Заказать реферат

Диплом: Міжнародний інвестиційний ринок (ID:50782)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Міжнародний інвестиційний ринок (Код работы:50782)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 85 стр.
Цена: 950 грн.
Код работы (ID): 50782
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1043
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 6
1.1. Міжнародний інвестиційний ринок: теоретичні аспекти його функціонування 6
1.2. Основні етапи становлення інвестиційного ринку 14
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ 20
2.1.Аналіз динаміки та структури міжнародного інвестиційного ринку 20
2.2. Основні тенденції світового інвестиційного процесу 36
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 48
3.1. Особливості розвитку інвестиційного ринку в Україні 48
3.2. Проблеми та перспективи функціонування інвестиційного ринку в Україні 56
ВИСНОВКИ 66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70
ДОДАТКИ 77
3.1. Особливості розвитку інвестиційного ринку в Україні

Економічний розвиток будь-якої країни значною мірою обумовлений рівнем інвестиційної діяльності. В умовах глобальної світової інтеграції особливе місце займає процес прямого іноземного інвестування. За умов ефективного використання прямих іноземних інвестицій уряди багатьох країн змогли стабілізувати свої макроекономічні та мікроекономічні показники, забезпечити вітчизняних підприємців новітніми технологіями та сучасними методами управління, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішити соціально-політичні питання [14, с. 70].
Економіка України, як і будь-якої країни, перебуває під впливом зовнішнього середовища. Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції, що супроводжується глобалізацією економічних зв’язків, вимагає прогресивних структурних зрушень в економіці України, поліпшення якісних показників на мікро- та макрорівнях, одним з важливіших засобів забезпечення яких є інвестиції.
Наслідки глобальної фінансово-економічної кризи безперечно впли¬нули і на стан інвестиційного ринку як в цілому у світі, так і в Україні зок¬рема.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гб118
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Міжнародний валютний, кредитний ринок

  1. Міжнародний валютний ринок 2. Міжнародний кредитний ринок 3. Міжнародно-кредитні інститути Використана література
 • Інвестиційний ринок України, його оцінка та прогнозування

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 5 1.1. Інвестиційний ринок, його сутність та інфраструктура 5 1.2. Формування інвестиційного ринку в ринковій економіці 11 1.3. Фінансові інструменти ринку інвестицій 15 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 19 2.1. Характеристика інвестиційного ринку в Україні на сучасному етапі 19 2.2. Аналіз кон'юнктури інвестиційного ринку України 24 2.3. Дослідження основних проблем розвитку інвестиційного ринку України на сучасному етапі 30 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 34 3.1. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку 34 3.2. Інвестиційна політика України як складова економічного зростання 41 3.3. Перспективи інтеграції України в міжнародний інвестиційний ринок 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТКИ 60-61 Статистичною і фактологічною основою дослідження є дані Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної комісії цінних паперів та фондового ринку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, матеріали Державного комітету статистики України, економічні звіти науково-дослідних центрів і рекомендації міжнародних експертів із питань фінансово-економічного розвитку країни, а також законодавчо-нормативні акти, що регулюють функціонування ринку фінансового капіталу в Україні
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з інвестування

  1. Інвестиційний ринок: оцінка та прогнозування Задачи 1. Інвестиційний проект має такі показники прибутку та ставки дисконту, диференційовані за роками:... 2. Інвестиційний проект передбачає організацію виробництва продукції з ціною реалізації 10 тис. грн. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції мають становити 4 тис.грн., умовно-постійні витрати за проектом - 2 млн.грн. на місяць. Визначити мінімально необхідний обсяг виробництва, за якого не буде збитків за проектом. 3. Інвестиційний проект має такі значення чистої приведеноі вартості(NPV)залежно від ставки дисконту: .... Використана література
 • Інвестиційний менеджмент контрольна робота

