Заказать реферат

1) Фирма – как основной субъект рыночных отношений и механизм функционирования хозяйственных единиц в рыночной экономике, (Курсовая, 29 стр.)
2) Микроэкономический анализ рынка классических джинс., (Курсовая, 27 стр.)
3) Нерешенные проблемы микроэкономики, (Реферат, 20 стр.)
4) Теорія раціонального вибору споживача., (Курсовая, 34 стр.)
5) Олигополистическое поведение модели. Применение олигополистической стратегии в хозяйственной практике., (Курсовая, 33 стр.)
6) Мікроекономіка, (Задача, 5 стр.)
7) Мікроекономіка, (Задача, 4 стр.)
8) Предельный доход и предельные затраты предприятия, (Курсовая, 38 стр.)
9) Шляхи мінімізації витрат та максимізації обсягів випуску продукції, (Курсовая, 35 стр.)
10) Підприємництво, як субєкт ринку, (Курсовая, 30 стр.)
11) Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства, (Курсовая, 42 стр.)
12) Без названия..., (Материал, 100 стр.)
13) Основи зовнішньоторгівельної політики України, (Реферат, 16 стр.)
14) Перспективи розвитку нафтопереробного комплексу України у контексті вступу до СОТ, (Диплом, 38 стр.)
15) Сучасний стан та функціонування пенсійного забезпечення в Україні, (Диплом, 105 стр.)
16) Особливості галузевої структури промисловості України, (Контрольная, 11 стр.)
17) Диспропорції української економіки та їх вплив на ефективність економічної стратегії., (Контрольная, 9 стр.)
18) Науково-технічна політика України, (Курсовая, 45 стр.)
19) Діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні, (Курсовая, 24 стр.)
20) Формування ринкового попиту в Україні, (Курсовая, 19 стр.)
21) Внутренняя политика Украины, (Реферат, 12 стр.)
22) Лізинг та його розвиток в Україні, (Реферат, 10 стр.)
23) Розважальний бізнес Києва, (Реферат, 14 стр.)
24) Соціальна політика України, (Контрольная, 8 стр.)
25) Аналіз ринку насіння в Україні, (Контрольная, 10 стр.)
26) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
27) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
28) Рідкісність ресурсів, (Реферат, 11 стр.)
29) Ціни на виробничі ресурси, (Реферат, 12 стр.)
30) Без названия..., (Материал, 65 стр.)
31) Кейнсіанський хрест, (Курсовая, 37 стр.)
32) Без названия..., (Контрольная, 17 стр.)
33) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
34) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
35) Система ринкової економіки, (Реферат, 11 стр.)
36) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
37) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
38) Без названия..., (Контрольная, 14 стр.)
39) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
40) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
41) Економічна природа конкуренції, (Курсовая, 25 стр.)
42) Інфрастуктура товарного ринку (на прикладі компанії Zack), (Курсовая, 40 стр.)
43) Конкурентна ринкова система, (Курсовая, 19 стр.)
44) Монопольні утворення та проблеми їх регулювання, (Курсовая, 40 стр.)
45) Попит на ринках факторів виробництва, (Курсовая, 50 стр.)
46) Ринок в умовах конкуренції, (Реферат, 19 стр.)
47) Витрати фірми та їх види, (Реферат, 11 стр.)
48) Капітал як фактор виробництва, (Реферат, 20 стр.)
49) Мікроекономіка як наука, (Контрольная, 11 стр.)
50) Мікроекономіка, її методи та теорії, (Реферат, 20 стр.)
51) Суспільне виробництво, (Реферат, 16 стр.)
52) Без названия..., (Контрольная, 9 стр.)
53) Мікроекономіка, (Контрольная, 8 стр.)
54) Модель загальної рівноваги Вальраса, (Контрольная, 25 стр.)
55) Еластичність. Її практичне застосування, (Курсовая, 27 стр.)
