Заказать реферат

Контрольная: Форми організації навчального процесу у ВНЗ (ID:50856)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Форми організації навчального процесу у ВНЗ (Код работы:50856)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Контрольная
Объем: 11 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50856
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1279
СодержаниеВступ 3
1. Форми організації навчального процесу у ВНЗ 4
2. Інноваційні форми контролю 8
Висновок 10
Література 11
1. Форми організації навчального процесу у ВНЗ

Вищий навчальний заклад (ВНЗ, виш) — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання iндивiдуальних завдань, самостійна робота студентiв, практична пiдготовка, контрольнi заходи.
Для проведення навчальних занять студенти розподіляються на академічні групи. Склад академічних груп затверджується щорічно на початку навчального року наказом ректора. До складу академічних груп, як правило, входять 15-30 студентів. При проведенні занять з деяких дисциплін, склад навчальних груп визначається особливостями викладання та засвоєння дисципліни, вимогами охорони праці, наявністю робочих місць, іншими причинами. У цих випадках склад навчальних груп визначається окремими наказами ректора.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Р 887-1
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Місце і роль викладача в діяльності щодо проектування конструювання організації навчального процесу

  Вступ 2 Розділ І. Організація навчального процесу. 6 1.1. Визначення поняття «процес навчання». 6 1.2. Основні компоненти процесу навчання. 10 1.3. Методологічні підходи до навчального процесу. 12 Розділ ІІ. «Проектування» та «прогнозування» в навчальному процесі. 14 2.1. Поняття «проектування» в структурі навчального процесу. 14 2.2. Методологічні засади прогнозування. 24 Розділ ІІІ. Викладач в системі навчального процесу. 30 3.1. Сутність педагогічної підготовки викладача у вищих навчальних закладах. 30 3.2. Психологічні особливості педагогічної взаємодії викладача і студента у навчанні. 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50
 • Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

  Вступ 3 1. Організація навчального процесу у коледжі як педагогічна проблема 4 2. Особливості організації навчального процесу у коледжі економічного профілю в умовах ступеневої підготовки фахівців 9 3. Обґрунтування концепції проектування дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки 14 Висновок 22 Література 25
 • Технічна база навчального процесу

  1.Охарактеризувати матеріально-технічну базу навчального процесу 3 2.Організація позаурочної роботи в закладах І-ІІ рівня акредитації 6 3. Стандарти освіти та освітньо-кваліфікаційні рівні 12 Список використаної літератури 201.Охарактеризувати матеріально-технічну базу навчального процесу 3 2.Організація позаурочної роботи в закладах І-ІІ рівня акредитації 6 3. Стандарти освіти та освітньо-кваліфікаційні рівні 12 Список використаної літератури 20
 • Нові педагогічні технології в практиці роботи сучасної початкової школи

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади нових педагогічних технологій..6 1.1. Історичний аспект становлення нових педагогічних технологій…………6 1.2.Класифікація нових педагогічних технологій…………………………….13 1.3. Впровадження нових педагогічних технологій у початковій школі……16 РОЗДІЛ 2. Умови використання нових педагогічних технологій в організації навчального процесу в початковій школі……………………………………..25 2.1. Педагогічна майстерність вчителя………………………………………..25 2.2. Врахування індивідуальних особливостей учнів в організації навчального процесу з використанням нових технологій навчання………………………..32 2.3. Методичні рекомендації щодо використання НІТ в роботі вчителя початкових класів……………………………………………………………….41 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….55
 • Організація виробничого процесу у часі та просторі

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації виробничого процесу у часі та просторі 5 1.1. Поняття та класифікація виробничого процесу в операційній системі підприємства 5 1.2. Основні принципи організації виробничого процесу на підприємстві 5 1.3. Сутність організації виробничого процесу у часі та просторі 9 Розділ 2. Методологічні відходи до організації виробничого процесу 22 2.1. Методи аналізу організації виробничого процесу 22 2.2. Моделювання виробництва процесів у часі та просторі 22 Розділ 3. Практика організації виробничого процесу на прикладі "підприємство" 41 3.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 41 3.2. Оцінка технологічного циклу виробничої діяльності підприємства 41 3.3. Аналіз організації виробничого процесу 49 3.4. Фактори впливу на ефективність організації виробничого процесу у часі та просторі 58 Розділ 4. Підвищення ефективності організації виробничого процесу на прикладі "підприємство" 63 4.1. Заходи що до підвищення ефективності організації виробничого процесу на підприємстві 63 4.2. Модель управління та організації вдосконалення виробничого процесу підприємства 70 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85 ДОДАТКИ 87
 • Організація і керівництво суспільного і приватного дошкільного виховання (ШПОРИ) шпаргалки

  Зміст 1.Джерела фінансування приватного дошкільного навчального закладу та механізм їх використання 3 2.Диференціація послуг приватного дошкільного навчального закладу 3 3. Умови та порядок створення державна реєстрація приватних дошкільних закладів 4 4. Форми організації навчання в дошкільному закладі (за матеріалами К.Л. Крутій) 4 5. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами 5 6. Типове положення Про атестацію педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 7 7. Варіанти оформлення результатів аналізу діяльності ДНЗ 7 8. Структура зміст та підходи до річного планування роботи дошкільного навчального закладу 8 9. Вимоги до контролю завдання контролю зміст і порядок контролю збоку інспектора з дошкільного виховання 9 10. Основні документи що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу 10 11. Етапи діяльності керівника дошкільного закладу освіти з питань вивчення та аналізу заняття мотивація навчальної діяльності в дітей дошкільного віку 11 12. Проведення педагогічних рад у дошкільному закладі роль завідувача й методиста при цьому: завдання педради зміст роботи форми проведення 12 13. Планування й звітність в роботі завідувача й методиста. Види планування 13 15. Основні завдання та принципи організації дошкільної освіти в Україні 14 16.Статут дошкільного навчального закладу 15 17. Перелік документів необхідних керівнику приватного дошкільного навчального закладу 17 18. Теоретичні засади аналітичної діяльності ДНЗ структурні та активізуючі фактори управління 17 19. Алгоритм діяльності атестаційної комісії. Вимоги додатків і довідок як підсумкових документів 18 20.Господарсько-фінансовий напрям в діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Основні фінансові документи 19 21. Основні етапи роботи з вивчення узагальнення передового педагогічного досвіду та форми опис передового педагогічного досвіду 20 22. Методи управління специфіка їх використання в умовах демократизації 20 23. Планування роботи приватного дошкільного навчального закладу (сутність завдання принципи планування. Види і форми планування) 21 24. Роль і місце завідуючої в системі приватного дошкільного навчального закладу: структура управління загальні й процесуальні функції керівника 22 25. Статут приватного дошкільного навчального закладу 23 26. Завдання та зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі 23 27. Функції старшого вихователя - організатора навчально-виховної роботи 23 28. Шляхи демократизації управління дошкільними закладами 24 29. Масові групові та індивідуальні форми методичної роботи в дошкільному навчальному закладі 25 30. Завідуюча - керівник дошкільного закладу її функції обов язки особисті риси і якості 26
 • Реформування освіти в Україні

  Вступ 3 1. Реформування освіти в Україні: європейський вибір 4 2. Використання рейтингово-кумулятивної системи в галузі освіти 7 3. Перевірка та оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу 16 Висновок 25 Список використаної літератури 26Вступ 3 1. Реформування освіти в Україні: європейський вибір 4 2. Використання рейтингово-кумулятивної системи в галузі освіти 7 3. Перевірка та оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу 16 Висновок 25 Список використаної літератури 26
 • Форми організації навчального процесу у вищій школі

  1. «Технологія навчання» та «технологія у навчанні». Визначити термінологію та узагальнити ці поняття 2 2. Поняття про організаційні форми навчання. Класифікація форм навчання. Методична концепція лекційного курсу. Види і методика проведення семінарських, практичних, лабораторних занять 5 3. Форми контролю, обліку й оцінки знань, умінь та навичок студентів. Структура активності викладача і студентів, засвоєння алгоритму оптимізації взаємин викладача зі студентами в процесі навчання, структурні компоненти професійної адаптації молодого спеціаліста 9 4. Організаційно-діяльнісна гра як засіб вирішення дослідницьких завдань. Ділові ігри для досягнення цілей навчання і виховання майбутніх спеціалістів. Ігрове моделювання педагогічних ситуацій 12 Література 16
 • Контрольна робота законодавство про освіту

  ПЛАН 1. Загальна середня освіта в Україні. Основні напрямки реформування загальної середньої освіти в Україні 3 2. Управління діяльністю вищими навчальними закладами 6 3. Навчальний план як основний нормативний документ, що визначає організацію навчального процесу вищих навчальних закладах. Порядок затвердження навчального плану 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу у початковій школі

  Вступ ....................................................................... 3 1.Поняття, форми та функції педагогічного процесу ....... 5 1.1. Методи та форми навчання.................................. 7 1.2. Функції педагогічного процесу............................. 8 2. Шляхи вдосконалення якості процесу навчання ..... 15 2.1. Основні шляхи...................…....................…..... 15 2.2. Основні вимоги підвищення якості педагогічного процесу............... 21 2.3. Урок - основна форма організації педагогічного процесу ………..... 24 2.3. Застосування нових інформаційних технологій для вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі.. 27 Висновки ............................................................ 31 Література .............................................................. 34

©: 2011-2022 infoworks.ru