Заказать реферат

Курсовая: Інтелектуальна власність (ID:7592)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інтелектуальна власність (Код работы:7592)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 7592
Добавлена: 17.12.2005
Просмотров: 2166
СодержаниеПЛАН
1. Розкрити зміст поняття "інтелектуальна власність" та схарактеризувати нормативно-правове забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в Україні………………………………………………………………………...с. 2
1.1. Поняття інтелектуальної власності……………………….с. 2
1.2. Захист права інтелектуальної власності………………….с. 6
1.2.1. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності……...............................................................с. 6
1.2.2. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності..................................................................с. 13
1.2.3. Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності…………………………………………………………………….с. 21
1.3. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність…………………………………………………………………….с. 23
2. Схарактеризувати діяльність видавництва чи видавничої організації щодо дотримання чинного законодавства з питань авторського права….............................………….с. 27
Література…………………………………………….…………………...с. 30
ЛитератураЛітература
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № З0. — Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. — К.: Атіка, 2003.
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. — К.: Ін Юре, 2001.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1123.
5. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 8. — Ст. 37.
6. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р. // ВВР . – 1991. - № 20. – Ст. 249.
7. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в новій редакції від 11 липня 2001 р // ВВР України. — 1994. — № 13. — Ст. 64.
8. Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 20. — Ст. 249.
9. ВВР України. — 1992. — № 12. — Ст. 165.
10. ВВР України. — 1999. — № 2—3. — Ст. 20.
11. ВВР України. — 1993. — № 33. — Ст. 345.
12. ВВР України. — 1994. — № 7. — Ст. 32.
13. ВВР України. — 1994. — № 7. — Ст. 34.
14. ВВР України. — 1994. — № 7. — Ст. 26.
15. ВВР України.— № 2. — Ст. 7; нова редакція — від 21 грудня 1999 р. // ВВР України. — 2000. — № 6. — С. 37.
16. ВВР України. — 1993. — № 21. — Ст. 218; нова редакція — від 17 січня 2002 р.
17. ВВР України. — 1994. — № 13. — Ст. 64; нова редакція — від 11 липня 2001 р.
18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. — К., 2001.
19. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. – (Нормативні документи та коментарі).
20.Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. Для студ. Вищ. Навч. заклад. Освіти / М.І. Бажанов, В.Я. Тацій, В.В.Сташис, І.О.Зінченко та ін. За ред. Професорів М.І. Бажанова, В.В.Сташиса , В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – 496 с.
21.Цивільне право України: Підручник : У 2-х кн.. / Д.В.Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової . К., 2001. – С. 575-576. 22. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С. Довгерта. – К., 2000. – С. 186.
23.Мельник О. М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. — X., 2002.
24.Петров В. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні. // Право України. – 1998. - № 11. – С. 74.
25.Підопригора О.О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: Автореф. дис.... докт. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – 1999. – 31с.
26. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підруч. для студ. неюрид. вузів / За заг. ред. О.А Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін. Юре», 2003. – 256 с.
27.Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. – 2000. - № 3. – С. 3-4.
28.Сіренко І. Юридична природа прав на об'єкти інтелектуальної власності // Українське право. - 1997. - Число 3. - С.133.
29.Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук. практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т. 1.; Право інтелектуальної власності / С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. М.В. Литвина, С.О.Довгого. – К., 1999. – С. 21-24.
30.Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776.
31.Збірник нормативних актів з питань промислової власності. — К.: Вища школа, 1998.
32. Інновація. — 1992. — № 4—5.
Дополн. информацияРабота написана в декабре 2004 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Інформаційна та інтелектуальна власність

  Інформаційна та інтелектуальна власністьІнформаційна та інтелектуальна власність
 • Інтелектуальна власність в Україні її правовий захист

  Вступ 1. Використання та захисту інтелектуальної власності в Україні 2. Інтелектуальна власність у новому Цивільному кодексі України Висновок Використана література
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Ключові слова: інтелектуальна власність, знання, нова економіка, інновації, конкурентоспроможність, економічний розвиток.розглянуто суть та проаналізовано значення об'єктів інтелектуальної власності у сучасній економічній системі, визначено її місце в системі господарювання.
 • Інтелектуальна власність в Україні і зарубіжних країнах

  Вступ 1. Світові тенденції охорони інтелектуальної власності й Україна 2. Проблеми використання та захисту інтелектуальної власності в Україні 3. Інтелектуальна власність у колисці нового Цивільного кодексу України Висновок Використана література
 • Інтелектуальна власність

  Вступ 2 1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства 3 2. Види інтелектуальної діяльності 9 3. Особливості літературної діяльності 13 4. Науково-технічна діяльність 19 5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг 23 Висновки 24 Список використаних джерел 25
 • Інтелектуальна власність

  Вступ 3 1. Поняття автора 4 2. Сутність суб’єктів авторського права 7 3. Виконавець як суб'єкт суміжних прав та його правовий статус відповідно до вітчизняного законодавства 10 Висновок 18 Список використаної літератури 20
 • Інтелектуальна власність та її гарантії.

  Вступ 4 1. Поняття інтелектуальної власності . 6 2. Види, ознаки та гарантії інтелектуальної власності 12 Висновки 16 Список використаної літератури 19
 • Види інтелектуальної власності

  ВСТУП 3 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ВИДИ 4 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 9 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16
 • Інтелектуальна власність в інноваційній сфері

  Вступ 2 1. Інтелектуальний товар, його особливості та обіг 3 2. Особливості правової охорони інтелектуального товару 12 3. Міжнародні процеси обігу інтелектуального товару 14 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Інтелектуальна власність, її основні обєкти та проблеми захисту

  Вступ 3 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 4 2. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 9 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 15 Висновок 23 Література 24

©: 2011-2020 infoworks.ru