  ПЛАН 1. Інвестиційний ринок: структура та завдання його вивчення. 2 2. Система інвестиційного контролю. 5 3. Задача. 10 Чи доцільно фірмі вкласти 500 тис.грн. у проект, який в першому році може дати прибуток 350 тис.грн., у другому – 170 тис.грн. і в третьому – 150 тис.грн. (ставка дохідності – 10%). Використана література. 11
 • Звязки з громаткістю у сфері: • Політичний піар • Піар в органах державної влади • Комерційний піар • Фінансовий піар • Інвестиційний піар • Кризовий піар • Міжнародний піар

  1. Доклад в електронному вигляді на тему: Звязки з громаткістю у сфері: • Політичний піар • Піар в органах державної влади • Комерційний піар • Фінансовий піар • Інвестиційний піар • Кризовий піар • Міжнародний піар 2. Від руки навести приклади Позитивного і негативного піар заходу по 1 А4 з 2 сторони 3. Від руки по останній цифрі заліковки №8 – Основні різновиди піар заходу • прес конференції, • презентація, • виставка (одне з цих 3-х) №3 – Основні категорії паблікрелейшін: • Прес реліз • СМІ • Комунікаці (одне з цих 3-х)
 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЧИННИКИ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ І ПОКАЗНИКИ

  Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний потенціал, інвестиційний проект, інвестиційний ризик.присвячено дослідженню ролі конкурентоспроможності підприємства в залеж$ ності від конкурентних переваг та чинників, які на них впливають. Проводиться аналіз взаємозв’язку між факторами конкурентоспроможності, конкурентними характеристиками і рівнем конкурентоспроможності підприємства.
 • Міжнародний маркетинг

  Вступ 3 1. Характеристика об’єкту дослідження 5 2. Характеристика чинників зовнішнього середовища країни 11 2.1. Характеристика географічних чинників 11 2.2. Характеристика розвитку транспортної інфраструктури 12 2.3. Характеристика соціальних і демографічних чинників 14 2.4. Рівень економічного розвитку і основні економічні показники 15 2.5. Характеристика чинників мікросередовища підприємства 16 3. Розробка стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок 18 3.1. Сприятливі чинники для підприємства 18 3.2. Несприятливі чинники для підприємства 18 3.3. Ризики, які повинне врахувати підприємство 18 3.4. Переваги, які може принести підприємству діяльність на міжнародному ринку 19 3.5. Мета, яку ставить перед собою підприємство 19 3.6. Форма економічної діяльності підприємства на зовнішньому ринку 19 3.7. Товарна політика для виходу підприємства на міжнародний ринок 19 3.8. Основні принципи цінової політики підприємства 20 3.9. Канали дистриб’юції підприємства 22 3.10. Основні види комунікацій підприємства 22 Висновки 24 Список використаної літератури 28
 • Контрольна робота міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

  1. Поняття грошових потоків підприємства та їх класифікація 3 2. Економічна сутність активів підприємства та їх класифікація 10 Література 17
 • Економічні категорії: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний проект

  Економічні категорії: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний проект 3 Задача 17 Горизонт розрахунку Т = 5 років, крок розрахунку – 1 рік, номер кроку розрахунку t=1,2,3,4,5. Ставка дисконту (ставка проценту) Сд=7%. Податок на прибуток 25%. Таблиця 3. Вихідні дані та результати розрахунків.. Література 19 Вартість задачі 60% від роботи
 • Інвестиційний менеджмент

  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ 4 6. Інвестиційний ринок: склад, інструменти, принципи вивчення 4 37. Управління інвестуванням за умов ризику 7 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 12 1.3. На конкретному прикладі розкрийте метод визначення внутрішньої ставки доходності інвестиційних проектів, призначення цього показника, необхідні вихідні дані, джерела інформації 12 2. Визначити форми іноземних інвестицій та фактори, що впливають на їх надходження 14 2.3. Назвіть основні критерії інвестиційної привабливості галузей народного господарства, показники, джерела інформації 18 3. Наведіть приклад складання бізнес-плану підприємства 21 Література 33

©: 2011-2022 infoworks.ru