Заказать реферат

Диплом: Технологія співробітництва у виховній роботі початкової школи (ID:52543)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Технологія співробітництва у виховній роботі початкової школи (Код работы:52543)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Диплом
Объем: 60 стр.
Цена: 300 грн.
Код работы (ID): 52543
Добавлена: 25.04.2012
Просмотров: 832
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 7
1.1. Сутність технологічного підходу унаукових дослідження 7
1.2. Класифікація виховних технологій 15
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 21
2.1.Історико-теоретичні аспекти технології 21
2.2.Перспективний досвід сучасних педагогів з використання технології співробітництва у виховній роботі початкової школи 27
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
ДОДАТКИ 41
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1983.
2. Бардин К.В. Чтобы ребенок успешно учился: Книга для родителей. – М.: Педагогика, 1988. – 142с.
3. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. - М 1991.
4. Берн Е. Ігри, в які грають люди. - М., 1988.
5. Вишневський О.І. Гуманізація шкільного життя. // Рад. школа. - 1990. - №1.
6. Волинець А.Г. Сучасні педагогічні інновації і школа майбутнього // Рідна школа. - 1993. - №8.
7. Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня. - М., 1991.
8. Голубев Н.К., Битинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. - М., 1989.
9. Гришин Д.М., Колдунов Я.И. Руководство самовоспитанием школьников. - М., 1973.
10. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. - М., 1988.
11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986.
12. Дидактичні засоби і навчальна техніка. Комплексна програма державної національної програми “Освіта. (Україна ХХI століття)”.Проект. Укл. В. П. Волинський, А. М. Гуржій, Г. О. Козлакова. – К. : ІСДО, 1994. – с. 40 ; 1981. №11. – с. 13 – 19.
13. Дмитрик І.С., Бурлака Я.І. Технологія виховного процесу в школі. – К.: КДПІ, 1991. – 70с.
14. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К., 1997.
15. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.
16. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи // Рад. школа. - 1991, № 6.
17. Караковський В.А. Виховання? Виховання ... Виховання! Теорія і практика шкільних виховних систем / В.А. Караковський, Л.І. Новікова, Н.Л. Селіванова. - М., 1996.
18. Организация сотрудничества семьи и школы./ И.Парфенова, Е.Казакова// Воспитание школьников. - 2002. - №3. – С.25-28.
19. Орлова Л.С. Виховна модель школи / / Класний керівник. - 2003. - № 3. - С.18-22.
20. Педагогические основы взаимодействия школы и семьи в воспитании. Л.Байбородова// Воспитательная работа в школе. – 2003. - №4. – С.8-12.
21. Путляева Л.В. Психологические аспекты проблемного обучения: Сб. Игровые формы контекстного обучения / Ред. А.А.Вербицкий. – М.: Знание, 1983.
22. Степанов О.М. Методологія моделювання виховної системи освітньої установи / / Педагогіка. - 2001. - № 4. - С.14-19.
23. Степанов П.В. Словник-довідник з теорії виховних систем / / Науково-методичний журнал заст. директора школи. - 2003. - № 1. - С.89.
24. Стефановська Т.А. Виховна система школи: теоретичний мінімум / Укл. Т.А. Стефановська. - Іркутськ, 2007.
25. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю. - К., 1981.
26. Сухомлинський В.О.Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. //Вибр. твори: В 5 т. - К., 1977. - Т 5.
27. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. - К., 1971.
28. Турбовский Я.С. Средства и методы педагогического воздействия. - М., 1980.
29. Фіцула М.М.. Педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Академвидав. – 2005.
30. Чечель І.Д. Проектування нової моделі школи / / Практика адміністративної роботи в школі. - 2003. - № 7. - С.9-13.
31. Щуркова Н.Є. Нове виховання / Н.Є. Щуркова. - М., - 2000.
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Використання гри у виховній роботі з молодшими школярами

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Використання гри у виховній роботі як психолого-педагогічна проблема 9 1.1. Історичний аспект гри в виховній роботі 12 1.2. Теоретичні засади гри в початковій школі 17 Розділ 2. Умови використання гри у роботі з молодшими школярами 26 2.1. Урізноманітнення видів ігор 29 2.2. Забезпечення навчального розвитку виховної мети гри 41 Висновки 49 Список використаної літератури 52 Додатки 55
 • Спільна робота дитячого садка і школи в підготовці дітей

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми наступності роботи дитячого садка та початкової школи по підготовці дитини до навчання 6 1.1. Підготовка дітей до школи 6 1.2. Характер та особливості готовності дитини до школи 10 1.3. Психолого-педагогічні проблеми наступності роботи дитячого садка та початкової школи 15 Розділ 2. Експериментальне дослідження ефективності занять знайомства зі школою дітей старшого дошкільного віку 21 2.1. Аналіз педагогічних умов підготовки дітей до школи та наступності роботи ДНЗ та початкової школи 21 2.2. Аналіз дослідження ефективності занять знайомства зі школою дітей старшого дошкільного віку 24 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 35
 • Специфіка роботи класного керівника сучасної початкової школи за нових соціокультурних умов