56) Предмет мікроекономіки. Крива попиту. Еластичність пропозиції. Функція корисності. Ізокванти. Досконала конкуренція, (Контрольная, 15 стр.)
57) Мікроекономічна модель підприємства, (Курсовая, 26 стр.)
58) Ціна та державне регулювання ціноутворення, (Курсовая, 55 стр.)
59) Економічна рівновага конкурентної фірми та методи її досягнення, (Курсовая, 47 стр.)
60) Мікроекономіка (відповіді до іспиту), (Разное, 53 стр.)
61) Закон вартості його сутність та функції, (Курсовая, 49 стр.)
62) Сильні та слабкі сторони ординалістської теорії поведінки споживача, (Курсовая, 37 стр.)
63) Мікроекономіка контрольна, (Контрольная, 16 стр.)
64) Контрольна робота мікроекономіка, (Контрольная, 13 стр.)
65) Варіант 13 мікроекономіка, (Контрольная, 14 стр.)
66) Контрольна робота мікроекономіка, (Контрольная, 10 стр.)
67) Мікроекономіка контрольна робота, (Контрольная, 13 стр.)
68) Мікроекономіка Контрольна робота, (Контрольная, 18 стр.)
69) Розрахунково-аналітична робота № 1., (Задача, 8 стр.)
70) Мікроекономіка контрольна, (Контрольная, 19 стр.)
71) Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна, (Курсовая, 48 стр.)
72) Мікроекономіка контрольна, (Контрольная, 11 стр.)
73) Мікроекономіка контрольна, (Контрольная, 13 стр.)
74) Контрольна робота з мікроекономіки, (Контрольная, 14 стр.)
75) Мікроекономіка контрольна робота, (Контрольная, 16 стр.)
76) Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: Контрольна робота, (Контрольная, 20 стр.)
77) Витрати фірми в довгостроковому періоді, (Контрольная, 15 стр.)
78) Система національних рахунків та її розвиток, (Курсовая, 42 стр.)
79) ПОВЕДІНКА ФІРМИ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, (Курсовая, 39 стр.)
80) Підприємство як вирбнича одиниця мікроеконміки, (Курсовая, 47 стр.)
81) Підприємство як центр прийняття рішень, (Курсовая, 38 стр.)
82) Ринок. Інфраструктура ринку на її формування в Україні, (Курсовая, 61 стр.)
83) Фіскальна політика та її ефективність в Україні, (Курсовая, 44 стр.)
84) ПОВЕДІНКА ФІРМИ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, (Курсовая, 30 стр.)
85) Мікроекономіка, (Контрольная, 16 стр.)
86) Закономірності ринків капіталу і природних ресурсів, (Контрольная, 18 стр.)
87) Мікроекономіка контрольна, (Контрольная, 18 стр.)
88) Мікроекономіка контрольна, (Контрольная, 21 стр.)
89) Контрольна з мікроекономіки, (Контрольная, 21 стр.)
90) Інвестування як процес створення капіталу (мікроекономічний аспект), (Курсовая, 46 стр.)
91) Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук, (Курсовая, 38 стр.)
92) Організаційно-інформаційна модель аналізу факторів виробництва, (Контрольная, 12 стр.)
93) Контрольна з макроекономіки, (Контрольная, 20 стр.)
94) Мікроекономіка. Білети, (Материал, 19 стр.)
95) Мікроекономіка контрольна, (Контрольная, 11 стр.)
96) Мікроекономіка, (Контрольная, 13 стр.)
97) Ринок монополістичної конкуренції в сучасних економічних теоріях, (Курсовая, 29 стр.)
98) Ринкові ситуації в мікроекономічних теоріях, (Курсовая, 30 стр.)
99) Історія економічної думки в Україні, (Курсовая, 39 стр.)
100) Банки та їх функції в умовах ринку, структура банківської системи в Україні, (Реферат, 24 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 241
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru