Заказать реферат

Доклад: Бар’єри та проблеми інноваційної сфери української економіки (ID:51260)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Бар’єри та проблеми інноваційної сфери української економіки (Код работы:51260)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51260
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 808
СодержаниеКлючові слова: бар’єри інноваційної діяльності, інтелектуальна власність, комерціалізація
високих технологій, інформаційне забезпечення, країни-інноватори, низькотехнологічна продук-
ція, науково-технічний потенціал.
розглядаються основні бар’єри та проблеми інноваційної сфери української еконо-
міки, досліджуються сучасний стан інноваційної діяльності в промисловості. Розроблена сис-
тема заходів, спрямованих на усунення кризового стану інноваційної діяльності в Україні.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.266
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Форми інвестування інноваційних процесів

  Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи інвестиційного механізму інноваційного розвитку 5 1.1. Загальна характеристика інвестицій в інноваційні процеси 5 1.2. Фінансово-інвестиційні механізми державної підтримки інноваційної сфери 9 ІІ. Інвестиційні інструменти розвитку інноваційного підприємництва 15 2.1. Механізм інвестування інновацій через амортизаційні відрахування 15 2.2. Спеціальні економічні зони як шлях залучення інвестицій в інноваційні проекти 21 ІІІ. Фінансово-інвестиційна стратегія формування інноваційної економіки в Україні 24 3.1. Основні напрямки державної стратегії залучення інвестицій до інноваційної сфери 24 3.2. Реформування державної власності та залучення іноземних інвесторів в інноваційні процеси 28 Висновки 36 Література 38 Додатки 41 Додаток 1. 41 Додаток 2. 42
 • Розвиток інноваційної теорії

  1. ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОРУ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 2 2. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 3. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

  Вступ 2 1. Методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності національної економіки 3 2. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності української економіки 8 3. Складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19
 • Функції держави у сфері інновацій

  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ролі та функцій держави у сфері інновацій 5 1.1. Роль та функції держави в сфері інновацій 5 1.2. Державна інноваційна політика 10 1.3. Інструменти і методи реалізації державної інноваційної політики 14 2. Функції української держави в сфері інновацій 18 2.1. Організація державного управління наукою та інноваціями в Україні 18 2.2. Державна інноваційна політика України 20 2.1. Науковий потенціал та характеристика інноваційних процесів в Україні 24 3. Стратегія України щодо утвердження інноваційної моделі розвитку 31 3.1. Стратегічні напрями формування та розвитку інноваційної економіки 31 3.2. Розбудова економіки знань 34 3.3. Етапи та сценарії інноваційного розвитку України в період до 2015 року 38 Висновки 44 Література 47 Додаток А. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні в 1990-2004 рр. 50 Додаток Б. Інноваційна активність промислових підприємств в 2004-2005 рр. 51
 • Роль сфери послуг в сучасній економічній системі

  Вступ 3 1. Основи функціонування і розвитку підприємств сфери послуг 6 1.1. Суть, місце та функціональна роль послуги в економічній системі 6 1.2. Система економічних відносин у сфері послуг 8 1.3. Тенденції і закономірностей розвитку сфери послуг в різних регіонах та індустріально розвинених країнах світу 12 2. Реформування сфери послуг при переході до ринкової економіки 23 2.1. Ринок послуг: механізм становлення та функціонування в трансформаційній економіці 23 2.2. Проблеми оптимізації господарського механізму в сфері послуг у системі становлення ринкової економіки 30 3. Напрями розвитку сфери послуг в Україні 33 3.1. Удосконалення державного регулювання 33 3.2. Розвиток сфери послуг в Україні в контексті світових тенденцій і з урахуванням національної специфіки. 38 41 Висновки 42 Література 46-48
 • Закордонний досвід іноваційної діяльності

  Вступ 3 1. Методи реалізації державної інноваційної політики зарубіжних країн 4 2. Світові моделі взаємодії складових інноваційної сфери 7 Висновки 14 Література 15 Додатки 16-19 Додаток 1. Найбільш поширені засоби стимулювання інноваційних процесів державою у країнах світу
 • Інноваційний розвиток національної економіки України

  Вступ 3 1. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку національної економіки 5 2. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України 6 3. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інноваційних процесів в Україні 13 Висновки 17 Список використаної літератури 19Вступ 3 1. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку національної економіки 5 2. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України 6 3. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інноваційних процесів в Україні 13 Висновки 17 Список використаної літератури 19
 • Принципи соціальної роботи

  ЗМІСТ Вступ 3 1.Принципи соціальної роботи та їх дієвість. 4 Висновки 12 Практична частина "Аналіз інноваційної послуги або окремого проекту інноваційної сфери” 13 Список використаної літератури 16
 • Фінансуванні інноваційної діяльності в Україні

  Вступ 1. Сутність інноваційної діяльності 2. Механізм фінансування інноваційної діяльності в Україні 3. Проблеми і перспективи фінансування інноваційної діяльності в Україні Висновки
 • Проблеми впровадження інновацій на підприємствах харчової промисловості

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I 5 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Сутність інноваційної діяльності її характеристика і класифікація 5 1.2. Інновації та ризик: проблеми та методи оцінки 9 1.3. Основні показники ефективності інноваційної діяльності 15 Висновки до Розділу I 22 РОЗДІЛ II 24 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 24 2.1. Сучасний стан розвитку підприємств харчової промисловості 24 2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 29 2.3. Аналіз обсягів прибутку та рівня рентабельності підприємства 31 Висновки до Розділу II 36 РОЗДІЛ III 37 ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 37 3.1. Розробка інноваційної моделі розвитку підприємства 37 3.2. Світовий досвід забезпечення інноваційної діяльності 45 3.3. Пропозиції щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України 50 Висновки до Розділу III 54 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58

©: 2011-2022 infoworks.ru