Заказать реферат

1) Административно-правовой статус гражданина, (Курсовая, 14 стр.)
2) Адмiнiстративний примус, (Курсовая, 43 стр.)
3) Державна служба, (Курсовая, 46 стр.)
4) Судова експертиза в адміністративному судочинстві, (Доклад, 10 стр.)
5) ДО ПИТАННЯ ПРЕДМЕТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, (Доклад, 10 стр.)
6) АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, (Доклад, 8 стр.)
7) До питання класифікації адміністративно- правових режимів, (Доклад, 15 стр.)
8) СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, (Доклад, 10 стр.)
9) ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, (Доклад, 15 стр.)
10) административное право, (Контрольная, 19 стр.)
11) Система та порядок формування адміністративних судів, (Реферат, 8 стр.)
12) Контрольная адміністративне право, (Контрольная, 29 стр.)
13) Дисциплінарне провадження в адміністративному праві, (Курсовая, 52 стр.)
14) Організаційно-правові засади діяльності Державної виконавчої служби України, (Диплом, 106 стр.)
15) Нормативно-правові акти органів державного управління як джерело права, (Диплом, 103 стр.)
16) ПРАВОВИЙ СТАТУС КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, (Диплом, 126 стр.)
17) АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: ЙОГО ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І СУЧАСНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ, (Курсовая, 27 стр.)
18) АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА — СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ, (Курсовая, 36 стр.)
19) Питання на іспит з навчальної дисципліни „Адміністративне право” шпори, (Разное, 152 стр.)
20) Звільнення від адміністративної відповідальності, (Контрольная, 12 стр.)
21) Адміністративні стягнення, (Контрольная, 18 стр.)
22) Адміністративне право, (Контрольная, 12 стр.)
23) Адміністративно правові відносини, (Контрольная, 15 стр.)
24) Відповідальність за шкоду, (Контрольная, 18 стр.)
25) Адміністративний процес, (Контрольная, 25 стр.)
26) Посадова особа, (Контрольная, 16 стр.)
27) Адміністративне право, (Контрольная, 14 стр.)
28) Адміністративно господарська санкція, (Контрольная, 12 стр.)
29) Адміністративна відповідальність, (Контрольная, 13 стр.)
30) Адміністративне правопорушення, (Контрольная, 14 стр.)
31) Адміністративна відповідальність, (Контрольная, 14 стр.)
32) Адміністративне право, (Контрольная, 18 стр.)
33) Адміністративно правові відносини, (Контрольная, 17 стр.)
34) Адміністративно правові норми, (Контрольная, 17 стр.)
35) Виконавча влада, (Контрольная, 25 стр.)
36) Адміністративні стягнення, (Контрольная, 21 стр.)
37) Адміністративно правові норми, (Курсовая, 27 стр.)
38) Адміністративне законодавство, (Курсовая, 27 стр.)
39) Адміністративний процес, (Курсовая, 39 стр.)
40) Особливості адміністративного права і його джерела в країнах Бразилії, Німеччини, Франції, (Контрольная, 14 стр.)
41) Адміністративне право Великобританії та США, (Контрольная, 11 стр.)
42) Історія становлення центральної і місцевої адміністрації у США, (Контрольная, 15 стр.)
43) Виконавча влада США, (Контрольная, 14 стр.)
44) Особливості адміністративного права і його джерела, (Контрольная, 10 стр.)
45) Адміністративна юстиція – одна з головних рис правової держави, (Контрольная, 14 стр.)
46) Особливості адміністративного права США Франції Німеччини, (Контрольная, 13 стр.)
47) Поняття адміністративного контролю, (Контрольная, 12 стр.)
48) Поняття і система джерел адміністративного права Німеччини, (Контрольная, 12 стр.)
49) Адміністративний примус державного управління, (Контрольная, 19 стр.)
50) Особливості адміністративного права і джерел Франції, (Контрольная, 13 стр.)
51) Сутність та поняття адміністративного контроля, (Контрольная, 13 стр.)
52) Публічна адміністрація Великобританії і її компетенція та механізм взаємодії з структурними підрозділами, (Контрольная, 6 стр.)
53) Публічна адміністрація США та взаємодія федерації та відповідних органів Штатів, (Контрольная, 7 стр.)
54) Структура міністерств, (Контрольная, 12 стр.)
55) Законність і дисципліна в діяльності ОВВ, (Диплом, 82 стр.)
56) Служба безпеки України в сучасних умовах, (Контрольная, 12 стр.)
57) Правовий аналіз адміністративно-правового режиму, (Курсовая, 31 стр.)
58) Діяльність української влади під час кризи, (Контрольная, 13 стр.)
59) Державна служба США, (Контрольная, 15 стр.)
60) Управління в галузі транспорту, (Контрольная, 17 стр.)
61) Державний нагляд і відомчий контроль за станом мір і вимірювальних приладів, (Контрольная, 15 стр.)
62) Державний борг країни, (Контрольная, 15 стр.)
63) Поняття та правовий статус адміністративної юстиції, (Контрольная, 16 стр.)
64) Административно-процессуальное право украины, (Контрольная, 25 стр.)
65) Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху, (Диплом, 79 стр.)
66) Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування, (Курсовая, 35 стр.)
67) Порушення порядку заняття підприємницькою або господарською діяльністю, (Контрольная, 23 стр.)
68) Адміністративне право, (Контрольная, 10 стр.)
69) Адміністративно-правові норми і відносини, (Курсовая, 21 стр.)
70) Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права(Тема 6), (Курсовая, 33 стр.)
71) Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні, (Курсовая, 38 стр.)
72) Адміністративна відповідальність за порушення митних прав, (Курсовая, 27 стр.)
73) Адміністративний процес (Варіант 1), (Контрольная, 16 стр.)
74) Звернення громадян до публічної адміністрації, (Курсовая, 34 стр.)
75) Територіальна громада - основний носій функцій і повноважень місцевого самоврядування, проблеми оптимізації в контексті концепції адміністративної реформи, (Контрольная, 15 стр.)
76) Адміністративна відповідальність, (Контрольная, 17 стр.)
77) Правовий аналіз адміністративно-правового режиму, (Курсовая, 31 стр.)
78) «Принципи кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України», (Разное, 2 стр.)
79) Центральні органи виконавчої влади, (Курсовая, 34 стр.)
80) Державне управління в умовах вдміністративної реформи, (Курсовая, 47 стр.)
81) Контрольна, КПІ (Акти управління, Жученко та Президент), (Контрольная, 27 стр.)
82) Районні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права, (Курсовая, 30 стр.)
83) Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права, (Курсовая, 27 стр.)
84) Управління в сфері зовнішньоекономічних зв’язків, (Реферат, 18 стр.)
85) Центральні органи влади як суб’єкти адміністративного права, (Курсовая, 31 стр.)
86) Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права, (Курсовая, 42 стр.)
87) Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади, (Курсовая, 33 стр.)
88) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА ОРГАНАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, (Курсовая, 26 стр.)
89) Звернення громадян до публічної адміністрації, (Курсовая, 31 стр.)
90) Звернення громадян до публічної адміністрації, (Курсовая, 31 стр.)
91) «СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА», (Курсовая, 25 стр.)
92) Государственное управление и административно-правовое регулирование в сфере внешнеэкономической де-ятельности, (Реферат, 19 стр.)
93) Меры принуждения, применяемые к водителям автотранспортных средств, (Реферат, 25 стр.)
94) Фінансове право як публічна галузь права, (Курсовая, 42 стр.)
95) Охарактеризуйте систему та адміністративно-правовий статус органів управління юстиції. Назвіть обставини, які зазначені в КпАП як обтяжуючі, та розкрийте їх зміст, (Контрольная, 19 стр.)
96) Місцеве самоврядування в Україні (поняття, нормативна основа, принципи функціонування та система органів місцевого самоврядування). Класифікація державних службовців, (Контрольная, 23 стр.)
97) Предмет адміністративного права, (Курсовая, 47 стр.)
98) Основні способи ведення електронного бізнесу, (Лабораторная, 9 стр.)
99) Без названия..., (Разное, 0 стр.)
100) Тема контрольной: Зоровий аналізатор та розлади зоруна різних рівнях., (Контрольная, 14 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 521
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru