Заказать реферат

Реферат: Фактори економічного розвитку (ID:50607)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фактори економічного розвитку (Код работы:50607)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 10 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50607
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 577
СодержаниеВступ 3
1. Трудові ресурси як фактор економічного розвитку 4
2. Засоби виробництва 7
3. Природні ресурси 7
Висновок 9
Література 10
2. Засоби виробництва

Другим фактором економічного розвитку є засоби виробництва: предмети й засоби праці. Це - речові елементи виробництва, за допомогою яких люди створюють матеріальні й духовні блага.
Предмети праці включають всі ті предмети, на які спрямована праця людини, а саме:
- предмети, дані природою;
- сировина (створені людьми предмети праці);
- вторинні ресурси;
- штучно створені матеріали (штучні тканини, полімерні, керамічні матеріали).
Збільшенню обсягу сировинної бази слугують такі фактори:
а) комплексне використання корисних копалин, повніше добування цінних елементів природи. Поступово долається таке становище, коли через недостатній розвиток технології багато рідкісних металів не видобувалися з корисних копалин і залишалися у відходах;
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ят 22
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Значення економічного зростання для суспаільного розвитку

  Вступ 3 1. Показники та методи оцінки економічного зростання 4 2. Фактори економічного зростання 8 3. Моделі економічного зростання світової та української економіки 12 Висновок 19 Література 20
 • Проблеми та факти економічного зростання

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНЕ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ « ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ» 4 1.1. Економічне зростання як складова економічного розвитку країни 4 1.2. Фактори економічного зростання 11 2. АНАЛІЗ КРИВОЇ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЇЇ ЗМІНИ ПРИ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ 16 2.1. Структура виробничих ресурсів 16 2.2. Економічна ефективність виробництва. Крива виробничих можливостей 18 3. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ 23 3.1. Дослідження моделей економічного зростання 23 3.2. Аналіз показників економічного зростання в Україні 26 3.3. Проблеми та шляхи економічного зростання в Україні 30 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
 • Модель економічного зростання Р.Солоу та її практичне застосування

  Вступ 3 1. Теоретичні підходи до дослідження економічного зростання 5 1.1. Суть та види економічного зростання 5 1.2. Показники економічного зростання 10 1.3. Можливості моделювання економічного зростання 13 2. Модель економічного зростання Р.Солоу 17 2.1. Зміст моделі економічного зростання Р.Солоу 17 2.2 Подальші неокласичні дослідження економічного зростання 24 Висновки 28 Список використаної літератури 31 У даній роботі ми розглянемо, які бувають типи економічного зростання, які фактори впливають на нього, ресурси зростання, його зміст. Також буде докладно проаналізовано модель економічного зростання Р. Солоу.
 • Стратегія соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Основи формування стратегії соціально-економічного розвитку 6 1.1. Поняття та суть стратегії соціально-економічного розвитку 6 1.2. Державне управління економікою як основа реалізації стратегії соціально економічного розвитку 9 Розділ 2. Оцінка ефективності розробленої стратегії соціально-економічного розвитку України 14 2.1. Особливості побудови стратегії соціально-економічного розвитку України 14 2.2. Оцінка реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України 17 Розділ 3. Оцінки можливостей реалізацій стратегії соціально - економічного розвитку 23 3.1. Основні чинники фінансово-економічної кризи в Україні 23 3.2. Шляхи та інструменти мобілізації суспільства на здійснення якісного модернізаційного прориву 30 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
 • Суспільне виробництво: зміст, мета, ресурси, фактори. Потреби, як рушійна сила економічного розвитку, їх класифікація. Закони зростання потреб.

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………………..с. 3 1. Зміст, мета, ресурси і фактори суспільного виробництва…………………...с. 6 2. Потреби, як рушійна сила економічного розвитку, їх класифікація………с. 20 3. Закони зростання потреб……………………………………………………...с. 24 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с. 27 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….с. 31
 • Економічне відтворення і економічне зростання. Циклічні коливання в економиці

  ЗМ ІСТ Вступ 1.Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення 2.Результати виробництва 3.Фактори та рушійні сили економічного зростання та розвитку 4.Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні 5.Циклічність економічного розвитку Висновок Література
 • Моделі економічного зростання

  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти економічного зростання 5 1.1. Зміст економічного зростання 5 1.2. Основні типи та фактори економічного зростання 7 Розділ 2. Економічне зростання в моделях зростання 15 2.1. Модель економічного зростання Харрода-Домара 15 2.2. Модель економічного зростання Роберта Солоу 24 Розділ 3. Особливості економічного зростання України 27 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження моделей економічного зростання. Для досягнення визначеної мети у роботі поставлено такі завдання: – визначити сутність і зміст процесу економічного зростання, складові фактори та загальний механізм його здійснення; – дослідити сутність моделей економічного зростання. Предметом дослідження відповідно до поставленої мети та завдань є напрями, особливості та закономірності становлення інституційного середовища як чинника зростання економіки. Теоретичною та методологічною основою дослідження стала система законів та принципів, розроблених економічною теорією стосовно функціонування економічних інститутів та зростання національної економіки.
 • Економічне зростання

  Вступ / Розділ 1. Теоретичні аспекти економічного зростання / Розділ 2. Фактори економічного зростання / Розділ 3. Ефекти мультиплікатора і аккселератора у механізмі економічного зростання / Розділ 4. Наслідки економічного зростання / Висновок / Список використаної літератури / Додатки
 • Розкрийте сутність основних принципів економічного районування

  Вступ. 3 1. Економічне районування та територіальна структура народного господарства 5 1.1. Економічне районування, як науковий метод територіальної організації народного господарства. 5 1.2. Основи економічного районування України 10 2. Основні фактори формування економічних районів 16 2.1. Територіальний поділ праці - основа формування економічних районів. 16 2.2. Територіальні виробничі комплекси і інші районоутворюючі фактори 20 3. Основні критерії і принципи економічного районування 24 3.1. Критерії економічного районування 24 3.2. Сутність основних принципів економічного районування 26 3.3. Економічні райони України 29 Висновки 33 Список використаної літератури 34-35
 • Глобальний егоїзм лідерів економічного розвитку та викривлення в умовах міжнародної торгівлі.

  Вступ 2 1. Головні види суперечностей у світовому господарстві та механізми їх розв’язання 4 2. Складові процвітання лідерів економічного розвитку 9 2.1. Секрети багатства «золотого мільярда» 9 2.2. Особливості економічного розвитку провідних країн світу в 2008 році 12 3. Глобалізація і безпека розвитку 15 3.1. Сутність процесів глобалізації 15 3.2. Школи економічного глобалізму 17 Висновки 23 Список літератури 26

©: 2011-2022 infoworks.ru