Заказать реферат

1) Документи в кримінальному процесі, (Диплом, 104 стр.)
2) Документальне забезпечення управлінської діяльност, (Курсовая, 30 стр.)
3) Документаційне оформлення трудової діяльності., (Курсовая, 29 стр.)
4) Документ. Документаційне забезпечення, (Курсовая, 25 стр.)
5) ВАРІАНТ № 1, (Контрольная, 3 стр.)
6) Складання документу, (Разное, 5 стр.)
7) Ефективність економічних видань, (Диплом, 70 стр.)
8) Розвиток поліграфії, (Контрольная, 20 стр.)
9) Поняття анотації, довідки, біографії, (Контрольная, 9 стр.)
10) Книжкова справа в Україні, (Контрольная, 11 стр.)
11) Ефективність літературного редагування, (Курсовая, 27 стр.)
12) Електронний документообіг та електронне документування, (Диплом, 85 стр.)
13) Методи опрацювання документів, (Контрольная, 15 стр.)
14) Наукові дослідження, (Контрольная, 14 стр.)
15) Аналіз передумов наукових термінів, (Контрольная, 8 стр.)
16) Формівання діловодства в Україні, (Контрольная, 13 стр.)
17) Визначення термінів, (Контрольная, 12 стр.)
18) Категорії документів, (Контрольная, 7 стр.)
19) Мистецтво ділового листа, (Контрольная, 12 стр.)
20) Особливість електронного документу, (Контрольная, 12 стр.)
21) Особливість роботи з документами, (Контрольная, 12 стр.)
22) Вимоги до документознавця, (Контрольная, 7 стр.)
23) Розпорядчі документи, (Контрольная, 7 стр.)
24) Організаційно-розпорядчі документи, (Контрольная, 34 стр.)
25) Діловедення документообіг, (Контрольная, 16 стр.)
26) Особливість видання, (Контрольная, 13 стр.)
27) Довідково-інформаційна документація, (Контрольная, 7 стр.)
28) Документація, (Контрольная, 18 стр.)
29) Категорія документів на підприємстві, (Контрольная, 15 стр.)
30) Завдання документознавства, (Контрольная, 8 стр.)
31) Оформлення службових документів, (Контрольная, 23 стр.)
32) Тендерна документація, (Контрольная, 20 стр.)
33) Поняття документу, (Курсовая, 30 стр.)
34) Поняття “документ” як основа діловодства, (Курсовая, 26 стр.)
35) Особливість правових документів, (Курсовая, 28 стр.)
36) Особливості документознавства, (Курсовая, 40 стр.)
37) Документальні джерела, (Курсовая, 30 стр.)
38) Документооборот в бухгалтерії, (Курсовая, 25 стр.)
39) Ведення документації в турфірмі, (Курсовая, 30 стр.)
40) Робота з документами на підприємстві, (Курсовая, 35 стр.)
41) Архівна справа в Україні, (Курсовая, 31 стр.)
42) Методы совершенствования документирования управленческой деятельности, (Курсовая, 30 стр.)
43) Теоретико-методологічні засади класифікації управлінських документів, (Диплом, 115 стр.)
44) Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів, (Диплом, 108 стр.)
45) Документ як артефакт та історична пам’ять, (Курсовая, 35 стр.)
46) Розвиток вітчизняного документознавства, (Курсовая, 34 стр.)
47) Поштова служба в установі, (Диплом, 77 стр.)
48) Поштова служба в установі, (Диплом, 66 стр.)
49) Акт на документи що втратили історичну цінність і практичне значення і підлягають знищенню, (Курсовая, 20 стр.)
50) Упорядкування терміносистеми керування документаційними процесами, (Контрольная, 18 стр.)
51) Характеристика наукових дисциплін що розробляють наукові засади технологій керування документаційними процесами, (Контрольная, 17 стр.)
