Заказать реферат

Реферат: Ризик і соціальна відповідальність у бізнесі (ID:50792)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ризик і соціальна відповідальність у бізнесі (Код работы:50792)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 15 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50792
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 840
СодержаниеВступ 3
1.Соціальна відповідальність в бізнесі 5
2.Сутність та поняття ризику в бізнесі 10
Висновок 13
Література 14
1.Соціальна відповідальність в бізнесі


Соціальна відповідальність виступає як відносно самостійний вид відповідальності, якому притаманні специфічні риси. У широкому розумінні соціального, соціальну відповідальність тлумачать як сукупність різних її видів – економічної, політичної, правової, моральної тощо. У вузькому, суто соціологічному сенсі, йдеться про специфічні характеристики, які віддзеркалюють міру, ступінь прийняття будь-яким соціальним суб'єктом, групою соціально-значущих цілей суспільства, готовність до виконання взаємних прав і обов'язків у процесі спільної діяльності з метою ненанесення збитку усталеному розвитку як суспільства в цілому, так і окремим спільнотам, особистостям. Це – надання переваги інтересам широких верств населення, навіть коли вони не співпадають з інтересами бізнес-середовища. Це широке системне поняття, що передбачає урахування вимог як суспільства в цілому, так і всіх його структурних елементів. Його не можна звести до будь-якого окремого виду відповідальності і воно не є їхньою сукупністю. Як зазначають А. Андрющенко та І. Рябець, "це соціальний зріз будь-якого з видів і відповідальності в цілому, який розкриває соціальну сутність кожного з них з точки зору надання пріоритету соціально-значущим аспектам діяльності, поведінки, ненанесення збитку як соціальному цілому, так і конкретній особистості" [10].
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гб128-1
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Банківська справа

  1. Банківський ризик його виникнення 3 2. Природа банківського ризику 4 3. Види банківських ризиків 6 4. Ризик втрати ліквідності 7 5. Кредитний ризик 9 6. Ризик валютних операцій 11 7. Інвестиційний ризик 12 8. Процентний ризик 14 Література 15
 • ВАЛЮТНИЙ РИЗИК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

  Ключові слова. Ризик, валютний ризик, валютна експозиція, ситуація ризику, ситуація вибору.проведено дослідження сутності понять “ризик” та “валютний ризик”. Розглянуто співвідношення між поняттями “ситуація вибору”, “ситуація ризику” (“ризикова ситуація”) та “ризик”. Наведено авторські визначення цих понять.
 • СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

  Ключові слова: соціальна відповідальність, ISO 26000, стійкий розвиток, етика бізнесу, соціальна звітність підприємства.розглянуто актуальні питання відповідальності бізнесу перед суспільством, показано важливість розуміння належного ставлення до бізнесу та суспільства загалом, яке полягає в усвідомленні того, що підприємство ніколи не буде суспільно відповідальним, якщо ігноруватиме основи соціальної відповідальності, закладені в міжнародному стандарті ISO 26000.
 • Кар’єра в бізнесі. Колодюк В.В.

  1. Сутність та механізм досягнення кар’єри у бізнесі 3 2. Кар’єра у бізнесі Колодюка Володимира Вікторовича 4 Список використаної літератури 13
 • Соціальна відповідальність в організації

