Заказать реферат

1) Соціально-політичні погляди Івана Посошкова, (Статья, 4 стр.)
2) История государственного управления в России, (Реферат, 17 стр.)
3) Питання з курсу «Історія політичних і правових вчень» шпори, (Разное, 38 стр.)
4) Демократия в управлении, (Реферат, 18 стр.)
5) Виникнення держави в Римі. Державний лад періоду республіки, (Реферат, 10 стр.)
6) Утворення Київської держави, (Контрольная, 15 стр.)
7) Історія держави і права зарубіжних країн, (Контрольная, 19 стр.)
8) Державне право зарубіжних країн, (Контрольная, 16 стр.)
9) Політико правовий лад України періоду Центральної Ради, (Контрольная, 21 стр.)
10) Станово-представницька монархія, (Контрольная, 11 стр.)
11) Руська правда: зміст списки редакції, (Контрольная, 14 стр.)
12) Історія держави і права зарубіжних країн, (Контрольная, 23 стр.)
13) Історія держави і права, (Контрольная, 15 стр.)
14) Давня Греція та її структура господарства. Економічні ідеї Аристотеля, (Контрольная, 33 стр.)
15) Спільне та відмінне у розвитку нових незалежних держав. Основні тенденції розвитку., (Реферат, 15 стр.)
16) Історія України(конспект), (Доклад, 69 стр.)
17) Гетьманство І.Мазепи, (Контрольная, 10 стр.)
18) Історія держави і права України (конспект), (Доклад, 59 стр.)
19) Історія держави і права зарубіжних країн (Конспект по рабовласницькому та феодальному періодах), (Доклад, 47 стр.)
20) Німецька класична філософія. Міфологічні корені української філософії, (Контрольная, 25 стр.)
21) Суд і судочинство на Запорізькій Січі, (Курсовая, 57 стр.)
22) Закони Хамураппі, (Курсовая, 59 стр.)
23) Военные руформы Гая Мария, (Курсовая, 29 стр.)
24) Брачно-семейное право в Московском государстве, (Диплом, 80 стр.)
25) Право місцевого самоврядування в Україні в ХІV – ХVІІ ст., (Курсовая, 38 стр.)
26) КАНОНІЧНЕ ПРАВО В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ЧАСІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, (Курсовая, 36 стр.)
27) Запорізька Січ, її адміністративний устрій та право, (Контрольная, 16 стр.)
28) Суспільно-політичний лад і право на західно-українських землях кінця XVIII – початку ХІХ ст., (Курсовая, 34 стр.)
29) Правові засади політики "Воєнного комунізму", (Контрольная, 15 стр.)
30) Селянська реформа 1861 і органи селянського самоврядування, (Контрольная, 9 стр.)
31) Руська правда - видатна правова памятка України, (Курсовая, 40 стр.)
32) Періодизація та джерела історії держави та права зарубіжних країн, (Контрольная, 20 стр.)
33) Ліквідація царизму магдебурзького права, (Реферат, 25 стр.)
34) Кодефікаційні роботи, (Контрольная, 10 стр.)
35) Суспільно - політичний устрій і право України у складі Російської імперії кінця 18- пер половина 19 ст, (Курсовая, 35 стр.)
36) Українсько-гетьманська держава та її становище в складі Московії (друга половина 17 ст. - початок 18 ст.), (Курсовая, 35 стр.)
37) Державно-правовий розвиток України в першій половині 60-х років - в першій половині 80-х років, (Курсовая, 36 стр.)
38) Історія держави і права зарубіжних країн, (Контрольная, 24 стр.)
39) Правова система Галицько-Волинського князівства, (Курсовая, 37 стр.)
40) Розвиток права в Київській Русі, (Курсовая, 38 стр.)
41) Державно-правові акти центральної ради, (Контрольная, 9 стр.)
42) Магдебурзьке право, (Контрольная, 8 стр.)
43) Русько-литовська держава та її правовий розвиток 14 - перша половина 16 ст, (Курсовая, 36 стр.)
44) Вчення Цицерона про державу і право, (Контрольная, 14 стр.)
45) Березневі статті 1654, (Контрольная, 8 стр.)
46) "Русская правда" як джерело права Київської Русі, (Контрольная, 12 стр.)
47) Джерела права Галицько-Волинської землі, (Контрольная, 9 стр.)
48) Третій литовський статут, (Контрольная, 10 стр.)
49) Контрольна робота історія держави і права зарубіжних країн, (Контрольная, 17 стр.)
