Заказать реферат

Реферат: Освіта (ID:50672)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Освіта (Код работы:50672)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Реферат
Объем: 5 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50672
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 574
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Я 850-5
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Освіта в Київській Русі

  Вступ 3 1. Фізична культура і виховання в Київській Русі 3 2. Культура Київської Русі 6 3. Освіта у Великокняжої України-Руси 10 Висновки 16 Література 17
 • Освіта в інноваційному поступі суспільства

  "Вступ.............................................................................................4 І. Освіта в інноваційному поступі суспільства 1.1. Стан та тенденції розвитку вищої освіти в Україні........................9 1.2. Нормативно-правова база вищої освіти України...........................28 1.3. Процеси євроінтеграції в системі вищої школи України..............37 ІІ. Шляхи актуалізації нормативно-правової бази в контексті Болонського процесу 2.1. Принципи, шляхи і засоби адаптації європейської системи вищої освіти у систему вищої освіти України..............................................................54 2.2. Вища освіта і наука України. Формування майбутнього..................79 Висновки......................................................................................88 Список використаних джерел..................................................92 "
 • Реалізація краєзнавчого компонента при вивченні курсу Громадянська освіта в початкових класах

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти громадянської освіти 5 1.1. Громадянська освіта в школі - зарубіжний досвід 5 1.2. Громадянська освіта в сучасній школі Україні 11 Розділ ІІ. Реалізація краєзнавчого компонента при вивченні курсу "Громадянська освіта" в початкових класах 22 2.1. Принципи громадянської освіти в початкових класах 22 2.2. Наочність, як основний засіб навчання громадянської освіти в початкових класах 27 2.3. Методи навчання громадянської освіти в початкових класах 31 Висновки 39 Список використаної літератури 41
 • Педагогічні аспекти електронного (дистанційного) навчання з точки зору зарубіжних досладників

  Зміст Вступ 3 1. Педагогічні аспекти електронного (дистанційного) навчання з точки зору зарубіжних дослідників 4 1.1. Електронне (дистанційне) навчання 4 1.2. Сутність дистанційного навчання 6 1.3. Перевага дистанційного навчання 9 2. Дидактичні принципи дистанційної освіти 14 2.1. Принципи дистанційної освіти 14 2.2. Підходи до визначення дидактичних принципів 15 2.3. Додаткові принципи 19 3. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні 24 3.1. Дистанційна освіта за кордоном 24 3.2. Дистанційна освіта в Росії 28 Висновок 36 Список використаної літератури 37
 • Система освіти козацької держави

  Вступ 3 1. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ 4 1.1. Розвиток української культури і освіти в ХVI – XVII ст. 4 1.2. Діяльність Петра Могили 6 2. ОСВІТА В КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ 9 2.1. Розвиток освіти за часів незалежності 9 2.2. Ступені освіти в козацькій державі 10 2.3. Військова освіта 13 Висновки 16 Список літератури 17
 • Електронна освіта Італії

  Вступ 3 1. Електронна освіта Італії 4 2. Електронне врядування в Італії як засіб протистояння корупції 5 Висновки 9 Список використаної літератури 10Вступ 3 1. Електронна освіта Італії 4 2. Електронне врядування в Італії як засіб протистояння корупції 5 Висновки 9 Список використаної літератури 10
 • Роль та місце освіти в постіндустріальному (інформаційному) суспільстві, тенденції та перспективи розвитку

  Вступ 3 1. Тенденції та перспективи сучасної освіти 4 2. Завдання та роль освіти і умовах інформаційного суспільства 5 3. Інформаційна освіта (медіа-освіта) як необхідна складова освіти в інформаційному суспільстві 21 Висновки 23 Перелік використаної літератури 24
 • Відповісти на питання університетська освіта

  1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу 3 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою 5 3. Організація навчального процесу в університеті 6 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності 8 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами 9 6. Соціально-культурна інфраструктура університету 10 7. Студентське самоврядування як невідємна складова демократизації вищої освіти 10 Список використаної літератури: 13
 • Контрольна основи психології та педагогіки

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ МИСЛЕННЯ 3 2. ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ В ХХ СТОЛІТТІ 8 2.1. Наука і освіта під час входження України в склад Російської імперії 8 2.2. Вирішення питань розвитку науки і освіти під час визвольних змагань доби УНР, Гетьманату та Директорії 9 2.3. Успіхи та невдачі розвитку науково-освітянської сфери 10 в радянський період 10 2.4. Сучасний розвиток науки і освіти на Україні 14 Література 17
 • Болонський процес. Вища освіта в Україні

  Вступ 3 1. Болонський процес 4 2. Вища освіта в Україні 5 Література 11
 • Освіта та наука в Україні ХІХ ст.

  Вступ .................... 3 Розділ І. Історичні обставини розвитку української культури 5 Розділ ІІ. Українська освіта і наука у ХІХ столітті 11 2.1. Стан освіти на Україні. 11 2.2. Природничі та гуманітарні науки. 15 2.3. Розвиток економічної думки у ХІХ ст. 23 2.4. Розвиток української мови та літератури. 25 Розділ ІІІ. Політика імперської Росії щодо української науки 31 3.1. Міграція української інтелігенції. 31 3.2. Боротьба за незалежність вітчизняної науки. 34 Висновки 38 Перелік використаної літератури 40

©: 2011-2022 infoworks.ru