Заказать реферат

Курсовая: Діагностика фінансового стану ТОВ «Агропродекспорт» (ID:50908)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Діагностика фінансового стану ТОВ «Агропродекспорт» (Код работы:50908)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 94 стр.
Цена: 896 грн.
Код работы (ID): 50908
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 748
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства 6
1.1.Сутність фінансового стану підприємства, необхідність і значення його діагностики 6
1.2.Методичний інструментарій діагностики фінансового стану підприємства 12
Розділ ІІ. Діагностика фінансового стану ТОВ «Агропродекспорт» 19
2.1. Аналіз динаміки обсягу і структури активів та капіталу ТОВ «Агропродекспорт» 19
2.2. Оцінка ділової активності та фінансової стійкості ТОВ «Агропродекспорт» 29
2.3. Аналіз ліквідності та рентабельності ТОВ «Агропродекспорт» 36
2.4. Інтегральна оцінка фінансового стану ТОВ «Агропродекспорт» 46
Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів покращення фінансового стану ТОВ «Агропродекспорт» 64
Висновок 82
Список використаних джерел 84
Додатки 87

Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів покращення фінансового стану ТОВ «Агропродекспорт»

Проведений фінансовий аналіз показав, що підприємство у 2009 році було платоспроможним. Активи підприємства були ліквідними, загрози попасти в тяжкий фінансовий стан не було. Але розрахований коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості показав, що гроші за відвантажений товар перераховуються не вчасно, тому підприємство не може правильно скоригувати свою діяльність, свої обсяги закупівель. Багато показників вказують на те, що підприємство неефективно використовує свої активи для отримання прибутку.
Підприємство спочатку закуповувало товар на підприємствах-виробниках, а потім продавало його підприємствам - споживачам. Розрахунки з постачальниками були після доставки товарів одразу. А розрахунки зі споживачами проводилися невчасно. Внаслідок цього підприємство мало багато поверненого, неоплаченого товару, тобто отримало збитки.
Необхідно порівняти усі обсяги продажів та закупівель у 2009 році та розрахувати втрати виробництва.
Втрати обчислюються як різниця між закупівлями та продажами.
Відсоток втрат по одному виробу обчислюється за формулою 3.1:
(3.1)
Відсоток втрат повинен бути не більше 9-10%. Збільшення цього відсотку свідчить про те, що підприємство працює в збиток собі.
Закупівля та продаж кондитерських виробів ТОВ «Агропродекспорт» у 2008 році складали обсяги, які приведені в зведеній таблиці 3.1......
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Жб 113
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Діагностика фінансового стану підприємства

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Послідовність діагностики фінансового стану підприємства 8 1.3. Методичні підходи до діагностики фінансового 11 стану підприємства 11 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП "..." 15 2.1 Аналіз структури балансу підприємства 15 2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства 17 2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства 25 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 36
 • Діагностика фінансового стану підприємства

  Курсова бакалаврська Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади проведення діагностики фінансового стану підприємства 5 1.1 Сутність і значення діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2 Методи і прийоми діагностики фінансового стану підприємства 15 Розділ 2. Діагностика фінансового стану ЗАТ "*" 33 2.1 Оцінка фінансових індикаторів складових фінансового стану ЗАТ "*" 33 2.2 Узагальнююча оцінка фінансового стану ЗАТ "*" за допомогою різних методичних прийомів 49 Розділ 3. Пропозиції та шляхи оптимізації фінансового стану ЗАТ "*" 53 3.1 Використання факторингу як системи поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику 53 3.2 Зміцнення ліквідності та платоспроможності підприємства шляхом своєчасної та об`єктивної оцінки його фінансового стану 55 3.3. Пропозиції щодо удосконалення фінансового регулювання ЗАТ «*» 60 3.4. Впровадження системи оцінки ризиків неплатежів на підприємстві 66 Висновки 69 Список використаної літератури 71 Додатки 74
 • Діагностика фінансового стану підприємства та обґрунтування заходів щодо його поліпшення

  ВСТУП 3 1. Значення та необхідність діагностики фінансового стану підприємства 4 2. Основні показники фінансового стану підприємства 11 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 21 Висновки 24 Список використаної літератури 25
 • Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ І Теоретичні основи діагностики стану підприємства 4 1. Фінансовий стан підприємства, як об’єкт діагностичних процедур 4 2. Показники фінансового стану підприємства 7 3. Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства 16 РОЗДІЛ ІІ Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ „Баррел-Україна” 20 1. Оцінка інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 20 2. Дослідження показників фінансового стану підприємства та оцінка їх рівня 26 РОЗДІЛ ІІІ Вдосконалення методів діагностики фінансового стану підприємства 32 1. Розробка моделі діагностики фінансового стану підприємства 32 2. Апробація моделі діагностики фінансового стану підприємства 40 ВИСНОВОК 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТОК А. Основні звітні показники ТОВ „...” за 2002-2004 рр. 56
 • Контрольна з курсу „Економічна діагностика” (КНЕУ)

  Завдання 2 2 1. «Вертикальна» та «горизонтальна» діагностика балансу підприємства 2 2. Діагностика платоспроможності підприємства 6 3. Діагностика фінансової стійкості 9 4. Діагностика ефективності виробництва 11 5. Прогноз ймовірності банкрутства (розрахунок Z-рахунку Альтмана) 14 6. Загальні висновки щодо фінансового стану підприємства 15 Література 19 ДОДАТОК А. Фінансова звітність АТ „...” 20
 • Аналіз фінансового стану підприємства

  Вступ 3 1. Теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства 5 1.1. Сутність, мета та задачі діагностики фінансового стану підприємства 5 1.2. Оцінка показника фінансової стійкості підприємства та його значення в діяльності підприємств 8 1.3. Сутність економічного аналізу, його організація та проведення на підприємстві 11 2. Діагностика фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 15 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ «Вірсавія» 15 2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ «Вірсавія» 16 3. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства 27 Висновок 33 Список використаної літератури 35
 • Контрольна з курсу „Економічна діагностика” (КНЕУ)

  1. «Вертикальна» та «горизонтальна» діагностика балансу підприємства 3 2. Діагностика платоспроможності підприємства 11 3. Діагностика фінансової стійкості 12 4. Діагностика ефективності виробництва 14 5. Прогноз ймовірності банкрутства (розрахунок Z-рахунку Альтмана) 18 6. Загальні висновки щодо фінансового стану підприємства 20 Література 25 ДОДАТОК А. Фінансова звітність АТ „...” за 2000-2003 рр. 26
 • Діагностика фінансового стану підприємства

  Вступ 1 Роль фінансової діагностики для прийняття управлінських рішень 1.1 Сутність фінансової діагностики, її мета, завдання та принципи 1.2 Роль фінансової діагностики в подоланні кризових явищ на підприємстві 1.3 Основні методичні підходи до діагностики фінансового стану підприємства Фінансова діагностика ЗАТ " " 2.1 Техніко-економічна характеристика ЗАТ "". 2 Аналіз та оцінка майнового стану підприємства 2.3 Аналіз та оцінка ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 2.4 Аналіз та оцінка фінансових результатів підприємства 3 Шляхи підвищення ефективності діагностики фінансового стану підприємства 3.1 Побудова багатофакторної моделі інтегральної діагностики фінансового стану підприємства 3.2 Впровадження методів економіко-математичного прогнозування при проведенні діагностики фінансового стану підприємства 3.3 Напрямки оптимізації показників фінансового стану ЗАТ " " 4 Охорона праці 4.1 Характеристика фінансового відділу ЗАТ" " 4.2 Техніка безпеки 4.3 Розробка заходів з охорони праці та захисту навколишнього середовища 4.4 Пожежна безпека Висновки Перелік літератури Додатки
 • Аналіз фінансового стану підприємства

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства 5 1.1. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством 5 1.2. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства 10 1.3. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном 18 Розділ 2. Аналіз фінансового стану ВАТ „Молочник 25 2.1. Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ «Молочник» 25 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Молочник» 32 Розділ 3. Напрямки покращання фінансового стану ВАТ «Молочник» 43 3.1. Шляхи вдосконалення фінансового стану ВАТ «Молочник» 43 Висновки 47 Список використаної літератури 50
 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

  Завдання 1. Аналіз конкуренції у галузі 3 Завдання 2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та конкурентноздатності його продукції 11 Завдання 3. Управлінська діагностика та діагностика економічної культури підприємства 16 Завдання 4. Діагностика ресурсного потенціалу 26 Завдання 5. Діагностика фінансового стану підприємства і рівня його економічної безпеки. 34 Література 50 ДОДАТОК А. Фінансова звітність ТОВ „...” за 2002-2005 рр. 51

©: 2011-2022 infoworks.ru