Заказать реферат

1) Привлечение лица в качестве обвиняемого, (Курсовая, 29 стр.)
2) Процессуальные действия по уголовному делу, (Реферат, 20 стр.)
3) Дело Мэпп, (Реферат, 12 стр.)
4) Уголовная ответственность за автотранспортные преступления, (Диплом, 74 стр.)
5) Толкование норм уголовно-процессуального права, (Реферат, 16 стр.)
6) Престпления против власти, государственной службы, службы в органах государственной власти и коруприционног преступления, (Курсовая, 25 стр.)
7) Доказательства и доказывание в уголовном процессе., (Курсовая, 36 стр.)
8) ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА, (Курсовая, 31 стр.)
9) ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, (Курсовая, 49 стр.)
10) Загальна характперистика злочинів проти волі , честі та гідності особи, (Курсовая, 37 стр.)
11) Производство о применении принудительных мер медицинского характера, (Курсовая, 37 стр.)
12) Кримінальна відповідальність за несплату податків, (Диплом, 112 стр.)
13) Уголовная ответственность за мошенничество в сфере недвижимости, (Диплом, 65 стр.)
14) Прокурор у кримінальному процесі, (Курсовая, 35 стр.)
15) Кримінально-процесуальне доказування, (Курсовая, 41 стр.)
16) Судовий прецедент та джерела кримінально-процесуального права, (Курсовая, 33 стр.)
17) Кримінальний процес в Україні, (Курсовая, 34 стр.)
18) Предварительное расследование, (Курсовая, 31 стр.)
19) Затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, (Курсовая, 28 стр.)
20) Цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники в кримінальному процесі, (Курсовая, 25 стр.)
21) Учасники кримінального процесу, (Курсовая, 36 стр.)
22) Склад і порядок відшкодування судових витрат, (Курсовая, 25 стр.)
23) Судова експертиза, (Курсовая, 37 стр.)
24) Стадії кримінального процесу України, (Курсовая, 24 стр.)
25) Процесуальні строки, (Курсовая, 41 стр.)
26) ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВЗЯТТЯ І ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, (Курсовая, 32 стр.)
27) Процесуальний порядок огляду місця події, (Курсовая, 31 стр.)
28) ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, (Курсовая, 45 стр.)
29) Провадження попереднього слідства в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину, (Курсовая, 23 стр.)
30) ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ, (Курсовая, 21 стр.)
31) Принципи кримінального процесу та їх класифікація, (Курсовая, 27 стр.)
32) Принципи кримінального процесу, (Курсовая, 45 стр.)
33) ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ, (Курсовая, 26 стр.)
34) Пред`явлення для впізнання, (Курсовая, 26 стр.)
35) Предмет і межі доказування, (Курсовая, 29 стр.)
36) Потерпілий та його представник у кримінальному процесі, їх проце-суальне положення, (Курсовая, 30 стр.)
37) Потерпілий та його представник у кримінальному процесі, (Курсовая, 26 стр.)
38) Потерпілий в кримінальному процесі, (Курсовая, 27 стр.)
39) Порушення кримінальної справи щодо осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння у віці від 11 до 14 років., (Курсовая, 21 стр.)
40) Порушення кримінальної справи, (Курсовая, 28 стр.)
41) Приводи і підстави до порушення кримінальної справи, (Курсовая, 26 стр.)
42) Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів, (Курсовая, 38 стр.)
43) Поняття та види підсудності, (Курсовая, 32 стр.)
44) Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення, (Курсовая, 31 стр.)
45) Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства, (Курсовая, 34 стр.)
46) Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства, (Курсовая, 38 стр.)
47) Планування кримінально-процесуальних заходів, (Курсовая, 76 стр.)
48) Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого, (Курсовая, 24 стр.)
49) Підозрюваний в кримінальному процесі, (Курсовая, 24 стр.)
50) Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину, (Курсовая, 26 стр.)
51) Організація , тактичні та психологічні особливості пред’явлення для впізнання, (Курсовая, 44 стр.)
