Заказать реферат

Контрольная: Скандинавские страны (ID:50949)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Скандинавские страны (Код работы:50949)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 31 стр.
Цена: 450 грн.
Код работы (ID): 50949
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 458
СодержаниеРОБОТА №3.
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон.
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ.
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ.
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків.
РОБОТА №4
1. Обмеження ПЧК.
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
17. Визначення співвідношення сил (Т).
РОБОТА №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
10. Загальний висновок.
РОБОТА №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
РОБОТА №7
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління
6. Механізм управління.
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
РОБОТА №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
1. Ограничения ПВК
Для своего исследования международных отношений (МО) я выбрала период наших дней. Именно этот период характеризует становление, развитие и функционирование торгово-экономического потенциала и начало международных отношений в Скандинавских странах (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия) с такими странами как: Россия и Германия.
Для отображения данных МО часовой границей, в рамках которой произошло взаимодействие, можно выделить нижнюю и часовую границу – 2000 год, верхнюю установить невозможно, потому что международные отношения продолжаются.....
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 022
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Туристические ресурсы Австралии

  Вступление 2 Глава 1. Общая характеристика Австралии 4 1.1.Физико -георгафическая характеристика страны 4 1.2. Короткий очерк истории Австралии 5 1.3.Государственно – административное устройство. 6 1.4. Социально-экономическое развитие 7 Глава 2. Природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы страны 9 2.1. Природный потенциал Австралии 9 2.2. Историко-культурные достопримечательности страны 15 Глава 3. Анализ туристической отрасли Австралии 19 Выводы 21 Список использованной литературы и источников 23 Дополнения 25
 • Проблемы неравномерности экономического развития в современном мировом

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОНЯТИЕ «НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА» И ЕГО СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 5 1.1. Возникновение и развитие понятия «неравномерности экономического развития мирового хозяйства» 5 1.2. Причины и последствия неравномерности экономического развития 8 2.ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРАВНОМЕРНСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 15 2.1. Неравномерность экономического развития и процессы глобализации 15 2.2 Неоднородность современного мирового хозяйства 17 2.2.1. Страны с развитой экономикой 23 2.2.2. Страны с экономикой переходного периода 24 2.2.3. Развивающиеся страны 26 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 32
 • Правила определения страны происхождения товара

  ВВЕДЕНИЕ 3 1. СУЩНОСТЬ И ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 6 1. Страна происхождения товаров 6 2. ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 9 2.2. Подача запроса о принятии предварительного решения 11 2.3.Принятие предварительного решения 12 2.4.Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения 13 3. Особенности определения страны происхождения товаров 18 3.2.Сертификат о происхождении товара 20 3.3. Представление документов, подтверждающих страну происхождения товаров 22 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 31 ПРИЛОЖЕНИЕ 34
 • Институт Центрального банка страны, его особенности в ряде стран с развитой рыночной экономикой. Центральный банк России

  Содержание Введение 3 1. Институт Центрального банка страны 5 1.1. Институт Центрального банка страны, его особенности в ряде стран с развитой рыночной экономикой 5 1.2. Роль института Центрального Банка в английской модели 7 1.3. Федеральная Резервная Система США 13 2. Центральный банк России 16 2.1. Сущность и статус Центрального Банка России 16 2.2. Функции Центрального Банка России 17 Заключение 21 Глоссарий 23 Список использованных источников 25 Приложение 27
 • Проблема иммиграции населения азиатских и латиноамериканских стран в западные страны

  Проблема иммиграции населения азиатских и латиноамериканских стран в западные страныПроблема иммиграции, в первую очередь из азиатских, африканских и латиноамериканских стран (т.е. из других цивилизационных ареалов), становится ключевой для Западной Европы и США в XXI веке. Одним из мотивов участия в международной миграции азиатских и латиноамериканских народов могут быть поиски любой работы, чтобы только «не умереть с голода». Такая причина наиболее характерна для миграции малоквалифицированной рабочей силы из стран с низким уровнем экономического развития и высоким уровнем безработицы. Она имеет место в основном из азиатских и африканских стран в страны Западной Европы, из латиноамериканских стран в США и Канаду, из Южной и Восточной Европы в более развитые страны Западной Европы. Но, наряду с этим, существует и миграция в поисках более высокой заработной платы, более комфортабельных условий труда и жизни. Эти обстоятельства также связаны с неравномерным экономическим развитием стран. Такой вид миграции связан, прежде всего, с миграцией квалифицированных специалистов, ученых....
 • 1.Глобальные проблемы мирового хозяйства 2 2. Платёжный баланс страны 9 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 121.Глобальные проблемы мирового хозяйства 2 2. Платёжный баланс страны 9 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 12
 • Странноведение Великобритания

  Оглавление Введение 2 1. Исторический очерк 3 1.1.Происхождение народа, история заселения страны 3 1.2. Формирования государства и современных границ 4 1.3.Герои и знаменитости страны 5 2. Особенности быта и поведения населения 6 2.1.Демография и национальный состав 6 2.2.Национальный характер 6 2.3. Религия, традиции и праздники 7 2.4.Еда, жилье, одежда, быт 8 2.5. Семейные отношения 9 3. Культура страны 10 3.1. Литература 10 3.2. Изобразительные искусства 11 3.3.Театр 11 3.4. Музыка 12 3.5. Кинематография 12 3.6. Музеи и библиотеки 13 3.7. Архитектура 14 3.8. Выдающиеся деятели культуры и искусства 14 3.8.1. Мирового значения 14 3.8.2.Регионального значения 14 4. Внутренние различия и основные города 15 4.1. Порайонные различия и основные города 15 4.1.1. Англия 15 4.1.2. Уэльс 15 4.1.3. Шотландия 16 4.1.4. Северная Ирландия 17 4.2. Столица 18 4.2.1. История и факторы различия 18 4.2.2. Население 18 4.2.3. Отрасли специализации 19 4.2.4. Застройка, планировка, шедевры архитектуры 20 4.2.5. Выдающиеся достопримечательности 22 Заключение 23 Список литературы 24
 • ЕС наднациональное объединение

  МатрицяТема: ЕС – наднациональное объединение Вступление Европейский Союз, как организация, возник 9-10 декабря в 1991 г., когда в Маастрихте был одобрен документ, официальное название которого «Договор о Европейском Союзе». В начале 90-х гг. диалог между ЕС и странами Восточной Европы оживился. Польше, Венгрии, Чехии и Словакии, был открыт облегченный доступ на рынки Западной Европы. В 1991 г. ЕС предложил новые принципы заключения договоров, целью которых было расширение Евросоюза. Такие страны, как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Болгария, Румыния, страны Балтии подписали так называемые «Европейские договоренности относительно ассоциирования», что прежде всего упразднило визовый режим для них.....
 • Роль центрального банка России в банковской системе страны

  Содержание Введение 2 Глава 1. Характеристики банковской системы в условиях проведения реформ денежно-кредитной системы 5 1.1. Роль и значение банковской системы для национальной экономики 5 1.2. Функции ЦБ по формированию банковской системы страны 10 1.3. Банковское обслуживание физических и юридических лиц 15 Глава 2. Особенности развития банковской системы РФ 17 2.1. История формирования современной банковской системы РФ 17 2.2 Роль ЦБ РФ в проведении денежно-кредитной политики 22 Заключение 25 Список использованной литературы 27
 • Андорра, как объект туризма

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1. Страноведческая характеристика туристско-рекреационных ресурсов страны 5 1.1. Географическая характеристика Андорры 5 1.2. История Андорры 8 Глава 2. Анализ особенностей и факторов развития туристической индустрии Андорры 10 2.1. Природные туристские достопримечательности 10 2.2. Историко-культурные туристские достопримечательности 12 2.3. Туристские зоны и центры страны 15 2.4. Сравнительная характеристика туристских достопримечательностей Андорры-ла-Вельи и Эскальдеса 20 2.5. Инфраструктура Андорры-ла-Вельи и Эскальдеса 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35
 • Соціальний захист працівника

  Введение 3 1. Социальная защищенность человека: сущность и значение для развития страны 4 2.Сбор в связи с временной потерей трудоспособности, как один из принципов социальной политики государства 5 Заключение 9Литература 10Введение 3 1. Социальная защищенность человека: сущность и значение для развития страны 4 2.Сбор в связи с временной потерей трудоспособности, как один из принципов социальной политики государства 5 Заключение 9Литература 10

©: 2011-2022 infoworks.ru