Заказать реферат

1) Методология проведения экономического анализа на предприятии., (Курсовая, 33 стр.)
2) Издержки производства,цена,прибыль и убытки, (Реферат, 19 стр.)
3) Анализ и оценка инвестиционной привлекательности компании ООО Апрель, (Курсовая, 46 стр.)
4) Управління оборотними активами та короткостроковими зобов’язанями підприємства, (Курсовая, 43 стр.)
5) Основные направления по формированию инвестиционной привлекательности компании Лукойл, (Диплом, 100 стр.)
6) Выявление резервов снижения себестоимости ОАО «Металлическая Упаковка», (Курсовая, 45 стр.)
7) Аналіз грошових потоків за видами діяльності підприємства на прикладі готелю «Енеїда», (Курсовая, 34 стр.)
8) Техніко-економічний аналіз підприємства., (Курсовая, 37 стр.)
9) Анализ ликвидности баланса, (Курсовая, 29 стр.)
10) Экспресс анализ деятельности, (Диплом, 61 стр.)
11) Оборот предприятий общественного питания сущность, экономический анализ, пути увеличения, (Диплом, 57 стр.)
12) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
13) Аналітичний метод вимірювання ризику, (Реферат, 15 стр.)
14) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
15) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
16) Економічний ризик в ЗЕД, (Контрольная, 9 стр.)
17) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
18) Стратегія та ризики її реалізації, (Реферат, 11 стр.)
19) Страхування ризиків, (Реферат, 9 стр.)
20) Підприємницькі ризики, (Реферат, 12 стр.)
21) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
22) Інвестиційні ризики, (Реферат, 13 стр.)
23) Технічні прийоми економічного аналізу, (Реферат, 18 стр.)
24) Без названия..., (Контрольная, 17 стр.)
25) Без названия..., (Контрольная, 14 стр.)
26) Проектний аналіз інвестиційних проектів, (Курсовая, 38 стр.)
27) економічний аналіз, (Контрольная, 10 стр.)
28) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ, (Курсовая, 46 стр.)
29) Анализ финансовых ресурсов ООО «Орион», (Курсовая, 10 стр.)
30) Анализ финансовых результатов деятельности малого предприятия ООО «РусьИнтер», (Диплом, 30 стр.)
31) Анализ финансового состояния строительного проедприятия, (Курсовая, 32 стр.)
32) Анализ финансового состояния предприятия, (Курсовая, 37 стр.)
33) Контрольная работа Экономический анализ, (Контрольная, 8 стр.)
34) Фінансовій стан підприємства як об’єкт аналізу та планування (на прикладі підприємства), (Курсовая, 72 стр.)
35) Фінансовий аналіз (на прикладі підпиємства), (Курсовая, 31 стр.)
36) Теорія економічного аналізу, (Контрольная, 16 стр.)
37) Теорія економічного аналізу, (Контрольная, 16 стр.)
38) Економічний аналіз, (Контрольная, 26 стр.)
39) Економічний аналіз, (Контрольная, 25 стр.)
40) Економічний аналіз, (Контрольная, 27 стр.)
41) Економічний аналіз, (Контрольная, 25 стр.)
42) Економічний аналіз, (Контрольная, 22 стр.)
43) Економічний аналіз, (Контрольная, 19 стр.)
44) Аналіз чисельності і структури персоналу, (Реферат, 18 стр.)
45) Фінансовий аналіз активів і пасивів в бухгалтерському обліку, (Контрольная, 18 стр.)
46) Економічний аналіз, (Контрольная, 23 стр.)
47) Економічний аналіз, (Контрольная, 18 стр.)
48) Економічний аналіз, (Контрольная, 8 стр.)
49) Економічний аналіз - важлива функція управління, (Контрольная, 18 стр.)
50) Економічний аналіз (завдання 25 задачі 25 41), (Контрольная, 10 стр.)
51) Теорія економічного аналізу, (Контрольная, 26 стр.)
52) Теорія економічного аналізу, (Контрольная, 23 стр.)
53) Економічний аналіз, (Контрольная, 15 стр.)
54) Економічний аналіз, (Контрольная, 17 стр.)
55) Економічний аналіз, (Контрольная, 14 стр.)
56) Методика факторного аналізу балансового і чистого прибутку, (Контрольная, 11 стр.)
57) Теорія економічного аналізу (Варіант 1), (Контрольная, 15 стр.)
58) Інструментальні комплекси для розробки статичних експериментальних систем, (Контрольная, 14 стр.)
59) Економіка України в системі міжнародного поділу праці, (Курсовая, 31 стр.)
60) Экономичный анализ, (Контрольная, 12 стр.)
61) Отчет по преддипломной практике, (Отчет по практике, 38 стр.)
62) Без названия..., (Контрольная, 15 стр.)
63) Без названия..., (Задача, 2 стр.)
64) Без названия..., (Задача, 1 стр.)
65) Анализ использования основных фондов на ОАО «ОММЕТ», (Курсовая, 32 стр.)
66) Економічний аналіз основних засобів на прикладі ЗАТ НВП «Західцукор», (Курсовая, 29 стр.)
67) Аналіз оборотних активів на ЗАТ «Західцукор», (Курсовая, 56 стр.)
68) оцінки фінансового стану підприємства, (Курсовая, 45 стр.)
69) Анализ хозяйственной деятельности предприятия, (Контрольная, 29 стр.)
70) Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни підприємства, (Курсовая, 45 стр.)
71) Загальнотеоретичні методи пізнання, (Контрольная, 14 стр.)
72) Економічний аналіз, (Контрольная, 15 стр.)
73) Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності (практичний приклад), (Контрольная, 27 стр.)
74) Методика аналізу впливу наявності та ефективності використання матеріальних ресурсів на результати господарської діяльності підприємства, (Контрольная, 16 стр.)
75) Економічний аналіз і його місце в системі економічних наук, (Контрольная, 17 стр.)
76) Вимоги яким має відповідати система інформації обліку та звітності, (Контрольная, 9 стр.)
77) Рентабельність продукції та операційної діяльності. Їх характеристика, (Контрольная, 26 стр.)
78) Прийом кореляції рангів та його застосування в економічному аналізі, (Контрольная, 17 стр.)
79) Порівняння, його використання в економічному аналізі (нужна будет практика), (Контрольная, 16 стр.)
80) Класифікація показників, що використовуються в економічному аналізі, (Контрольная, 14 стр.)
81) Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства, (Контрольная, 25 стр.)
82) Метричні методи аналізу, (Контрольная, 15 стр.)
83) Методика аналізу рівня управління і організації виробництва, (Контрольная, 13 стр.)
84) Методика аналізу рівня управління і організації виробництва, (Контрольная, 15 стр.)
85) Методика аналізу науково-технічного рівня виробництва, (Контрольная, 16 стр.)
86) Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності підприємства, (Контрольная, 12 стр.)
87) Матричні методи аналізу, (Контрольная, 13 стр.)
88) Графічні методи аналізу, (Контрольная, 13 стр.)
89) Структурно-функціональний підхід в управлінні, (Контрольная, 32 стр.)
90) Фондовіддача і виявлення резервів її підвищення, (Контрольная, 17 стр.)
91) Евристичні прийоми дослідження в економічному аналізі, (Контрольная, 14 стр.)
92) Сутність та види факторного аналізу, (Контрольная, 24 стр.)
93) Економічний аналіз, (Контрольная, 20 стр.)
94) Контрольна з економічного аналізу. ВАРІАНТ 4, (Контрольная, 8 стр.)
95) Контрольна економічний аналіз, (Контрольная, 25 стр.)
96) Контрольна економічний аналіз. Варіант 3, (Контрольная, 8 стр.)
97) Витрати підприємства: класифікація поточних та оперативних витрат. Групування витрат за економічними елементами. Чинники зниження собівартості продукції, (Контрольная, 21 стр.)
98) Теорія економічного аналізу Варіант 2, (Контрольная, 15 стр.)
99) Економічний аналіз Варіант № 1, (Контрольная, 35 стр.)
100) Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності підприємства, (Контрольная, 22 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 408
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru