Заказать реферат

Разное: Цивільне право (ID:50921)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Цивільне право (Код работы:50921)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Разное
Объем: 9 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50921
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 809
СодержаниеСемінар 1. Поняття та інститути права інтелектуальної власності (2 години) 1
Поняття та визначення: 1
Питання 3
1. Поняття інтелектуальної власності. Відмінності правової охорони об’єктів інтелектуальної власності від об’єктів права власності. 3
2. Відмінності правової охорони об’єктів права промислової власності та авторського права, ноу-хау. 5
3. Джерела права інтелектуальної власності. 6
4. Виникнення та розвиток авторського права. 8
5. Виникнення та розвиток права промислової власності (охорона винаходів та товарних знаків). 8
6. Роль інтелектуальної власності та її правової охорони в економічному розвитку. 9
1. Поняття інтелектуальної власності. Відмінності правової охорони об’єктів інтелектуальної власності від об’єктів права власності.
Поняття "інтелектуальна власність" (англ. Intellectual property) виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах.
Відносини у суспільстві, у зв’язку із створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності, регулюються системою правових норм, що узагальнено називається правом інтелектуальної власності.
В 1967 році у Стокгольмі було підписано Конвенцію, якою визначено, що до інтелектуальної власності належать права на:
• літературні, художні та наукові твори;
• виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі;
• винаходи у сферах людської діяльності;
• наукові відкриття;
• промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення;
• захист від недобросовісної конкуренції;
• усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Оц 843
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Порівняльне цивільне право як юридична категорія

  Вступ 3 1. Порівняльне цивільне право як юридична категорія 4 2. Предмет і об’єкти аналізу науки загального порівняльного цивільного права 6 Висновок 9 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Порівняльне цивільне право як юридична категорія 4 2. Предмет і об’єкти аналізу науки загального порівняльного цивільного права 6 Висновок 9 Список використаної літератури 11
 • Захист неповнолітніх

  Вступ 2 1. Неповнолітній 3 1.1. Кримінальне право 3 1.2. Цивільне право 5 2. Захисник 6 3. Захист 7 3.1. Кримінальне судочинство 7 3.2. Цивільне судочинство 13 Висновки 15
 • Цивільне законодавство. Джерела цивільного законодавства. Цивільний кодекс України

  Вступ 2 1. Цивільне право і цивільне законодавство 3 2. Джерела цивільного законодавства 6 3. Цивільний кодекс України 10 Висновки 12 Список використаних джерел 13
 • Соборне Уложення – пам’ятка права Московії.

  1.Джерела та загальна характеристика Соборного Уложення 1649р. 1 2. Цивільне право. 4 3.Кримінальне право. 9 Список використаної літератури: 16
 • ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ (За новим ЦК) частина диплому

  I.Зміст договору поставки 2 1.1 Загальна характеристика договору поставки 2 1.2 Зміст договору поставки 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР. 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV. 3. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с. 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. – 720 с. 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с. 6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 5-й завод. – М.: «Статут», 2003. – 800 с. 7. Цивільне право: навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1996. – 480 с. 8. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. — М., 1994. 9. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. — К., 1998. 10. Крылова З.Г. Ответственность по договору поставки. — М, 1987. 11. Кукина Т.Е. Предмет договора поставки // Право и экономика. - 2001. - №1. - С.19-27. 12. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999. 13. Наумова Л. Договор поставки: наиболее типичные ошибки // Хозяйство и право - 1999. - №2. - С. 106-108. 14. Притыка Д.Н., Осетинский А.И. Правовое регулирование поставок. - К., 1989. 15. Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції (товарів) покупцем // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №2. - С.252-258. 16. Колянковський Т. Договори поставки та перевезення товарів. Особливості укладання з 1 січня 2004 року // Дебет-кредит. -2004. -№10. 17. Семеусов, В. А. Понятие договора поставки // Сибирский Юридический Вестник. - 2000. - № 1. 18. Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право. -2003. -№2. -С.18-20.
 • Виникнення держави і права в Європі

  Вступ 3 1. Становлення та особливості державного розвитку в європейських країнах 5 1.1. Франкська держава 6 1.2. Франція 9 1.3. Германія 12 1.4. Англія 14 1.5. Візантія 18 1.6. Феодальні держави Центральної і Південно-Східної Європи 21 2. Феодальне право у країнах Західної Європи 25 2.1. Джерела права 25 2.2. Цивільне право 27 2.3. Кримінальне право і процес 29 2.4. Характеристика Великої хартії вольностей 1215 p. 31 Висновок 36 Список використаної літератури 38
 • Цивільне і сімейне право

  Варіант 8 2 1. Договір простого товариства 2 2. Завдання 6 Список використаних джерел 10
 • Цивільне право(вар1)

  1. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ВИДИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2 2. ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ЗАПОВІТУ 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
 • Римське цивільне право

  Вступ 3 1. Джерела римського цивільного права 4 2. Майнові відносини подружжя 14 ВИСНОВОК 18 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 19
 • Цивільне право

  1. Розгляд судом справ про встановлення факту, що має юридичне значення 3 2. Складіть заяву про встановлення факту, що має юридичне значення 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 131. Розгляд судом справ про встановлення факту, що має юридичне значення 3 2. Складіть заяву про встановлення факту, що має юридичне значення 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
 • Цивільне право

  1. Поняття та структура цивільного законодавства 3 2. Підстави виникнення зобов’язання 11 3. Складіть таблицю “види строків позивної давності” 15 Висновки 17 Використана література 18

©: 2011-2022 infoworks.ru