50) Основні державотворчі нововведення Володимира Великого, Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха, та їх юридичне закріплення, (Контрольная, 11 стр.)
51) Республіка у стародавньому та сучасному світі, (Курсовая, 39 стр.)
52) Історія конституційного процесу в Україні, (Реферат, 8 стр.)
53) Сутність та основні етапи християнізації Київської Русі. Вплив християнства на зміцнення Київської Русі, (Контрольная, 13 стр.)
54) Українська революція 1648-1678 рр.. причини, періодизація, типологія, рушійні сили та основні етапи і події, (Контрольная, 22 стр.)
55) Джорж Примроуз – первый танцор негритянского танца, (Курсовая, 34 стр.)
56) Історія України, (Контрольная, 21 стр.)
57) Запорозька Січ під час першої української революції, (Контрольная, 33 стр.)
58) Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі, (Контрольная, 15 стр.)
59) Давні слов’яни, (Реферат, 10 стр.)
60) Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України, (Контрольная, 14 стр.)
61) Держава і право Франції у період абсолютної монархії, (Реферат, 13 стр.)
62) Походження та розвиток козацтва, (Контрольная, 13 стр.)
63) Західноукраїнська Народна республіка: основи державного устрою і права, (Курсовая, 25 стр.)
64) Держава і право Франції періоду абсолютизму. Діяльність кардинала Ришельє, (Контрольная, 13 стр.)
65) Інститут президента в системі органів державної влади - світовий вимір, (Курсовая, 29 стр.)
66) Співвідношення та взаємозв язок юридичного та фактичного змісту правовідносин, (Курсовая, 27 стр.)
67) КАНОНІЧНЕ ПРАВО В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ЧАСІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, (Курсовая, 36 стр.)
68) АБСОЛЮТНІ МОНАРХІЇ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ, (Диплом, 112 стр.)
69) ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВ ЛЮДИНИ, (Курсовая, 40 стр.)
70) Установлення фашистської диктатури в Німеччині, (Курсовая, 50 стр.)
71) Мусульманське право джерело та їх витоки, (Курсовая, 40 стр.)
72) Українська козацька держава Б.Хмельницького, (Курсовая, 35 стр.)
73) Утворення Галицько-Волинського князівства, (Контрольная, 18 стр.)
74) Державний лад Англії 18ст., (Контрольная, 19 стр.)
75) Кримінальне право за Артикулами військовими, (Реферат, 12 стр.)
76) Право Росії доби абсолютизму, (Контрольная, 19 стр.)
77) Кодифікація радянського права в Україні, (Контрольная, 16 стр.)
78) Контрольна робота історія держави і права, (Контрольная, 12 стр.)
79) Контрольна робота з історії держави і права зарубіжних країн, (Контрольная, 14 стр.)
80) Джерела Афінського права та його характеристика, (Контрольная, 19 стр.)
81) Столипінська реформа в 1900-1910 рр., (Контрольная, 14 стр.)
82) Правові ідеї римських юристів, (Контрольная, 11 стр.)
83) Яку модель ідеальної держави пропонували Платон і Аристотель, (Контрольная, 8 стр.)
84) Контрольна історія держави і права зарубіжних країн, (Контрольная, 18 стр.)
85) Порівняльний аналіз англійської й французької революції 17-18 століть, (Контрольная, 23 стр.)
86) Суспільний та державний лад Афін, (Контрольная, 12 стр.)
87) Реформи Володимира Великого. Зміст і значення, (Контрольная, 15 стр.)
88) Історія цивільного права України, (Курсовая, 33 стр.)
89) Право у системі соціальних норм, (Курсовая, 23 стр.)
90) Преторські едикти, як джерело Римського приватного права, (Контрольная, 12 стр.)
91) Загальна характеристика Вестмінського статуту, (Курсовая, 30 стр.)
92) Конституція США 1787 р., (Контрольная, 20 стр.)
93) Цивільні та шлюбні відносини у Київській Русі, (Курсовая, 27 стр.)
94) Застосування міжнародного гуманітарного права в останніх миротворчих акція, (Курсовая, 27 стр.)
95) Витоки та становлення національного законодавства, (Диплом, 127 стр.)
96) Римське право класичного та посткласичного періоду, (Контрольная, 16 стр.)
97) Римська рабовласницька держава, (Контрольная, 15 стр.)
98) Загальна характеристика Литовських статутів, (Контрольная, 11 стр.)
99) Суспільний державний лад Вавилону в період правління Хамураппі, (Контрольная, 11 стр.)
100) Розпад СРСР і його наслідки для розвитку права України, (Курсовая, 28 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 171
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru