Заказать реферат

Контрольная: Інноваційні маркетингові стратегії (ID:50645)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інноваційні маркетингові стратегії (Код работы:50645)

Информация о работе Раздел: Инновации и инновационный менеджмент
Вид работы: Контрольная
Объем: 11 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50645
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 714
СодержаниеВступ 3
1. Поняття стратегічного інноваційного маркетингу 4
2.Типи інноваційних стратегій 5
Висновок 10
Використана література 11
2.Типи інноваційних стратегій

Єдиної стратегії для всіх організацій не існує. Кожна організація (підприємство, компанія, фірма) навіть однієї галузі унікальна, тому і визначення її стратегії також оригінальне, бо залежить від позиції підприємства на ринку, його потенціалу, динаміки розвитку, поведінки конкурента, стану економіки, соціального середовища і багатьох інших чинників. Найчастіше використовується класифікація стратегій організацій, запропонована М. Портером. Відповідно до неї виділяються дві основні групи інноваційних стратегій: наступальні (активно і помірно наступальні) та оборонні.
Активна наступальна стратегія (стратегія лідерства) - означає поставлення за мету стати першим, провідним підприємством у певній сфері діяльності та збуту. Зазвичай навіть великі та потужні підприємства не ризикують використовувати її в рамках широкого кола видів продукції. Як правило, вона застосовується лише відповідно до одного чи кількох окремо взятих продуктів, там, де існують сприятливі умови для здійснення такої стратегії (ресурси, науково-технічний потенціал). Активна наступальна стратегія є дуже ризиковою з точки зору завоювання та збереження ринкових позицій і пов'язана зі значними витратами ресурсів. Проте використання цієї стратегії може принести вагомі результати. Активну наступальну стратегію використовують атакуючі фірми. Дослідження, що проводяться в таких організаціях, спрямовані на те, щоб шляхом випуску унікальної продукції витіснити конкурента, зайняти домінуючі позиції в галузі, завоювати нові ринки [12, c.104].
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Вб 035
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота з курсу Антикризове управління

  1. Роль інноваційного процесу в антикризовому управлінні. Основні інноваційні стратегії – адаптивна та конкурентна. Інноваційні проекти та критерії їх відбору 3 1.1. Роль інноваційного процесу в антикризовому управлінні 3 1.2. Основні інноваційні стратегії 9 1.3. Інноваційні проекти та критерії їх відбору 21 Завдання 1. Оцінити вірогідність банкрутства об’єктів за запропонованими методиками та проаналізувати отримані результати розрахунків. Сформулювати пропозиції по подоланню (попередженню) кризового стану об’єкту 28 Вихідні дані для визначення ймовірності банкрутства (Варіант 8) 28 Методика 1. Двофакторна модель оцінки імовірності банкрутства підприємства. 28 Методика 2. Оцінка імовірності банкрутства підприємства на основі Z-рахунку Альтмана 29 Література 31
 • Інноваційні стратегії розвитку підприємств

  1. Поняття та особливість інноваційної стратегії. 2. Типи інноваційних стратегій. 3. Розроблення і обґрунтування інноваційної стратегії. 4. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління та метод реалізації інноваційної стратегії.
 • Маркетингові стратегії позиціонування

  Головні принципи ефективного сегментування 4 Процедура позиціонування 5 Стратегії позиціонування: 6 Сучасні стратегії позиціонування 9 Стратегія М.Портера 9 Стратегії за Котлером 11 Новітні стратегії 13 Стратегія «Блакитного океану» 14 Національна ідея як чинник позиціонування 16 Список використаної літератури 19
 • Життєвий цикл товарів виробничого призначення і маркетингові стратегії на його стадіях

  Вступ 2 Життєвий цикл товарів виробничого призначення і маркетингові стратегії на його стадіях 3 Висновки 10 Список використаних джерел 11
 • Інноваційні стратегії в маркетингу

