Заказать реферат

Доклад: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЧАСІ ЯК ОСНОВИ ПРИНЦИПУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ (ID:51160)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЧАСІ ЯК ОСНОВИ ПРИНЦИПУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ (Код работы:51160)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 15 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 51160
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1030
СодержаниеКлючові слова: принцип процесуальної економії, процесуальні строки, терміни,
оціночно-темпоральні категорії.
Досліджено принцип процесуальної економії як одним з ефективних засобів
регулювання тривалості кримінального процесу. Проаналізовано процесуальні норми,
що регулюють кримінально-процесуальні строки, терміни й оціночно-темпоральні
категорії.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.166
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Принципи кримінального закону (+ рецензія + відгук + анотація)

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Поняття сутність та значення принципів кримінального законодавства 4 1.1. Поняття та сутність принципів кримінального законодавства 4 1.2. Структура принципу кримінального закону та його роль у забезпеченні єдності кримінально-правового регулювання 9 1.3. Зміст принципів кримінального законодавства 19 1.4. Спеціальні принципи кримінального законодавства 23 Висновки до розділу 29 РОЗДІЛ 2. Характеристика основних принципів кримінального закону 31 2.1. Основоположні принципи кримінальної відповідальності 31 2.2. Принципи чинності кримінального закону у часі та просторі 41 2.3. Принципи кримінально-правової кваліфікації 59 2.4. Принципи призначення покарання 65 Висновки до розділу 83 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ЧАСІ 4 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОНУ У ЧАСІ 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 17
 • Дія кримінального закону в часі і просторі

  Вступ 3 1. Дія кримінального закону у часі 4 2. Дія кримінального закону у просторі 14 Висновки 23 Список використаних джерел: 25
 • ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ (ЗАСАДИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  Ключові слова: принцип (засада) кримінального процесу, закріплення у правових нормах, юридичні наслідки порушення, системність, стабільність.Проблема принципів судочинства є однією з центральних у науці кримінального процесу. Як справедливо зазначала Т.Н. Добровольська, “якщо ми хочемо взнати, яким є кримінальний процес держави, ми маємо встановити, якими є принципи, які визначають зміст цього процесу” [19, c. 5]. Вихідним моментом при цьому є поняття принципу (засади) кримінального процесу. Його не містить ні Конституція України, ні чинний КПК. В науці також досі немає єдиного загальноприйнятого визначення цього поняття. “Принцип” – термін латинського походження і дослівно означає – “основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки” [39, с. 515]. Принципи кримінального процесу слушно ототожнюють з такими поняттями як “засади”, оскільки їх лексичне значення дуже близьке (так, під “засадами” розуміють вихідне, головне положення, принцип, основу світогляду, правило поведінки) [4 с. 113–114; 9, с. 325; 39, с. 340; 61, с. 128], а етимологічно вони ідентичні [27 с. 365]. Зазначимо, що в Конституції України вживаються обидва ці поняття (ч. 2 ст. 125, ч. 3 ст. 129).
 • Кримінальний процес і закон

  Вступ 1. Поняття кримінального процесуального закону. Його сутність і значення в кримінальному судочинстві 2. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі і щодо осіб 3. Сучасні проблеми застосування кримінального процесу-ального законодавства і основні шляхи їх розв’язання Висновки Список використаних джерел
 • Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист як принцип кримінального процесу

  Вступ 3 1. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінальному процесі 5 1.2. Підозрюваний 5 1.2. Обвинувачений 7 1.3. Підсудний 9 2. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист в системі принципів кримінального процесу 11 2.1. Загальна характеристика принципів кримінального процесу 11 2.2. Основні положення принципу забезпечення підозрюваному, обвинувачуваному, підсудному права на захист 13 3. Застосування принципу забезпечення підозрюваному, обвинувачуваному, підсудному права на захист: аналіз постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24 жовтня 2003 р. 17 3.1. Процесуальні засади участі захисника у кримінальній справі: порядок допуску до участі у справі, коло осіб 17 3.2. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний: зміст використання прав 20 3.3. Участь захисника при проведені слідчих дій та дізнання 23 3.4. Роль суду у реалізації принципу забезпечення права на захист 24 4. Проблеми захисту на досудовому слідстві 30 Висновок 36 Список використаної літератури 39
 • Принципи кримінального процесу та їх класифікація

  Вступ. 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу. 2. Система принципів кримінального процесу. 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України. Висновки. Використана література.
 • Принципи кримінального процесу

  1.Вступ 2. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства 3. Характеристика окремих принципів кримінального процесу 3.1.Загальноправові (конституційні) принципи кримінального процесу України 3.2. Спеціальні (міжгалузеві) принципи кримінального процесу України 4. Висновок 5. Література
 • Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу

  Вступ 3 1. Поняття і значення принципів кримінального процесу 4 2. Система принципів кримінального процесу 8 3. Характеристика принципів кримінального процесу, закріплених у кримінально-процесуальному законодавстві України 14 Висновки 28 Використана література 30-32 Метою роботи є вивчення поняття та системи принципів кримінального процесу, їх класифікації та аналіз окремих з них.
 • Євроінтеграція норм національного кримінально-процесуального законодавства.

  З М І С Т ВСТУП 2 Розділ 1. Загальні положення кримінального процесу України в контексті європейських стандартів 1.1.Європейські стандарти перебудови кримінального процесу України як галузі права. 5 1.2. Завдання кримінального судочинства України в контексті європейських стандартів 12 1.3.Функції кримінального процесу України в контексті європейських стандартів 19 1.4.Основні загальноприйняті принципи кримінального процесу в Європі та їх імплементація в українське законодавство 22 1.5. Кримінальний процес України в умовах побудови правової держави. 27 Розділ 2. Шляхи вдосконалення кримінального процесу на окремих етапах кримінально-процесуальної діяльності в контексті європейських стандартів. 2.1. Кримінально-процесуальне забезпечення дізнання і досудового слідства та його відповідність європейським правовим нормам 32 2.2. Судовий контроль у стадії дізнання та досудового слідства у світлі європейських стандартів. 44 2.3. Окремі положення Європейської конвенції з прав людини та кримінально-процесуальне забезпечення розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції. 55 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 66

©: 2011-2022 infoworks.ru