  Зміст. Вступ. 3 1. Роль соціальної відповідальності організації в суспільстві. 4 1.1 Вплив рівня розвитку соціальної культури організації на успіх в бізнесі. 4 1.2 Соціальна відповідальність на практиці. 9 2. Соціальна відповідальність і професійна етика співробітників організації. 13 2.1 Соціальна відповідальність керівництва організації. 13 2.2 Підвищення показників соціальної відповідальності організації. 15 Висновок. 17 Писок використаних літературних джерел. 18 Писок використаних літературних джерел: 1. Бабец ,Е. К. Максимчук А. Г. Григорьев И. Е. Менеджмент: Учеб. Пособие. Кривой Рог :Изд. дом, 2002 – 182 с. 2. Большаков, А.С. Сучасний менеджмент Санк-Пітербург:Пітер, 2002. – 411 с. 3. Веснін В.Р. Менеджмент. М.: Проспект ТК Вербі, 2004 – 502 с. 4. Виноградський ,М.Д. Виноградська А.М. Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч.посіб. К. :Кондор, 2002 - 652 c. 5. Гірняк ,О.М. Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. К :Магнолія плюс, 2003 - 334 c. 6. Гладунов ,О.В. Дейнега О.В. Микитин Т.М. Корпоративний менеджмент: Навч.посіб. Рівне :РДГУ, 2002 - 243 c. 7. Єгорова, Т.І. Основи менеджменту. М.: Іжевськ: РХД, 2002 – 133 с. 8. Киенко ,Л.П. Маркетинговый менеджмент: Конспект лекций. Харков :ХГЭУ, 2002 – 74 с. 9. Курганов, В. Сучасний менеджмент: теорія і практика. М.: Книжковий світ, 2004 – 182 с. 10. Подсолонко, О.А. Менеджмент: теорія і практика. К.: Вища школа, 2000 – 264 с. 11. Пилипенко ,С.М. Пилипенко А.А. Отенко В.І. Менеджмент: Навч. посіб. Харків :ХДЕУ, 2002 - 207 c. 12. Робінс ,С.П. ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту. К. :Основи, 2002 - 671 c. 13. Шегда ,А.В. Менеджмент: Навч. посіб. К. :Знання, 2002 - 583 c. 14. Шин, В.І. Корпоративний менеджмент. М.: ОАО Тип.”Новини”, 2000 – 480 с. 15. Яременко ,О.Л. Сумец А.М. Операционный менеджмент: Учеб.для студентов экон.спец.вузов. Харьков :Фолио, 2002 – 287 с.
 • Контрольна робота інноваційний менеджмент

  1. Стадії інноваційного менеджменту 2 2. Сутність методу виявлення груп патентів. Основні структурні складові Міжнародної патентної класифікації 7 3. На прикладі Вашої організації проаналізуйте види ризику, які супроводжують впровадження конкретного інноваційного проекту. Спробуйте оцінити: інфляційний ризик; ризик незавершеного проекту; соціально-економічний ризик; податковий ризик; ризик нежиттєздатності проекту 10 Література 15
 • Корпоративне управління та ризик-менеджмент у банках

  Вступ 3 1. Система ризик-менеджменту у банку та основні її концепції 4 2. Функції менеджера у системі ризик-менеджменту 8 Висновки 12 Список літератури 13
 • Економічні методи управління в готельному бізнесі

  Вступ 3 1. Теоретичні засади економічного управління в готельному бізнесі 5 1.1. Планування господарської діяльності в готельному бізнесі 5 1.2. Комплексні цільові програми в готельному бізнесі 11 1.3. Комерційний розрахунок в готельному бізнесі 13 2. Дослідження методів управління на прикладі готельного підприємства ЗАТ "Київський готель "Мир" 15 2.1. Загальна характеристика ЗАТ "Київський готель "Мир" 15 2.2. Характеристика методів управління персоналом на підприємстві 26 2.3. Шляхи удосконалення методів управління на прикладі персоналу ЗАТ "Мир" 30 Висновок 36 Використана література 38
 • РИЗИК В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Вступ 3 Розділ 1. Види ризиків в туристичному бізнесі та управління ними 5 1.1. Загальна характеристика ризику туристичної діяльності 5 1.2. Внутрішні та зовнішні ризики в туристичній діяльності та їх вплив на управління підприємством 11 Розділ 2. Регулювання безпеки туристів у Законі України "Про туризм" та "Про страхування" 15 2.1. Ризик та безпека туристів визначені у Законі України "Про туризм" 15 2.2. Аналіз Закону України "Про страхування" 17 Розділ 3. Особливості страхування туристів як засіб мінімізації ризику туристичного підприємства 20 Висновки 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

  Ключові слова: банк, ризик-менеджмент, ризик банківської кризи, зараження фінансовою кризою, валютна криза, синдром «надмірного» запозичення.розглянуто сутність ризиків та їх класифікацію, визначено причини посилення ризиків у банківській діяльності, розроблено пропозиції та рекомендації щодо їх зниження з метою підвищення ефективності та стабільності вітчизняних банків.

©: 2011-2022 infoworks.ru