  Вступ 3 1.Теоретичні засади розвитку інноваційної стратегії 4 2.Інноваційні стратегії в маркетингу 5 Висновок 10 Література 111.Теоретичні засади розвитку інноваційної стратегії Найважливішою характеристикою нової економіки є прискорення інноваційних процесів, перетворення їх у фактор економічного зростання. Так, у розвинутих країнах 90 % зростання ВВП визначається технологічними інноваціями. Для вітчизняних виробничих підприємств актуальним на сьогодні залишається завдання розбудови системи стратегічного інноваційного менеджменту, сутність якого полягає у визначенні та реалізації на довгострокову перспективу чіткої стратегії інноваційного розвитку, що ґрунтується на оцінці та передбаченні (прогнозуванні) змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі компанії, визначені ймовірних викликів глобалізаційних процесів. У більшості випадків визначення інноваційної стратегії характеризується як система довгострокових концептуальних установок, що розраховані на перспективу з формуванням інноваційних переваг, тобто, інноваційна стратегія – один із засобів досягнення цілей організації, що відрізняється від інших засобів своєю новизною. Як і загальні стратегії, спрямовані на розвиток та використання потенціалу організації, вона розглядаються як реакція на зміну зовнішнього та внутрішнього середовища. Так, основними напрямами інноваційної стратегії можуть бути: ........
 • Інноваційний менеджмент

  1 Інноваційні процеси в світовому та українському туризмі 3 2 Інноваційні зміни та проблеми туристичної сфери Київської області 8 Використана література 12
 • Інноваційна стратегія комерційних банків України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 6 1.1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції 6 1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем 13 1.3. Становлення та розвиток банківської системи України 21 РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 28 2.1 Нові реалії інформаційно-економічного розвитку комерційних банків 28 2.2. Поширення карткових продуктів комерційних банків 39 2.3 Ефективність використання інноваційної стратегії Українським Професійним Банком 51 РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 63 3.1 Діяльність міжнародних платіжних систем в Україні 63 3.2 Роль іноземних банків у формуванні інноваційних національних банківських систем 76 3.3. Інноваційні підходи в стратегії оптимізації послуг комерційних банків на фінансових ринках 83 ВИСНОВКИ 98 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 103
 • Форми інвестування інноваційних процесів

  Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи інвестиційного механізму інноваційного розвитку 5 1.1. Загальна характеристика інвестицій в інноваційні процеси 5 1.2. Фінансово-інвестиційні механізми державної підтримки інноваційної сфери 9 ІІ. Інвестиційні інструменти розвитку інноваційного підприємництва 15 2.1. Механізм інвестування інновацій через амортизаційні відрахування 15 2.2. Спеціальні економічні зони як шлях залучення інвестицій в інноваційні проекти 21 ІІІ. Фінансово-інвестиційна стратегія формування інноваційної економіки в Україні 24 3.1. Основні напрямки державної стратегії залучення інвестицій до інноваційної сфери 24 3.2. Реформування державної власності та залучення іноземних інвесторів в інноваційні процеси 28 Висновки 36 Література 38 Додатки 41 Додаток 1. 41 Додаток 2. 42
 • Контрольна робота інноваційний менеджмент

  1. Інноваційні процеси в світовому та українському діловому туризмі 3 2. Інноваційні зміни та проблеми туристичної сфери Львівської області 9 Література 16
 • Національна стратегія поведінки у міжнародному менеджменті

  Вступ 3 1. Стратегічне планування в транснаціональній діяльності компаній 4 2. Сучасні стратегічні орієнтації ТНК 6 3. Маркетингові стратегії ТНК. Специфіка використання національної стратегії 8 Висновки 14 Використані джерела 15
 • Національна стратегія поведінки у міжнародному менеджменті

  Вступ 3 1. Стратегічне планування в транснаціональній діяльності компаній 4 2. Сучасні стратегічні орієнтації ТНК 6 3. Маркетингові стратегії ТНК. Специфіка використання національної стратегії 8 Висновки 14 Використані джерела 15

©: 2011-2022 infoworks.ru