Заказать реферат

Контрольная: Управління персоналом та корпоративна культура (ID:50706)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управління персоналом та корпоративна культура (Код работы:50706)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Контрольная
Объем: 15 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50706
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 895
Содержание1.Правила ведення кадрової документації:трудова книжка, особова картка і трудовий договір 3
2. Пошук роботи за кордоном:проблеми та можливості 11
3.За яких обставин до штату кадрових підрозділів вітчизняних підприємств необхідно вводити посаду психолога. Які функції він має виконувати 13
Список використаної літератури 15
II. Відомості про військовий облік
Цей розділ заповнюється згідно з Інструкцією про порядок ведення обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах відповідно до записів у військовому квитку.
При заповненні особових карток на солдатів, матросів, старшин, прапорщиків та мічманів запасу необхідно дотримуватися наступних вимог:
1) у рядку "Група обліку" - пункт 24 військового квитка;
2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 23 військового квитка;
3) у рядку "Склад" - пункт 25 військового квитка;
4) у рядку "Військове звання" - пункт 20 військового квитка;
5) у рядку "Військово-облікова спеціальність N ___" пункт 26 військового квитка;
6) у рядку "Придатність до військової служби" вказується:
"стройовий", якщо у розділі V військового квитка відсутній запис про стан здоров'я або є відмітка про придатність до стройової служби;
"нестройовий по гр. ст. наказу МО 19 р. N ___", якщо у розділі V військового квитка є запис про придатність до нестройової служби з посиланням на відповідну статтю і наказ Міністра оборони України;
"непридатний із зняттям з обліку по гр. ст. наказу МО 19__ р. N___", якщо про це є відповідний запис у розділі IX військового квитка;
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гв 237
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Питання з менеджменту

  1. Поняття та основні функції соціального забезпечення 2 2. Корпоративна культура в системі управління персоналом. 3 3. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика. 4 Література 9
 • Контрольна робота організаційна культура

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 2 2. МІСІЯ ТА ІМІДЖ КОРПОРАЦІЇ 9 3. НАЗВІТЬ ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОНЯТТЯМИ "ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА" І "КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА" 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
 • Сильна корпоративна культура та її роль в успіху компанії

  Вступ 3 1. Поняття «корпоративна культура»…………………………………..4 – 6 2. Структура корпоративної культури………………………………...7 – 10 3. Розвиток корпоративної культури в українських компаніях………....10 Висновок…………………………………………………………………...11 – 12 Література……………………………………………………………………….13
 • РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  Ключові слова: корпоративна культура, організаційна культура, прагматичний ідеалізм, функціональна аксіологічність, імідж і дизайн організації.запропоновано нове сюжетне наповнення поняття «корпоративна культура», розглянуто її суттєві ознаки, відображено функціональну аксіологічність, взаємодію менеджменту і власне корпоративної культури. Зазначено, що культура будь- якої організації знаходиться під потужним впливом зовнішнього середовища, яке має свої певні національні ознаки, традиції та погляди, що надає феномену корпоративної культури змістовно-інноваційного підґрунтя.
 • Соціокультурні технології та їх використання в управлінні персоналом

  Вступ 3 Розділ І. Методологічні основи управління персоналом на підприємстві 5 1.1 Сучасні концепції використання людського фактора 5 1.2 Суть та зміст управління персоналом 9 Розділ ІІ. Соціокультурний контекст управлінської діяльності 17 2.1 Зв‘язок управління із соціальним середовищем 17 2.2 Психологія культурних відмінностей 19 2.3 Культура управління 22 Висновки 31 Список використаних джерел 33
 • Удосконалення системи управління персоналом підприємства

  Вступ 2 1. Сутність, завдання, принципи та зміст управління персоналом в сучасній організації 3 2. Місце кадрової політики в системі управління організацією 9 3. Особливості концепції ефективної системи управління персоналом 12 4. Зарубіжний досвід управління персоналом в організації 16 Висновки 24 Література 25 Додатки 26-28 Наукові підходи до управління персоналом. Система методів управління персоналом.
 • Стратегії управління персоналом на підприємстві

  Вступ 3 Розділ І. Стратегія підприємства та управління персоналом 5 1.1 Сутність стратегії управління 5 1.2 Розвиток управління персоналом 7 1.3 Роль управління персоналом в стратегічному плануванні 9 Розділ ІІ. Стратегічне управління персоналом 12 2.1 Стратегія управління персоналом 12 2.3. Змінна роль управління персоналом 16 Розділ ІІІ. Стратегічне управління на прикладі фірми „Техноконтур” 19 3.1. Характеристика фірми „Техноконтур” 19 3.2 Організаційна структура управління фірмою 21 Висновки 23 Література 25
 • Система управління персоналом

  Вступ. 3 1. Суть управління персоналом, його функції та методи. 5 2. Структура системи управління персоналом. 12 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління персоналом 29 Висновок 32 Список використаних джерел: 34
 • Основні напрямки удосконалення управління персоналом організації

  Вступ 3 Розділ 1. Концепція управління персоналом на підприємстві 5 1.1 Управління персоналом в системі сучасного менеджменту 5 1.2 Аналіз основних підходів до управління персоналом 9 1.3 Організаційний контекст управління персоналом 20 Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом ЗАТ „Сталкер Компані” 33 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 33 2.2 Стратегії управління персоналом підприємства 46 2.3 Методи управління персоналом підприємства 51 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління персоналом ЗАТ „Сталкер Компані” 60 3.1 Сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації 60 3.2 Аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні персоналом на ЗАТ „Сталкер Компані” 69 3.3 Пропозиції щодо покращення системи управління персоналом ЗАТ „Сталкер Компані” 73 Висновок 78 Список використаної літератури 81 Додатки 83
 • Управління персоналом у міжнародних кампаніях

  Вступ / Розділ 1. Окремі особливості управління персоналом у міжнародних кампаніях / 1.1. Психологічні аспекти добору кадрів придатних до виконання певної роботи / 1.2. Розставляння кадрів як фактор успішного функціонування організації / Розділ 2. Світовий досвід управління персоналом у міжнародних кампаніях / 2.1. Американський досвід управління персоналом / 2.2. Японський досвід управління персоналом / 2.3. Англійський досвід управління персоналом / Розділ 3. Управління персоналом на ВАТ “Агробуд” / Висновки / Список використаних джерел / Додатки
 • Контрольна робота менеджмент персоналу

  1. Роль та значення управління персоналом як науки 3 2. Людина як об'єкт управління персоналом 5 3. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація 6 4. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру 8 5. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій 11 6. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту 12 7. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри» 15 8. Системний підхід до управління персоналом організації 16 9. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом 17 10. Управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду 21 Література 23

©: 2011-2022 infoworks.ru