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ІНСТИТУТУ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 6 1.1. Основні завдання та функціональні обов`язки класного керівника 6 1.2. Професіограма особисті та діяльності класного керівника 12 1.3. Планування та облік роботи класного керівника 22 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ПИТАНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 29 2.1 Профінформація як первинна складова професійної орієнтації 29 2.2. Спільна діяльність керівника та медиків, психологів у професійній діагностиці учнів початкової школи 37 2.3. Форми професійної орієнтації з молодшими школярами 43 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ 55
 • Взаємодія школи і батьків як умова ефективності соціально-педагогічної роботи у закладах середньої освіти

  Вступ 3 1. Становлення та розвиток сім’ї як суспільного інституту 5 2. Співпраця вчителів, батьків і громадськості у вихованні дітей 12 2.1. Виховна функція сім’ї 12 2.2. Форми співробітництва школи і сім ї у вихованні дітей 15 2.3 Основні питання спільної роботи родини й школи 20 2.4. Принципи гуманістичної педагогіки 25 3. Індивідуальна робота школи з батьками 27 Висновки 32 Список використаної літератури 34
 • Оцінка знань учнів

  Вступ ..................................................................... 3 1. Проблема контролю та оцінки: становлення і розвиток .................................. 5 2. Сутність і завдання контролю в навчально- виховній діяльності школи ............................ 14 3. Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів ......................................... 24 Висновки .............................................................. 31 Література ......................................................... 33
 • Значення гри у виховній і логопедичній роботі з дітьми

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Гра, як провідний вид діяльності дітей дошкільного віку………………...с. 5 2. Види ігор, які використовуються в логопедичній роботі з дітьми……….с. 7 3. Характеристика ігор, які використовуються на підготовчому етапі постановки звуку……………………………………………………………...с. 14 4. Методика проведення ігор при усуненні вад звуковимови……………...с. 18 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 27 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 31
 • Управління процесом естетичного виховання молодших школярів

  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретико-прикладні засади управління естетичним вихованням молодших школярів 5 1.1. Управління навчально-виховним процесом початкової школи в педагогічній науці і практиці 5 1.2. Естетичне виховання школи як психолого-педагогічні знання 22 1.3. Мета, завдання і зміст естетичного виховання молодших школярів 27 1.4. Стан естетичного виховання учнів в сучасній початковій школі 39 Розділ 2. Система роботи директора школи з естетичним вихованням молодших школярів 56 2.1. З досвіду організації естетичного виховання в початковій школі 56 2.2. Інформаційно-методичне забезпечення процесу естетичного виховання учнів початкової школи 58 2.3. Планування процесу естетичного виховання молодших школярів 64 2.4. Аналіз стану естетичного виховання молодших школярів та контроль за процесом 68 2.5. Методичні поради 80 Висновки 84 Список використаної літератури 86 Додатки
 • Виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ І ДЕРЖАВИ 5 1.1. Теоретичні засади виховання відповідального ставлення учнів початкової школи до власного здоров’я 5 1.2. Психолого-педагогічні підходи до виховання відповідального ставлення молодших школярів до формування і збереження власного здоров’я 9 1.3. Аналіз сучасного стану проблеми виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я 14 РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 18 2.1. Формування в учнів початкової школи правильних уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя 18 2.2. Формування та закріплення у молодших школярів умінь і навичок особистої гігієни 22 2.3. Формування відповідального ставлення до здоров’я в процесі організації ігрової діяльності молодших школярів 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТОК. ПЛАН УРОКУ ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБИ. РІЗНІ ХВОРОБИ 41
 • Технологія налагодження і підтримки партнерських зв’язків у соціальній роботі

  Вступ 3 1. Значення партнерських зв’язків у соціальній роботі 4 2. Технологія налагодження і підтримки партнерських зв’язків 8 Висновок 13 Література 14
 • Винахідництво, як об’єкт психологічних досліджень

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Історико-методологічний аналіз психолого-педагогічних досліджень винахідницької діяльності учнів 5 1.2. Психологічний аналіз винахідництва 12 1.3. Визначення поняття винаходу та його ознаки 14 1.4. Творчість винахідництва і чинники, що впливають на нього 17 РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ВИНАХІДНИЦТВА 21 2.1. Психолого-педагогічні умови розвитку винахідництва 21 2.2. Технологія навчання дошкільняіт прийомам розв’язання технічних задач, що формують уміння винахідництва 22 2.3. Розвиток винахідництва в учнів початкової школи 24 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ НАВЧАННІ КОНСТУЮВАННЮ (практична частина) 26 3.1. Організація дослідження 26 3.2. Результати експерименту 29 ВИСНОВОК 33 Список використаної літератури 35

©: 2011-2018 infoworks.ru