Заказать реферат

Реферат: Цінова стратегія та політика фірми (ID:50925)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Цінова стратегія та політика фірми (Код работы:50925)

Информация о работе Раздел: Ценообразование
Вид работы: Реферат
Объем: 10 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50925
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 690
СодержаниеВступ 3
1. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці 5
2.Основні цінові стратегії 6
Висновок 9
Використана література 10
1. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці

Складність ціноутворення полягає в тому, що ціна — категорія кон’юнктурна. На неї впливає комплекс політичних, економіч¬них, психологічних та соціальних чинників. Сьогодні ціна може визначатися виходячи з витрат, а завтра її рівень може залежати переважно від психології та поведінки покупців.
Ціна повинна відповідати якості товару, яку визначають споживачі. Якщо ціна завищена, то споживачі зрозуміють, що вони не отримують еквівалент за витрачені гроші. Якщо ж ціна занадто низька, то споживачі візьмуть під сумнів якість товару, оскільки вони зрозуміють, що у більшості випадків більш низька ціна означає більш низький рівень якості.
Маркетингова цінова політика — це мистецтво управління цінами й ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними залежно від положення товару на ринку, щоб поставлені цілі були досягнуті.
Маркетингова цінова політика реалізується через маркетингові цінові стратегії й засновується на певних методах маркетингового ціноутворення, тому повинна розглядатися лише в контексті загальної політики фірми.
Будучи лише однією зі складових маркетингових засобів, ціна товару виконує винятково важливу функцію, яка полягає в одержанні надходжень від реалізації. Саме від цін залежать досягнуті комерційні результати, а правильно обрана цінова політика справ¬ляє довгостроковий та вирішальний вплив як на конкурентоспроможність товарів, так і на виробничо-збутову діяльність підприємства. Крім того, ціна є чинником, що має велике значення для споживачів товарів. Вона сприяє встановленню певних відносин між підприємством і покупцями й допомагає створенню про нього певного уявлення, що може вплинути на його подальший розвиток. І нарешті, ціна є найсильнішою зброєю в боротьбі з конкурентами на ринку.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Жв 033
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Основні напрямки цінової стратегії підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні

  Вступ 3 1. Цінові стратегії 4 1.1. Цінова стратегія фірми в ринковій ситуації 4 1.2. Маркетингова інформація при виборі цінової політики 5 2. Маркетингові стратегії цін 7 2.1. Стратегія високих цін 7 2.2. Стратегія середніх цін 9 2.3. Стратегія низьких цін 9 2.4. Стратегія цільових і незмінних цін 10 2.5. Стратегія змінюваних і пільгових цін 11 2.6. Стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва 12 2.7. Стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми 13 2.8. Стратегія гнучких і неокруглених цін 15 2.9. Стратегія цін і географічний фактор 16 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Цінова стратегія та цінова політика фірми

  Вступ 3 1. Цінова політка підприємства 4 2.Цінові стратегії5 Висновок 9 Використана література 101. Цінова політка підприємства Цінова політика — це мистецтво управління цінами й ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними залежно від положення товару на ринку, щоб поставлені цілі були досягнуті [2, с. 88]. Процедуру розроблення цінової політики, а відтак і визначення на її основі конкретних рівнів цін, побудовано на зведенні різних чинників, здатних вплинути на умови збуту і прибутковість операцій фірми за різних варіантів цін на продукт. Цінова політика впливає на комерційні успіхи підприємства. Тому перш ніж розробити цінову політику, підприємству необхідно проаналізувати усі чинники, що впливають на вибір конкретної цінової політики. До таких чинників належать: попит; цінова політика держави; життєвий цикл товару; модель ринку; канали товарообігу; конкуренція; витрати; методи ціноутворення; маркетингова стратегія підприємства. Цінова політика являє собою інтегровану систему, куди входять: взаємозв’язок цін на товари в рамках асортименту, використання спеціальних знижок і змін цін, співвідношення своїх цін і цін конкурентів, методи фор¬мування цін на нові товари. Для розроблення відповідної цінової політики підприємство повинно чітко визначити цілі ціноутворення. Вони випливають з аналізу становища підприємства на ринку і його загальних цілей на цьому ринку. Отже, цілі ціноутворення не повинні розглядатися як окремо взяті. Вони покликані сприяти успішному здійсненню маркетингової стратегії підприємства.
 • Цінова політика акціонерного товариства на прикладі фірми

