко визначена у працях класиків політичної економії і марксизму. Так, А. Сміт розглядав конкуренцію як суперництво індивідуальних покупців на ринку за найвигідніші умови купівлі-продажу товарів. К. Маркс стверджував, що конкуренція нав'язує кожному окремому капіталісту іманентні закони капіталістичного способу виробництва як зовнішні примусові закони. Ф. Енгельс називав її способом ведення промисловості, за якого вона управляється окремими приватними власниками, а притаманні товарному виробництву закони виявляються в єдиній формі суспільного зв'язку — в обміні — і діють на окремих виробників як примусові закони конкуренції. Таку форму обміну він називав "вільною конкуренцією".
Конкуренція не набула чіткої категоріальної визначеності і в працях сучасних економістів. Так, у словнику "Політична економія" конкуренція характеризується як "...властива товарному виробництву боротьба за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і водночас механізм регулювання пропорцій суспільного виробництва". У "Великому економічному словнику" ця категорія визначається як "змагання між товаровиробниками за найвигідніші сфери прикладання капіталу, ринку збуту, джерела сировини " . У "Економічній енциклопедії" за редакцією Л. Абалкіна визначення повніше:
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ят 20
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Конкуренція

  Вступ / Розділ 1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки / Розділ 2. Основні види конкуренції / Розділ 3. Досконала та недосконала конкуренція. Сумлінна та несумлінна конкуренція / Висновки / Список використаної літератури
 • Конфліктний вимір виборів

  Конфліктний вимір виборівКонфліктний вимір виборів
 • Конфліктний вимір виборів

  Конфліктний вимір виборівКонфліктний вимір виборів
 • Недосконала конкуренція: сутність, моделі

  Вступ. 3 1 Недосконала конкуренція її сутність і значення. 5 1.1 Поняття недосконалої конкуренції, її роль в економіці. 5 1.2 Види ринкових структур в умовах недосконалої конкуренції. 8 2. Ринкові моделі при яких спостерігається недосконала конкуренція. 11 2.1 Монопольний ринок і недосконала конкуренція. 11 2.2 Недосконала конкуренція в умовах олігополії і її характерні особливості. 16 3. Антимонопольна політика держави. 21 Висновок. 26 Список використаних літературних джерел. 28
 • Суть конкуренції та її види

  Вступ 2 1. Суть конкуренції 3 2. Види конкуренції 6 2.1. Досконала та недосконала конкуренція 6 2.2. Цінова та нецінова конкуренція 8 2.3. Сумлінна та несумлінна конкуренція 10 3. Нецінова конкуренція на ринку дитячих соків м. Києва 12 Висновки 16 Джерела та література 17
 • Основні форми і методи конкуренції

  ЗМІСТ Реферат Перелік умовних позначень Зміст Вступ 5 Розділ 1 Форми конкуренції 1.1 Найдавніші форми конкуренції 6 1.2 Досконала конкуренція 8 1.3 Монополістична конкуренція 11 1.4 Олігополістична конкуренція 17 1.5 Монополія — найбільш яскравий прояв недосконалої конкуренції 24 Розділ 2 Методи конкурентної боротьби 2.1 Проблеми конкурентної боротьби 27 2.2 Цінова конкуренція - головний метод бо¬ротьби проти конкурентів 29 2.3 Нецінова конкуренція – сучасна форма конкурентної боротьби 31 2.4 Сумлінна та несумлінна конкуренція як засоби в конкурентній боротьбі 34 2.5 Особливості методів конкурентної боротьби в Україні 42 Висновки 50 Перелік використаних джерел 52
 • Конкуренція та шляхи подолання монополізму

  Вступ..............................................................................................................3 Розділ 1. Конкуренція як основна складова ринкової економіки та її основні види..........................................................................5 1.1. Функціонування ринкових відносин...........................................5 1.2. Умови виникнення конкуренції...................................................6 1.3. Роль конкуренції в ринковій економіці.......................................7 1.4. Способи конкурентної боротьби..................................................8 Розділ 2. Досконала і недосконала конкуренція......................................14 2.1. Досконала конкуренція................................................................14 2.2. Недосконала конкуренція............................................................14 2.3. Основні методи сумлінної і несумлінної конкуренції..............16 Розділ 3. Поняття монополії. Монополія – як крайня форма недосконалої конкуренції...........................................................19 Розділ 4. Основні напрямки вдосконалення антимонопольної політики в Україні........................................................................30 Висновки.......................................................................................................33 Список використаної літератури.................................................................36
 • Формування фразеології в сучасній українській мові на прикладі творів В. Шевчука

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи фразеологічних одиниць в українській мові 6 1.1. Фразеологічні одиниці: поняття, зміст та структура 6 1.2. Класифікація фразеологізмів 13 1.3. Синтаксичні особливості фразеологізмів 20 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. Функціональне призначення фразеологізмів на прикладі творів В. Шевчука 28 2.1. Життєвий і творчий шлях В. Шевчука 28 2.2. Філософський вимір творчості В. Шевчука 31 2.3. Мовно - стилістична особливість творів В.Шевчука 37 2.4. Структурно-стилістичні особливості функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука 48 Висновки до розділу 2 67 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 72ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи фразеологічних одиниць в українській мові 6 1.1. Фразеологічні одиниці: поняття, зміст та структура 6 1.2. Класифікація фразеологізмів 13 1.3. Синтаксичні особливості фразеологізмів 20 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. Функціональне призначення фразеологізмів на прикладі творів В. Шевчука 28 2.1. Життєвий і творчий шлях В. Шевчука 28 2.2. Філософський вимір творчості В. Шевчука 31 2.3. Мовно - стилістична особливість творів В.Шевчука 37 2.4. Структурно-стилістичні особливості функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука 48 Висновки до розділу 2 67 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 72
 • Економічна природа конкуренції. Типи і види конкуренції

  Вступ 3 1. Основні поняття конкуренції 5 1.1. Підходи до визначення конкуренції 5 1.2. Ринок і конкуренція 8 2. Досконала і недосконала конкуренція 11 2.1. Поняття про структуру ринку 11 2.2. Поводження підприємств в умовах досконалої конкуренції і чистої монополії 15 2.3. Про сучасні теорії конкурентних переваг і галузевого лідирування 23 3. Основні типи і види конкуренції 26 3.1. Економічна монополія в умовах ринкової економіки й адміністративна монополія галузевого міністерства 26 3.2. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція 28 3.3. Цінова та нецінова конкуренція, конкуренція шляхом зниження витрат 33 Висновки 35 Список використаної літератури 37
 • Конкуренція, її види і значення для функціонування ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНЦІЯ» 1.1 Сутність конкуренції та передумови її виникнення 8 1.2 Конкуренція як основний атрибут економіки 13 РОЗДІЛ 2. ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 2.1 Основні види і функції конкуренції 18 2.2 Вплив конкуренції на економіку України 23 РОЗДІЛ 3. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗАСІБ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ 30 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

©: 2011-2022 infoworks.ru