Заказать реферат

Курсовая: Гарантії прав і свобод громадян (ID:51734)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Гарантії прав і свобод громадян (Код работы:51734)

Информация о работе Раздел: Теория государства и права
Вид работы: Курсовая
Объем: 28 стр.
Цена: 85 грн.
Код работы (ID): 51734
Добавлена: 01.03.2012
Просмотров: 613
СодержаниеЗміст
Вступ........................................................................................................................3
Розділ 1. Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків
людини і громадянина.............................................................................................5
Розділ 2. Сутність, зміст та види гарантій прав і свобод
людини і громадянина ..........................................................................................13
2.1 Поняття та основні види гарантій прав, свобод і обов’язків
людини і громадянина...........................................................................................13
2.2 Гарантії реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина..........18
Розділ 3 Національні та міжнародні гарантії прав людини..............................20
Висновки...............................................................................................................26
Список використаних джерел...........................................................................28
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України// ВВР -1996.-№30, С.141
2. Закон України «Про громадянство» від
3. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів: Право для України, 1997.- 216 с.
4. Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права / А. Ф. Вишнев¬ский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский; Под общ. ред. А. Ф. Вишневского, 2-е изд., исправ. и доп. - Мн.: Тесей, 2008.- 341 с.
5. Гладун 3. С., Кравчук М. В., Бармак М. В. Основи правознавства//Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2007.- 281 с.
6. Гегель Г. Гражданское общество// Философия права, М., 1990.
7. Донська О.М. Гарантії прав людини в Україні// Право України. №2. – 2006
8. Дмитрук В. И. Теория государства и права / Учеб. пособие. - Мн.: Амалфея, 1998.- 264 с.
9. Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997.- 293 с.
10. Кельман М. С. Словник термінів та визначень з курсу право¬знавства. - Львів, 1997.- 69 с.
11. Кельман М. С. Теорія держави. - Львів, 2009.- 396 с.
12. Кельман М. С. Теорія права: Навч. посібник. — Тернопіль, 1998.- 293 с.
13. Котюк О. В. Основи держави і права. - К.: Вентурі, 1998.- 271 с.
14. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчально-методичні матеріали для студентів Юридичного інституту ТАНГ. - Тернопіль: ТАНГ, 2000.- 361 с.
15. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. Т. Г. Андрусяка. -К.: Юрист, 2007.- 254 с.
16. Окіншевич Л. Вступ до науки про право і державу. - Мюнхен, 1987.- С 145
17. Рабінович П. М., Шмельова Г. Г., Луць Л. А. Загальна теорія права і держави: Учбовий посібник для студентів юридичних факультетів. -Чернівці: Український вільний інститут менеджменту і бізнесу, 2004.- 283 с.
18. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. - К.: ІСДО, 1995.- 214 с.
19. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2006.-359 с.
20. Сурілов О. В. Теорія держави і права. - Одеса, 2008.- 401 с.
21. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. Стрекозова В.Г.- М.: ИПП «Отечество», 1993.- 298 с.
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та структура гарантій основних права і свобод в Україні 5 Розділ 2. Нормативно-правові гарантії прав і свобод 16 Розділ 3. Інституційні гарантії основних прав і свобод 21 Висновки 29 Список використаної літератури 33
 • Гарантії прав і свобод громадян

  Зміст Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.............................................................................................5 Розділ 2. Сутність, зміст та види гарантій прав і свобод людини і громадянина ..........................................................................................13 2.1 Поняття та основні види гарантій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина...........................................................................................13 2.2 Гарантії реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина..........18 Розділ 3 Національні та міжнародні гарантії прав людини..............................20 Висновки...............................................................................................................26 Список використаних джерел...........................................................................28
 • Права і свободи американських громадян (по конституції США)

  Вступ 3 1. Американська концепція прав і свобод громадян 5 1.1. Генезис Американської концепції прав і свобод громадян. Її основні положення 5 1.2. Перша Поправка до Конституції США як норма, регулююча основні права і свободи 10 1.3. Конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод 15 2. Порушення прав і свобод у США 26 2.1. Порушення політичних прав і демократичних свобод 26 2.2. Порушення соціальних і економічних прав 30 Висновок 34 Список використаної літератури 37 Метою даної роботи є аналіз змісту Конституції США та характеристика її приписів, пов’язаних з правами і свободами громадян. Об`єктом дослідження є норми Конституції Сполучених Штатів Америки, які визначають та регулюють права і свободи американських громадян. Предметом дослідження є права і демократичні свободи американських громадян, виникнення і розвиток американської концепції прав і свобод, а також роль Конституційного Суду США у забезпечені прав і свобод наданих громадянам США Конституцією.
 • Гарантії прав і свобод людини і громадянина

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Гарантій прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці 6 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовій думці України 6 1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина 11 2. Основні права людини і громадянина 14 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 19 4. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 27 4.1. Політичні гарантії 28 4.2. Економічні гарантії 30 4.3. Соціальні гарантії 33 4.4. Юридичні гарантії 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета і задачі курсової роботи полягають у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Основні задачі, які ставляться при написанні цієї курсової роботи: 1) визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та гро-мадянина; 2) конкретизація ролі та місця держави, права, суспільства і самої лю-дини, щодо гарантування прав і свобод людини та громадянина; 3) визначення сутності теоретичних засад гарантій прав і свобод люди-ни та громадянина. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища. Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадя-нина.
 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31
 • Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина України

  ЗМІСТ Вступ...........................................................................................................................4 Розділ 1 Конституційно-правовий механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина 1.1 Поняття та структура конституційно-правового механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина .................................................6 1.2 Юридичні елементи механізму реалізації прав і свобод ..........................12 Розділ 2 Гаранти здійснення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина 2.1 Політичні гарантії як політичні умови та засоби, що забезпечують здійснення основних прав і свобод людини та громадянина ....................................18 2.2 Економічні, соціальні, ідеологічні та юридичні гаранти як важливий елемент механізму за¬безпечення їх реалізації ............................................................26 2.3 Процес практичного втілення можливості та необхідності в дійсність, умови і чинники такого процесу ....................................................33 Висновки ...................................................................................................................36 Перелік використаних джерел ................................................................................38
 • Поняття іноземних громадян та їх класифікація

  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 6 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВ`ЯЗКІВ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 10 3. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 18 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 6 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВ`ЯЗКІВ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 10 3. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 18 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
 • Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Категорія „права і свободи” в системі міжнародного гуманітарного права 5 РОЗДІЛ 2. Основні положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 13 РОЗДІЛ 3. Повноваження європейського суду з прав людини 19 ВИСНОВКИ 25 ЛІТЕРАТУРА 27
 • Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Категорія „права і свободи” в системі міжнародного гуманітарного права 6 РОЗДІЛ 2. Основні положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 14 РОЗДІЛ 3. Повноваження європейського суду з прав людини 21 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 29
 • ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ

  Вступ 3 Розділ 1. Основні права людини і громадянина 5 Розділ 2. Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина 9 Розділ 3. Уповноважений з прав людини в національному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина 14 Розділ 4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод 20 Висновки 25 Список використаної літератури 28

©: 2011-2021 infoworks.ru