Заказать реферат

Диплом: Формування колективу ДУ «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. АКАД. А. П. РОМОДАНОВА АМН УКРАЇНИ» (ID:50697)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Формування колективу ДУ «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. АКАД. А. П. РОМОДАНОВА АМН УКРАЇНИ» (Код работы:50697)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 114 стр.
Цена: 1280 грн.
Код работы (ID): 50697
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 705
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7
1.1. Соціально-психологічні параметри діяльності колективу 7
1.2. Сутність і значення соціального розвитку колективу 13
1.3. Особливості формування колективу медичних науково-дослідних закладів22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ДУ «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. АКАД. А. П. РОМОДАНОВА АМН УКРАЇНИ» 31
2.1. Загальна характеристика діяльності ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України» 31
2.2. Історичний аналіз формування колективу ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України» 46
2.3. Аналіз соціально-психологічних параметрів діяльності колективу ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України» 52
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ КОЛЕКТИВУ ДУ «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. АКАД. А. П. РОМОДАНОВА АМН УКРАЇНИ» В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 68
3.1. Визначення основних чинників підвищення згуртованості колективу в умовах фінансової нестабільності 68
3.2. Залучення членів колективу до процесу вироблення управлінських рішень84
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 104
ДОДАТКИ 109
Висновки до третього розділу

На ефективність діяльності Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України впливає багато факторів, які є як зовнішніми, так і діючими у самій системі. Керівники інституту ігнорують необхідність комплексного підходу до цієї проблеми, маючи на увазі тільки кількість та якість послуг та досягаючи результатів за допомогою адміністративних методів управління. Дослідження існуючих в Інституті нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України методів управління дозволило зробити висновок про їх явно недостатню кількість. Для вирішення цієї проблеми та з метою підвищення рівня корпоративної культури компанії нами запропоновано принципово новий підхід – комплексний. Ця комплексність підтримується пропозиціями, які ґрунтуються на аналізі дії факторів різного напряму та застосуванні до них різноманітних методів впливу:
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гв 228
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Основні методи формування колективу молодших школярів і управління ним

  Вступ 3 Розділ І. Колектив молодших школярів 5 1.1. Поняття шкільного колективу: суть, ознаки, функції, структура. 5 1.2. Особливості взаємовідносин першокласників в шкільному колективі. 11 Розділ ІІ. Методи й особливості формування колективу молодших школярів 16 2.1 Фактори що впливають на утворення колективу. 16 2.2. Способи виникнення міжособистісних відносин в групах молодших школярів. 18 2.3. Ігрова діяльність як головний чинник формування колективу молодших школярів. 21 2.4. Вплив дорослих з метою формування дитячого колективу. 23 Розділ ІІІ. Управління колективом молодших школярів 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 33
 • Роль психологічного клімату в колективах організацій

  План Вступ 3 1.Соціально-психологічний клімат як психологічна характеристика трудового колективу 4 1.1. Поняття соціально-психологічного клімату 4 1.2. Основні фактори формування соціально-психологічного клімату 6 2. Соціально-психологічний клімат колективу і соціальне керування 7 2.1 Взаємозв'язок соціально-психологічного клімату колективу і характеру праці 7 2.2 Відношення до праці членів колективу 10 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Згуртованість і соціальний розвиток колективу

  ВСТУП 2 1. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ПРОТИРІЧЧЯ 3 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 7 ВИСНОВКИ 9 ЛІТЕРАТУРА 10
 • Згуртованість та соціальний розвиток колективу

  1. Суть та стадії згуртованості колективу…………………………….3 – 4 2. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу……………………………………………………..4 – 6 3. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу………………...6 – 7 4. Роль комунікацій в управлінні персоналом………………………..7 – 8 5. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління…………………………………………………..9 – 10 6. Психологічна сумісність працівників в організаціях……………10 – 13 7. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій……………………………………..13 – 14 8. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера………………………………………………14 9. Специфіка процесу управління персоналом в Багатонаціональних організаціях……………………………………..15 – 17 10. Сутність та значення соціального розвитку колективу………….17 – 18 11. Література………………………………………………………………...19
 • Правові форми охорони земель