52) Органи досудового слідства, (Курсовая, 25 стр.)
53) Обшук, (Курсовая, 48 стр.)
54) ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ, (Курсовая, 26 стр.)
55) Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі України, (Курсовая, 20 стр.)
56) Обвинувальний висновок, (Курсовая, 39 стр.)
57) Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства, (Курсовая, 30 стр.)
58) Кримінальний процес України, (Курсовая, 26 стр.)
59) Інститут доказування в кримінальному процесі України, (Курсовая, 25 стр.)
60) Збирання доказів та його зміст в кримінальному процесі України, (Курсовая, 23 стр.)
61) Заходи процесуального примусу, (Курсовая, 46 стр.)
62) Заходи процесуального примусу, (Курсовая, 46 стр.)
63) Захист прав і інтересів відповідача, (Курсовая, 65 стр.)
64) Захисник у кримінальному процесі України, (Курсовая, 27 стр.)
65) Захисник як суб`єкт кримінального процесу України, (Курсовая, 30 стр.)
66) ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ І МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ, (Курсовая, 35 стр.)
67) Забезпечення обвинуваченому права на захист, (Курсовая, 23 стр.)
68) Забезпечення обвинуваченому права на захист, (Курсовая, 50 стр.)
69) Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, (Курсовая, 35 стр.)
70) Види і призначення експертиз у кримінальному процесі України, (Курсовая, 54 стр.)
71) Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі, (Курсовая, 32 стр.)
72) Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, (Курсовая, 27 стр.)
73) Доказування у кримінальному процесі, (Курсовая, 31 стр.)
74) Доказування в стадії порушення кримінальної справи, (Курсовая, 35 стр.)
75) Докази в кримінальному процесі України, (Курсовая, 31 стр.)
76) Дізнання та слідство як дві форми досудового розслідування, (Курсовая, 23 стр.)
77) Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі, (Курсовая, 38 стр.)
78) Висновок експерта як джерело доказів, (Курсовая, 35 стр.)
79) Висновок експерта як джерело доказів, (Курсовая, 30 стр.)
80) Виконання вироку – як стадія кримінального процесу, (Курсовая, 28 стр.)
81) Види запобіжних заходів в кримінальному процесі, (Курсовая, 40 стр.)
82) Адвокат в кримінальному процесі, (Курсовая, 22 стр.)
83) Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу, (Курсовая, 45 стр.)
84) Поняття і завдання кримінального процесу, (Курсовая, 26 стр.)
85) Поняття суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності, їх класифікація, (Курсовая, 50 стр.)
86) Цивільний позов у кримінальному процесі, (Курсовая, 33 стр.)
87) Елементи процесу доказування у кримінальному процесі, (Реферат, 26 стр.)
88) Слідчий як учасник кримінального процесу, (Курсовая, 34 стр.)
89) Кримінально-процесуальна форма, (Курсовая, 37 стр.)
90) Слідчі органів внутрішніх справ їх місце у системі досудового слідства, (Контрольная, 24 стр.)
91) Захисник у кримінальному процесі України., (Курсовая, 27 стр.)
92) Кримінально-процесуальний закон., (Курсовая, 25 стр.)
93) Цивільний позов у кримінальному процесі., (Курсовая, 30 стр.)
94) Судові дебати у кримінальному процесі, (Реферат, 15 стр.)
95) Договір про надання послуг захисника в кримінальному процесі. Постанова про прийняття заходів для забезпечення безпеки учасника кримінального процесу. Перелік термінів повязаних з юриспруденцією., (Контрольная, 15 стр.)
96) Речові докази у кримінальному процесі, (Курсовая, 41 стр.)
97) Варіант №6 (Академія МВС), (Контрольная, 18 стр.)
98) Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Обшук і виїмка, (Контрольная, 23 стр.)
99) Взяття та тримання особи під вартою, (Курсовая, 34 стр.)
100) Закінчення досудового розслідування зі складанням обвинувального висновку., (Курсовая, 28 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 143
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru