Заказать реферат

Доклад: ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ (ID:51226)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ (Код работы:51226)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Доклад
Объем: 18 стр.
Цена: 108 грн.
Код работы (ID): 51226
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 737
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.232
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Державне регулювання розвитку регіонів

  1. Мета і завдання державного регулювання розвитку регіонів 3 2. Соціально-економічний комплекс регіону як системи. 4 3. Форми державного регулювання економічного й соціальної розвитку регіонів 7 4. Державні регіональні програми 8 5. Централізовані капітальні вкладення в розвиток економіки окремих регіонів 11 Список використаної літератури 14
 • Стратегія соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Основи формування стратегії соціально-економічного розвитку 6 1.1. Поняття та суть стратегії соціально-економічного розвитку 6 1.2. Державне управління економікою як основа реалізації стратегії соціально економічного розвитку 9 Розділ 2. Оцінка ефективності розробленої стратегії соціально-економічного розвитку України 14 2.1. Особливості побудови стратегії соціально-економічного розвитку України 14 2.2. Оцінка реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України 17 Розділ 3. Оцінки можливостей реалізацій стратегії соціально - економічного розвитку 23 3.1. Основні чинники фінансово-економічної кризи в Україні 23 3.2. Шляхи та інструменти мобілізації суспільства на здійснення якісного модернізаційного прориву 30 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
 • Програмування соціально-економічного розвитку регіонів України

  1. Програмування соціально-економічного розвитку регіонів України 2. Література
 • Державне регулювання розвитку регіонів

  Вступ 3 1. Мета та завдання державного регулювання розвитку регіонів 4 2. Соціально-економічний комплекс, як система державного регулювання економіки 5 3. Формування соціального розвитку регіонів 7 4. Державно- регіональні програми 8 5. Централізовані капіталовкладення в розвиток економічно окремих регіонів 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Сучасний стан використання природноекономічного потенціалу та екологічна безпека України

  ВСТУП 3 1. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 5 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 7 3. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 15 3.1. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 15 3.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 16 4. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ 21 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • Спеціалізація і комплексний економічний розвиток регіонів України: суть, показники, визначення

  Вступ 3 1. Макрорегіоналізація України як основа здійснення регіональної економічної політики 4 1.1 Принципи економічного районування 4 1.2 Соціально-економічне районування України: схема, характеристики, показники розвитку 7 1.2.1 Центральний соціально-економічний район 9 1.2.2 Західний соціально-економічний район 10 1.2.3 Харківщина 11 1.2.4 Донеччина 11 1.2.5 Придніпров’я 12 1.2.6 Причорномор’я 13 1.3 Задачі і стратегія забезпечення економічного розвитку регіонів України 13 2. Концептуальна модель державної регіональної політики України 16 2.1 Мета та завдання державної регіональної політики 16 2.2 Економічна політика як пріоритетний напрямок державної регіональної політики 19 Висновки та пропозиції 27 Література 29 1. Шаблій О. Деякі питання методології і теорії макрорегіоналізації України // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр. – 1999. – Вип. 24. – С. 4. 2. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993. – 220с. 3. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-эконом-географических исследований. – Рига: Зинатне, 1980. – 262 с. 4. Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму інтересів Регіонів та держави: Тези допов. міжрегіон. конф. “Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії оптимального розвитку”. Харків, 1994. – Харків, 1994. – С. 5-6. 5. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 608 с. 6. Поповкін В.А. До концепції державної регіональної економічної політики. – К.: НІСД, 1995. – С. 58. 7. Регіональна політика: методологія, методика, практика Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень, Львів, 2001 8. Долішній М., Кравців В., Симоненко В. Концептуальна модель державної регіональної політики України Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень, Львів, 2001 9. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
 • Проблеми територіальної диференціації регіонів України за рівнем промислового розвитку

  Зміст Вступ 3 1.Соціально-економічна суть, структура і значення диференціації регіонів України за рівнем промислового розвитку 5 2.Передумови територіальної диференціації регіонів України за рівнем промислового розвитку: природно-сировинні, техніко-економічні, споживчі, історичні 10 3.Сучасний стан та територіальна структура розвитку регіонів України за рівнем промислового розвитку 17 4.Місце та значення продукції промисловості України у внутрішній та зовнішній торгівлі 23 5.Проблеми і перспективи регіонального розвитку промисловості України 27 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 39
 • Програмування соціально-економічного розвитку м.Києва

  Вступ 2 І. Теоритичні і номативно-правові засади програмування соціально-економічного розвитку великого міста 5 1.1 Велике місто як соціально-економічна система 5 1.2 Наукові засади програмування соціально-економічного розвитку великого міста 13 1.3 Нормативно-правова база програм соціально - економічного розвитку міста Києва 26 Розділ ІІ. Аналіз соціально-економічного розвитку м. Києва у 2001 – 2005 р. 33 2.1 Характер соціально-економічного комплексу м. Києва 33 2.2 Аналіз стану економіки 47 2.3 Аналіз розвитку соціальної сфери та охорони навколишнього середовища 58 Висновки 71 Список використаних джерел 73
 • Соціально-культурна система управління України: стан і зміни, кризові явища і тенденції розвитку

  ВСТУП 3 1. Державне регулювання соціальних процесів 5 1.1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи 5 1.2. Сутність і основні напрями соціально-культурної політики 10 2. Прогнозування соціально-економічного розвитку 13 2.1. Сутність і головні принципи економічного та соціально-культурного прогнозування 13 2.2. Система прогнозів економічного та соціально-культурного розвитку 17 3. Програми економічного та соціально-культурного розвитку в Україні 19 3.1. Державна програма 19 3.2. Стан і зміни соціально-культурної системи та реформи заради добробуту 20 3.3. Якість життя людини, соціально-культурна справедливість, кризові явища і тенденції розвитку 25 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 28
 • Контрольна робота державне регулювання економіки

  1. Мета та завдання державного регулювання розвитку регіонів 3 2. Соціально-економічний комплекс регіону як системи 4 3. Форми державного регулювання економічно-соціального розвитку регіонів 5 4. Державні регіоні програми (регіональна політика) 8 5. Центральний капітал вкладення в розвиток економіки окремих регіонів 13 Список використаної літератури 17

©: 2011-2022 infoworks.ru