Заказать реферат

Курсовая: ВСУ - найвищий судовий орган (ID:52701)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ВСУ - найвищий судовий орган (Код работы:52701)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 95 грн.
Код работы (ID): 52701
Добавлена: 24.05.2012
Просмотров: 531
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 5
1.1. Верховний суд в системі судової гілки влади України 5
1.2. Підсудність справ Верховному суду України 11
РОЗДІЛ 2. ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ: СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 18
2.1. Компетенція та повноваження Верховного суду України 18
2.2.Суддя Верховного суду України 24
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. – К., 1996. // www.rada.gov.ua.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.003 року // www.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529.
4. Гель А.П., Семаков Г.С., Кондракова С.П. Судові та правоохоронні органи України. – К., 2004. – 269с.
5. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. для юридических вузов и факультетов. Издание 5-е, переработанное и дополненное. Под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Издательство "Зерцало", 2000. — 400 с.
6. Кравченко В.В. Конституційне право України.: Навч. Посібник. – Вид.4-те, виправл. та доповн. – К., 2006. – 453с.
7. Конституційне право України за редакцією доктора юридичних наук, професора В.Ф.Погорілка, 2-ге вид. К., 2000. – 389с.
8. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – М., 1998. – 416с.
9. Оверчук Сергій. Підсудність справ Верховному суду України. // Юридичний журнал. – 2004 - №8 – С.48-52.
10. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник / В.С. Ковалевський, В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін. – К.,2003. – 320с.
11. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський (кер. Авт. Кол.) та ін. Відп. ред. В. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.
12. Теория государства и права: курс лекций. / Ред. Матузов Н.И., Малько А.В. – М.,2002. – 776с.
13. Шаропуто М.В. Курс лекций: "Правоохранительные органы". К., 2005 - 283 c.
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Верховний суд

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ - НАЙВИЩИЙ СУДОВИЙ ОРГАН СИСТЕМИ СУД В ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 4 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 8 3. ПЛЕНУМ ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 12 4. СУДОВІ ПАЛАТИ. ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ 18 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ У ВЕРХОВНОМУ СУД УКРАЇНИ 22 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
 • Роль конституційного суду України при вирішенні питання щодо внесення змін до конституції України

  Вступ 3 1. Коституційний Суд України - спеціальний судовий орган 5 2. Конституційний Суд України як обов'язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України 8 Висновок 16 Список використаної літератури 19
 • Судовий вирок у кримінальному процесі

  Вступ 2 1. Судовий вирок: суть значення основні вимоги 4 2. Набрання вироком законної сили 16 3. Суть і значення стадії виконання вироку 20 Висновки 26 Список використаних джерел 29
 • Судовий захист трудових прав і інтересів громадян

  Вступ 3 1. Судовий захист трудових прав та інтересів 4 2. Особливості захисту трудових прав та інтересів у суді профспілками 6 Висновок 9 Використана література 10
 • Судовий захист трудових прав і інтересів громадян

  Вступ 3 1. Судовий захист трудових прав та інтересів 4 2. Особливості захисту трудових прав та інтересів у суді профспілками 6 Висновок 9 Використана література 10
 • Судовий прецедент та джерела кримінально-процесуального права

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Поняття і види джерел кримінально-процесуального права України 5 2. Система джерел кримінально-процесуального права України 11 3. Судовий прецедент - як джерело кримінально-процесуального права в Україні. 25 Висновки: 28 Список використаної літератури: 34
 • Вищий господарський суд України у системі господарських судів

  Вступ 3 1. Господарські суди як елемент судової системи України 6 1.1. Поняття та ознаки судової системи 6 1.2. Правова природа та система господарських судів 7 2. Вищий господарський суд як вищий судовий орган в системі господарських судів 13 2.1. Поняття та засади діяльності Вищого господарського суду України 13 2.2. Розгляд справ у Вищому господарському суді 14 2.3. Правовий статус судді Вищого господарського суду 16 2.4. Повноваження Голови Вищого господарського суду 19 3. Касаційна інстанція у господарському судочинстві: діяльність та перспективи розвитку 21 3.1. Вищий господарський суд України як суд касаційної інстанції 21 3.2. Перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України: зарубіжний досвід 25 Висновок 36 Список використаної літератури 39
 • Прокурорський нагляд і судовий контроль

  Вступ Розділ 1. Суть, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи Розділ 2. Прокурорський нагляд за законністю і обґрунтованістю рішень в стадії порушення кримінальної справи Розділ 3. Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю рішень в стадії порушення кримінальної справи Висновки Список використаної літератури
 • Постійне представництво – орган зовнішніх зносин

  Вступ 3 1. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура, персонал та особливості діяльності 4 2. Постійне представництво – орган зовнішніх зносин 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях структура, персонал та особливості діяльності 4 2. Постійне представництво – орган зовнішніх зносин 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ

  Вступ Розділ 1. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції 1.1. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень 1.2. Акти тлумачення Конституції й законів України та їх реалізація 1.3. Правовий аналіз ролі Конституційного Суду України у законодавчому процесі Розділ 2. Деякі аспекти правового регулювання тлумачення законодавства в Україні 2.1. Конституційне судочинство як інструмент тлумачення законодавства в аспекті змістової інтерпретації 2.2. Реалізація конституційного права на судовий захист в аспекті особливостей тлумачення закону Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту офіційного тлумачення законодавства в Україні 3.1. Проблеми розвитку інституту офіційного тлумачення Конституції та законів в Україні 3.2. Тлумачення Конституції: зарубіжний досвід і перспективи для України Висновки Список використаних джерел і літератури

©: 2011-2020 infoworks.ru