Заказать реферат

Курсовая: Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки (ID:60)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки (Код работы:60)

Информация о работе Раздел: Политэкономия
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 35 грн.
Код работы (ID): 60
Добавлена: 24.12.2002
Просмотров: 2951
Просмотр
«Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки»
СодержаниеВступ 2
1. Поняття і сутність доходів у ринковій економіці 3
1.1 Сутність та види доходів 3
1.2 Доходи від тіньової економіки 7
1.3 Державна політика доходів 8
2. Система розподілу доходів в ринковій економіці 9
2.1 Сутність і механізм розподілу доходів 9
2.2 Заробітна плата і доходи від трудової діяльності 13
2.3 Структура доходів населення України 16
3. Легалізація доходів як фактор підвищення економіки України 19
3.1 Проблеми, пов’язані з тінізацією доходів 19
3.2 Заходи, щодо зменшення рівня тінізації доходів 23
Висновки 24
Література 25
Додаток 1. Звіт про виконання Державного бюджету України по доходах на 1 листопада 2002 року 27
Литература1. Кодекс законів про працю України Із змінами і доповненнями за станом на 11 липня 2001 року, внесеними згідно з Законом, N 2620-III, ОВУ, 2001 р., N 30, ст.1354
2. Андрійчук В. Зберегти внутрішній ринок, уникнути неоколоніальної залежності //Політика і час, № 5-6, 1997, с. 26-32.
3. Бузгалин А. Закономерности переходной экономики: теория и методология //Вопросы экономики, № 2, 1995, с. 40.
4. В. Я. Кардаш. Маркетингова товарна політика. К:,”Знання”, 1998р.
5. Губський Б.В. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах //Економіка України. - 1999. - № 4. - с.4-15.
6. Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд / Під ред. Дж. Хансена та В. Нанівської: Звіт Світового банку. - К., 1999. -С.145.
7. Загреба І.Л. Формування нових соціально-трудових відносин в сільському господарстві України / Дисертація кандидата економічних наук: 08.07.02 / Дніпропетровський аграрний університет. - Кіровоград, 2000. -181с.
8. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Москва, издательство “Республика”, 1993 год.
9. Ляшенко С. О недостаточной адекватности и динамичности государственного регулирования економики //Предпринимательство, хозяйство и право, - 1999. - № 8. - С.3-6.
10. Мандибура В. Тіньова складова життєвого рівня населення України // Україна: аспекти праці. - 1999.- №5. - С. 32-38.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997
12. Петюх В.М. Ринок праці: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. -288с.
13. Пигу А. "Экономическая теория благосостояния" т.1,т.2 М.:Прогресс, 1995г.
14. Соколик М. Денежные доходы и расходы населения Украины: тенденции и структура // Экономика Украины. -1999. - №3. - С. 25.
15. Тарасенко Г.Д., Лисенко С.М. Дещо з аналізу існуючих методик обчислювання індексу людського розвитку // Вісник ДонДУЕТ. - №7. - 2000. -С.ЗЗ.
16. Тарасенко Г.Д., Лисенко С.М. До питання про вимірювання індексу людського розвитку. Вестник ХГУ. 404"98. -Харків, 1998. - С.1.
17. Тимофеев В., Тодоров П., "Криза виробництва: основні причини" // Економіка України. - № 2. - 1998. - С. 24.
18. Тютюнникова С.В. Формирование доходов населения в условиях рыночной трансформации. - Харьков: Основа, 1999. - С. 209.
19. Україна: поступ у XXІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 pp.: Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. - 2000. - №16 (28 січня). - С. 5-12.
20. Универсальний учебный экономический словарь. - Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996. - 576 с.
21. Учебник по основам экономической теории Изд-ва "ВЛАДОС" и МГТУ им. Баумана, М., 1995
22. Шаповал В.М. Економічні засади вдосконалення соціального захисту в аграрному секторі АПК в перехідний період: Автореферат дисертації кандидата економічних наук 08.07.02 Дніпропетровський державний аграрний університет. - Дніпропетровськ, 1999. - 22 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки

  Вступ 2 1. Поняття і сутність доходів у ринковій економіці 3 1.1 Сутність та види доходів 3 1.2 Доходи від тіньової економіки 7 1.3 Державна політика доходів 8 2. Система розподілу доходів в ринковій економіці 9 2.1 Сутність і механізм розподілу доходів 9 2.2 Заробітна плата і доходи від трудової діяльності 13 2.3 Структура доходів населення України 16 3. Легалізація доходів як фактор підвищення економіки України 19 3.1 Проблеми, пов’язані з тінізацією доходів 19 3.2 Заходи, щодо зменшення рівня тінізації доходів 23 Висновки 24 Література 25 Додаток 1. Звіт про виконання Державного бюджету України по доходах на 1 листопада 2002 року 27
 • Моделі переходу до ринкової економіки у пострадянських країнах

  Вступ 3 I. Особливості ринкової трансформації у пострадянських країнах 5 II. Основні моделі переходу до ринку у пострадянських країнах 9 2.1. Перехід до ринкової економіки в Росії 9 2.2. Перехід до ринку в Естонії 12 2.3. Узбецька модель переходу до ринку 17 2.4. Азербайджан на шляху до ринкової економіки 22 III. Формування моделі сучасного економічного розвитку України 28 Висновки 32 Література 34
 • Держава як суб’єкт ринкової економіки

  Вступ 2 Розділ 1. Регулююча роль держави в ринковій економіці 3 1.1. Причини втручання держави в ринковий механізм 4 1.2. Економічні функції держави в ринковій економіці 8 1.3. Основні види економічної політики та їх особливості в умовах ринкової економіки та економіки перехідного періоду 11 Розділ 2. Державне регулювання в країнах розвинутої ринкової економіки та перехідної економіки 24 2.1. Особливості державного регулювання економіки в США 24 2.2. Японська модель державного регулювання економіки 27 2.3. Шведська модель втручання держави в економіку 29 2.4. Напрями та методи регулювання державою перехідної економіки України 32 Висновки 38 Список використаних джерел 39
 • Ринкова економічна система, методи державного впливу на ринкові відносини

  Вступ 1. Особливості ринкової економічної системи 1.1. Загальна характеристика ринкової економічної системи 1.2. Національні моделі ринкової економічної системи 2. Державне регулювання ринкової економіки 2.1. Місце держави в ринковій економіці 2.2. Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 3. Вдосконалення загально-економічної проблеми в Україні як фактор держави щодо вдосконалення макроекономічної політики у ринковій економіці Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Національні моделі організації ринкової економіки

  Вступ 3 1. Характеристика сучасних економічних систем 5 2. Національні моделі організації ринкової економіки 12 3. Основні ознаки та особливості української моделі організації ринкової економіки 17 Висновок 38 Література 41
 • Роль і місце корпорацій у системі ринкової економіки

  Вступ 3 1.Сутність корпорації та її значення в ринковій економіки 4 1.1. Сутність акціонерного капіталу та акціонерних товариств (корпорацій) 4 1.2 Учасники корпоративних відносин 8 2. Розвиток корпорацій в зарубіжних країнах 10 2.1 Особливості організації та функціонування корпорацій в зарубіжних країнах 10 1.2. Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів 13 3. Особливості формування корпорацій в Україні 24 3.1 Становлення та розвиток корпорацій в Україні 24 3.2. Проблеми та перспективи формування і розвитку корпоративних відносин в Україні 29 Висновки 43 Література 46
 • Роль держави у становленні та розвитку ринкової економіки в Україні

  Вступ Розділ 1. Роль держави у розбудові і функцірнуванні ринкової економіки. Основні методи і форми її державного регулювання Розділ 2. Етапи розвитку ринкової економіки в незалежній Україні, роль держави у її становленні Розділ 3. Шляхи підвищення ролі держави, регулювання розвитку економіки України на сучасному етапі Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Соціальне ринкове господарство. Теоретична модель і практична реалізація

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Ринкова економічна система: переваги та недоліки 4 2. Сутність соціально-орієнтованої ринкової економіки 8 3. Світовий досвід формування соціально-орієнтованої ринкової економіки 13 4. Особливості становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні 20 4.1. Законодавча база 20 4.2. Розвиток демократії 23 4.3. Рівень добробуту, доходи. 26 4.4. Взаємозв’язки економіки та соціального питання 28 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Мета курсової роботи: розкрити сутність соціально-орієнтованої економіки та особливості її становлення в Україні. Предмет дослідження: соціальне ринкове господарство.
 • Роль держави в регулюванні ринкових відносин

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки 5 1.2. Форми та методи державного регулювання економіки 9 2. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 17 2.1. Ознаки моделей ринкової економіки 17 2.2. Закордонний досвід державного регулювання економіки 25 3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 33 3.1. Система органів управління економікою 33 3.2. Напрямки вдосконалення державної економічної політики в Україні 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51-53
 • Модель ринкової трансформації постсоціалістичної економіки

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 1.1. Трансформації в контексті світового розвитку 1.2. Особливості ринкової трансформації постсоціалістичної економіки РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

©: 2011-2019 infoworks.ru