Заказать реферат

Доклад: АНАЛІЗ СТАНУ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ (ID:51274)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

АНАЛІЗ СТАНУ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ (Код работы:51274)

Информация о работе Раздел: Экономика труда
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51274
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1065
СодержаниеКлючові слова: ринок праці, економічна активність населення, рівень зайнятості, рівень безробіття,
самозайнятість, зайнятість у неформальному секторі економіки.
Розглянуто особливості функціонування ринку праці України, а саме: рівень економічної ак
тивності населення, рівень зайнятості та безробіття населення в розрізі вікових груп, за статтю та місцем
проживання, а також рівень заробітної плати за видами економічної діяльності. Окреслено головні дер
жавні важелі, що впливають на формування та розвиток ринку праці в Україні.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.280
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Тенденції формування ринку праці в Україні

  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади дослідження формування ринку праці в Україні 6 1.1. Соціально-економічна категорія ринку праці 6 1.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці 9 2. Аналіз стану та тенденцій зайнятості населення і ринку праці 13 2.1. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні 13 2.2. Аналіз показників безробіття 18 3. Основні напрями розвитку ринку праці 30 Висновок 35 Список використаної літератури 37
 • Ринок праці

  Вступ 3 1. Соціально-економічна категорія ринку праці 6 2. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні 13 3. Аналіз показників безробіття 19 4. Основні напрями розвитку ринку праці 31 Висновок 35 Список використаної літератури 37
 • Ринок праці

  Вступ 3 1. Ринок праці в економічній системі 5 1.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.2. Види та сегменти ринків праці 10 1.3. Теоретичні основи аналізу ринку праці 12 2. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України 16 2.1. Основні показники розвитку ринку праці України 16 2.2. Показники зайнятості та безробіття 17 2.3. Доходи від трудової діяльності 24 3. Державне регулювання ринку праці в Україні 26 3.1. Формування попиту і пропозиції на ринку праці України 26 3.2. Соціально-економічні наслідки безробіття та ефективність їх подолання в трансформаційний період. 30 3.3. Державна політика зайнятості 34 Висновки 42 Список використаної літератури 44 Додатки 45-48
 • Фондовий ринок та його розвиток в Україні

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти дослідження сутності фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Структура фондового ринку, його учасники та основні елементи 7 Розділ 2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 13 2.1. Становлення фондового ринку України 13 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 17 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України 23 3.1. Проблеми розвитку фондового ринку України 23 3.2. Перспективи розвитку фондового ринку України 26 Висновки 30 Література 33
 • Фондовий ринок та його розвиток в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти дослідження сутності фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Структура фондового ринку, його учасники та основні елементи 7 Розділ 2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 13 2.1. Становлення фондового ринку України 13 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 17 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України 23 3.1. Проблеми розвитку фондового ринку України 23 3.2. Перспективи розвитку фондового ринку України 26 Висновки 30 Література 33
 • Становлення та перспективи розвитку валютного ринку

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика та основні елементи валютного ринку 6 1.1. Характеристика валютного ринку як одного з елементів світового фінансового ринку 6 1.2. Функції валютного ринку та його суб’єкти 17 1.3. Основні етапи розвитку валютного ринку України 27 Розділ 2. Аналіз сучасного стану валютного ринку України 58 2.1. Загальна характеристика сучасного стану валютного ринку 58 2.2. Аналіз обсягу та структури валютного ринку 71 2.3. Аналіз впливу валютної політики держави на ефективність проведення бюджетної та грошової політики 81 Розділ 3. Перспективи розвитку валютного ринку України 91 3.1. Вдосконалення системи валютного регулювання та контролю в контексті розвитку валютного ринку України 91 3.2. Проблеми та перспективи інтеграції національного валютного ринку до світового економічного простору 111 ВИСНОВКИ 116 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 122 ДОДАТКИ 130
 • Основні тенденції міжнародного поділу праці

  Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Основні етапи розвитку світового господарства...............................5 1.1. Історія становлення світового господарств............................................5 1.2. Особливості розвитку світового господарства у ХХ ст........................8 Розділ 2. Економічні засади функціонування світового господарства...........11 2.1. Міжнародний поділ праці як ефективна основа розвитку світового ринку.........................................................................................11 2.2. Інтернаціоналізація господарського життя............................................16 Розділ 3. Україна у міжнародному поділі праці.................................................20 3.1. Зовнішньоторгівельна діяльність України на світовому ринку...........20 3.2. Перспективи вступу України у СОТ.......................................................26 Висновки................................................................................................................29 Список використаної літератури..........................................................................31 Додатки...................................................................................................................33
 • Ринок праці. Роль профспілок на ринку праці

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.1. Поняття ринку праці 5 1.2. Умови формування й функціонування ринку праці 6 1.3. Формування попиту і пропозиції на робочу силу 9 2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 12 2.1. Види ринків праці 12 2.2. Сегменти ринку праці 13 3. Основні концепції функціонування ринку праці 15 3.1. Особливості концепцій ринку праці 15 3.2. Моделі ринку праці 17 4. Аналіз ринку праці України 19 4.1. Основні показники українського ринку праці 19 4.2. Шляхи подолання проблем в сфері зайнятості 21 5. Роль профспілок на ринку праці 30 5.1. Сутність профспілок 30 5.2. Роль профспілок України вудосконаленні ринку праці 31 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Метою даної роботи є розкриття поняття ринку праці та ролі профспілок на ньому. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - дослідити поняття ринку праці, його елементи і функції; - окреслити структуру, типи, форми і сегменти ринків праці; - розкрити основні концепції функціонування ринку праці; - провести аналіз ринку праці України; - показати роль профспілок на ринку праці. Предметом роботи є відносини, що виникають на ринку праці. Теоретичною та методологічною основою дослідження є законодавчі акти України в частині, що стосуються ринку праці та діяльності Федерації профспілок України, матеріали періодичної преси, статистичні збірники.
 • Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України

  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ І ФУНКЦІЇ 4 2. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 7 3. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ 10 ВИСНОВКИ 17 ЛІТЕРАТУРА 18
 • Структура і динаміка споживчого ринку, як показники рівня життя

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 5 1.1 Сутність споживчого ринку і характеристика найважливіших елементів 5 1.2. Прийняття рішення про купівлю товару на споживчому ринку 6 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 10 2.1 Рівень життя населення України 10 2.2 Аналіз рівня доходів населення України 15 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ 18 3.1 Структура та динаміка споживчого ринку України протягом 1991-2007 18 3.2 Аналіз споживчого ринку в 2008-2009 рр, проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

©: 2011-2022 infoworks.ru