  ВСТУП 3 1. Концептуальна основа формування цінової політики АТ 7 1.1. Сутність та взаємозв’язок понять ціна, ціноутворення і цінова політика 7 1.2. Задачі та політика ціноутворення АТ 15 1.3. Розробка цінової стратегії 21 2. Аналітична оцінка поточного ціноутворення та цінова політика АТ 28 2.1. Загальна характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз ціноутворюючих факторів 39 2.3. Оцінка основних напрямків цінової політики підприємства 44 3. Рекомендації по вдосконаленню цінової політики АТ 56 ВИСНОВКИ 68 ЛІТЕРАТУРА 73 ДОДАТКИ 77
 • Цінові стратегії фірми

  Вступ 4 1. Поняття цінової стратегії фірми 6 1.1 Фундаментальна цінова стратегія 6 1.2 Сегментація ринку і цінова еластичність 10 1.3 Параметри цінових тактик 12 2. Аналіз застосування політики ціноутворення на приватному підприємстві „Славія” 19 2.1 Дерево цілей ціноутворення підприємства 19 2.2 Принципи розробки цінової стратегії ПП “Славія” 24 2.3. Аналіз забезпечення підприємства різними групами товарів 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додаток 35
 • Цінова стратегія та цінова політика фірми

  Цінова стратегія та цінова політика фірми 1 2.Психологія в конфліктології 5 Дипломатія на завершальному етапі війни 6 4.Основні принципи і значення Версальсько – Вашингтонського світоустрою 10 5.Генуезька та Гаазька конференції. Раппальський договір 11 6.Криза Версальського порядку (1933 – 37 рр.). Італо – ефіопська війна і позиція великих держав. 13 7.Мюнхенська угода. Нова розстановка сил в Європі після анексії Чехословаччини (1938-1939 рр.) 17 8. Етикет дарування та прийняття подарунків, квітів. Класифікація подарунків 20 9.Протокольні церемоніальні питання прийому іноземних делегацій 24 10. Сучасний стан IPO та практика проведення українськими компаніями. 3310. Сучасний стан IPO та практика проведення українськими компаніями. Першою IPO на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі (AIM) провела 11—18 лютого 2005 року компанія «Укрпродукт» (точніше, її дочірня Ukrproduct Group), що виробляє молочну продукцію. Компанія продала 27,21% акцій, виручивши за це 6 млн. англійських фунтів. Їх купили 18 інституціональних і 33 приватні інвестори. Ринкова капіталізація на момент розміщення становила 43 млн. дол., на кінець 2006 року вона впала до 32 млн. дол. Юридичним консультантом виступила компанія Pricewayerhouse Coopers. У квітні 2005 року на IPO на тій самій AIM вийшла фірма Cardinal Resources LLC, яка займається видобуванням нафти та газу в західних регіонах України. Вона продала 39,7% акцій за 20 млн. дол. Ринкова капіталізація компанії, що становила на момент розміщення 54 млн. дол., на кінець минулого року впала до 41 млн.....
 • Економічна характеристика туристичного підприємства (за матеріалами ДП "Київпрофтур")

  І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22
 • Загальна характеристика туристичного підприємства

  І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22
 • Розробка маркетингових заходів для ТзОВ "Світанок"

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 4 Розділ 2. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства 11 Розділ 3. Характеристика продукції підприємства і політики фірми 17 Розділ 4. Цінова політика фірми 25 Розділ 5. Збутова політика 30 Розділ 6. Політика просування товарів 32 Розділ 7. Економічне обґрунтування курсової роботи 36 Розділ 8. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези 39 Висновки 45 Література 46 Додатки 47
 • Конкурентна стратегія фірми в умовах нестабільного ринку

  ВСТУП 3 1 МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ ФІРМИ 5 1.1 Цілі підприємства на ринку та політика ціноутворення 5 1.2 Методи та основні фактори ціноутворення в умовах невизначеності 11 2 КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ФІРМИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ 16 3 РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ НА ПРИКЛАДІ 25 3.1 Розробка та втілення динамічної стратегії 25 3.2 Розробка стратегії на прикладі підприємства ТОВ «Укрметалсервіс» 30 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • Конкурентна стратегія фірми в умовах нестабільного ринку

  ВСТУП 3 1 МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ ФІРМИ 5 1.1 Цілі підприємства на ринку та політика ціноутворення 5 1.2 Методи та основні фактори ціноутворення в умовах невизначеності 11 2 КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ФІРМИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ 16 3 РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ НА ПРИКЛАДІ 25 3.1 Розробка та втілення динамічної стратегії 25 3.2 Розробка стратегії на прикладі підприємства ТОВ «Укрметалсервіс» 30 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • Ціновий моніторинг та цінова політика в Україні

  ВСТУП 3 1. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 4 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 6 3. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН 8 4. КОНТРОЛЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН 10 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

©: 2011-2022 infoworks.ru