  Вступ 3 1. Проблема охорони та раціонального використання земель в Україні 6 2. Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів 10 3. Особливості правової охорони земель як просторово-територіального базису 14 4. Правова охорона ґрунтів 17 5. Особливості правової охорони земель при здійсненні господарської діяльності 23 Висновки 33 Література 35 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X. 3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III // Відомості Верховної Ради. -2002.-№3-4. -С.27. 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341—ІІІ. 5. Закон України „Про охорону земель” від 19 червня 2003 року N 962-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№39. -С.349. 6. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 року N 963-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№39. -С.350. 7. Закон України „Про охорону навколишнього середовища” № 1264-12.//В редакції Закону N 824-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.269. 8. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / М.В. Шульга / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 37 с. — укp. 9. Використання і охорона земель в Західному регіоні України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.08.01 / А.Я. Сохнич / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 40 с.: рис. — укp. 10. Екологічне право України: Підручник. / В.К.Попов, А.П.Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін. – Харків: Право, 2001. – 479 с. 11. Екологічне право: Особлива частина : Підруч. для студентів юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АпрН В.І.Андрейцева. – К.:Істина, 2001. – 544 с. 12. Земельне право України : Підручник / За ред. Погрібного О.О., Куракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 448 с. 13. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / М.Я. Ващишин / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 18 с. — укp. 14. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Шульга А.М. – Х., 2004.- 20 с. 15. Миронов В. Економіко-правова та екологічна охорона земель // Право України. -2003. -№8. 16. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.В. Конишева / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 20 с. — укp.
 • Інститут президента в системі органів державної влади - світовий вимір

  Вступ 2 І. Інститут президента у світовому вимірі 4 1.1 Поняття інституту глави держави 4 1.2 Порядок виборів президента 7 1.3 Повноваження президента в системі органів влади 10 ІІ. Інститут президента України та зарубіжних країн: загальні тенденції і особливості 17 2.1 Світові форми інституту президенства 17 2.2 Порівняльний аналіз інституту президентства України з зарубіжними інститутами глави держави 21 Висновки 28 Список використаних джерел 29
 • Соціально-психологічне становлення військовослужбовця у військовому колективі

  Вступ 2 Розділ І. Поняття особистості та основні фактори її формування 4 1.1 Проблема особистості в соціально-психологічній науці 4 1.2 Основні фактори формування особистості 10 1.3 Психологічне становлення особистості військовослужбовця та роль в цьому військового колективу 17 Розділ ІІ. Дослідження соціально-психологічних факторів формування cамооцінки особистості військовослужбовця під впливом військового колективу 24 2.1 Постановка проблеми дослідження 24 2.2 Методика і організація дослідження 25 2.3 Аналіз результатів дослідження 25 Висновки і пропозиції 36 Список використаних джерел 37
 • Соціально-психологічне становлення військовослужбовця у військовому колективі

  Вступ 2 Розділ І. Поняття особистості та основні фактори її формування 4 1.1 Проблема особистості в соціально-психологічній науці 4 1.2 Основні фактори формування особистості 10 1.3 Психологічне становлення особистості військовослужбовця та роль в цьому військового колективу 17 Розділ ІІ. Дослідження соціально-психологічних факторів формування cамооцінки особистості військовослужбовця під впливом військового колективу 24 2.1 Постановка проблеми дослідження 24 2.2 Методика і організація дослідження 25 2.3 Аналіз результатів дослідження 25 Висновки і пропозиції 36 Список використаних джерел 37
 • Шляхи оптимізації структури колективу ТП „Оксамит" для підвищення діяльності підприємства

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття про трудовий колектив, його види та функції 5 Розділ 2. Структурна характеристика трудового колективу ТП „Оксамит” 9 Розділ 3. Чинники, що впливають на ефективну діяльність трудового колективу ТП „Оксамит” 21 Розділ 4. Шляхи оптимізації структури колективу ТП „Оксамит” для підвищення діяльності підприємства 26 Розділ 5. Шляхи подолання конфліктних ситуацій на підприємстві ТП „Оксамит” 30 Висновки і пропозиції 36 Список використаної літератури 42 Додатки
 • Соціально-психологічний клімат колективу: методи оцінювання та напрямки вдосконалення.

  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження соціально-психологічного комплексу організації 5 1.1 Сутність та структура соціально-психологічного клімату (СПК) і його вплив на ефективність діяльності організації 5 1.2 Моделі соціально-психологічного клімату колективу 16 1.3 Методи оцінювання СПК колективу 19 1.4 Роль керівника у формуванні СПК колективу 23 Розділ 2. Аналіз та оцінка методів СПК на прикладі охоронного підприємства Скорпіон 36 2.1 Методика вимірювання взаємовідносин в первісних колективах 36 2.2 Методика вимірювання узгодженості групових оцінок особистості і думок 41 2.3 Впровадження і використання інформаційних технологій в соціально-психологічних дослідженнях СПК 47 Розділ 3. Напрямки вдосконалення СПК в колективі охоронного підприємства Скорпіон 55 3.1 Фактори поліпшення мікроклімату в колективі 55 3.2 Застосування засобів неформального зближення колективу 59 3.3 Згуртованість і соціальний розвиток СПК колективу 65 Висновки 73 Список використаної літератури 82

©: 2011-2022 infoworks.ru