52) Посадова інструкція інспектора відділу кадрів, (Курсовая, 18 стр.)
53) Комунікативна функція реферативного тексту, (Курсовая, 30 стр.)
54) Логічні закони і правила в інформаційній аналітиці, (Контрольная, 18 стр.)
55) Поняття „реферування”, „реферативний документ” Реферативний журнал. Основне призначення реферативного журналу. Поняття „оглядово-аналітичний документ”., (Контрольная, 11 стр.)
56) Бібліотечна система України та її документні ресурси, (Контрольная, 20 стр.)
57) «Технічне завдання на розробку системи «Облік кадрів в учбовому закладі», (Контрольная, 19 стр.)
58) Інформаційне суспільство, (Контрольная, 26 стр.)
59) Функции официальных документов, (Курсовая, 31 стр.)
60) Електронний документ: минулий та сучасний етап, (Диплом, 114 стр.)
61) Електронний документообіг як засіб ефективного управління підприємством (на прикладі фізії автобази «Турист»), (Диплом, 97 стр.)
62) Теоретико-методологічні засади класифікації управлінських документів, (Диплом, 115 стр.)
63) История и свойства документа, (Реферат, 20 стр.)
64) Документознавство як наука, (Курсовая, 45 стр.)
65) Документознавство як суспільна наука: сучасний стан і напрямки розвитку, (Курсовая, 35 стр.)
66) Реферат по діловодству, (Реферат, 7 стр.)
67) Теоретичні та практичні аспекти класифікації документів, (Курсовая, 62 стр.)
68) Документоведение, (Контрольная, 14 стр.)
69) Документознавство в системі наук, (Курсовая, 26 стр.)
70) Діловодство практична контрольна, (Контрольная, 46 стр.)
71) Етапи та шляхи розвитку документування, (Курсовая, 32 стр.)
72) Організуючи та результуючі документи, (Контрольная, 14 стр.)
73) Організаційне забезпечення керуванням документацією, (Контрольная, 18 стр.)
74) Організаційні та результуючи документи, (Контрольная, 12 стр.)
75) Організація діловодства в закладах охорони здоров’я, (Контрольная, 14 стр.)
76) Документація кадрового діловодства, (Контрольная, 20 стр.)
77) Кадрове забезпечення керуванням документацією, (Контрольная, 25 стр.)
78) Етика ділового листування та використання мовних форм, (Курсовая, 37 стр.)
79) Експертні комісії: компетенція, склад , зміст діяльності (архівознавство), (Контрольная, 26 стр.)
80) Документ як соціокультурний феномен, (Курсовая, 34 стр.)
81) Документознавство, (Контрольная, 22 стр.)
82) Діловодство на прикладі страхової компанії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Назва", (Контрольная, 53 стр.)
83) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 14 стр.)
84) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 8 стр.)
85) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 13 стр.)
86) Документознавство, (Контрольная, 17 стр.)
87) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 13 стр.)
88) Документознавство і діловодство, (Контрольная, 15 стр.)
89) Архів, як документна система, (Контрольная, 15 стр.)
90) Мова як засіб кодування інформації, (Курсовая, 52 стр.)
91) Діловодство (на прикладі аптеки), (Контрольная, 20 стр.)
92) Архівні документи як складова інформаційних ресурсів управління, (Контрольная, 17 стр.)
93) Складові керування документацією як сфери практичної діяльності, (Контрольная, 18 стр.)
94) Керування документацією – складова та функція управління, (Контрольная, 13 стр.)
95) Референтна справа, (Контрольная, 14 стр.)
96) Організаційна структура керування документацією, (Контрольная, 15 стр.)
97) Кінофотофонодокументознавство: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, (Курсовая, 35 стр.)
98) Системи електронного обігу, (Контрольная, 12 стр.)
99) Діловодство, (Контрольная, 17 стр.)
100) Основні положення державної системи стандартизації України, (Контрольная, 14 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 237
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru