Заказать реферат

Контрольная: Причини винкенння глобальної економічної кризи на землі (ID:32412)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Причини винкенння глобальної економічної кризи на землі (Код работы:32412)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Контрольная
Объем: 26 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 32412
Добавлена: 08.08.2007
Просмотров: 679
Просмотр
«Причини винкенння глобальної економічної кризи на землі»
СодержаниеВступ 3
1. Поняття глобальної проблеми 4
2. Суперечності світового господасртва. 8
3. Проблеми глобалізації світової економіки. 12
4. Шляхи розв’язання глобальних проблем та міжнародне співробітництво. 15
Висновок 22
Список використаної літератури: 26
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду

  Вступ 3 1. Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки 5 1.1. Принципи та суть економічної кризи 5 1.2. Види економічних криз 10 2. Особливості економічної кризи в Україні 13 2.1. Причини виникнення кризи в Україні і її параметри 13 2.2. Наслідки кризи для економіки України 16 3. Антикризові заходи держави 22 3.1. Бюджетно-податкові інструменти 22 3.2. Грошово-кредитні інструменти 27 3.3. Інвестиційна політика 30 Висновки і пропозиції 33 Список використаної літератури 36 Додатки 40
 • Еккономічні кризи: сутність, причини та еволюція їхнього прояву

  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 5 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УКРАЇНІ 17 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 22 4. ОСНОВНІ ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 31 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 45
 • Особливості економічної кризи в Україні та шляхи їх вирішення

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи економічної кризи 4 1.1. Сутність економічної кризи 4 1.2. Види економічних криз та шляхи їх подолання 7 Розділ 2. Особливості економічної кризи в Україні в 2008-2009р.р. 12 2.1. Причини та фактори виникнення економічної кризи в Україні 2008-2009р.р. 12 2.2. Основні тенденції розвитку кризи в Україні в 2008-2009р.р. 15 2.3. Наслідки економічної кризи в Україні в 2008-2009р.р. 20 Розділ 3. Шляхи подолання економічої крзи в Україні в 2008-2009р.р. 28 Висновок 39 Список використаних джерел 40
 • Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву

  Вступ 1. Концепції соціально-економічних циклів та криз 2. Причини та основні фактори виникнення світової економічної кризи 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Вплив світової фінансової кризи на ТНК

  " Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85 "
 • Основи економічної теорії

  1. Продуктивність та інтенсивність праці. Роль транспортних галузей у підвищенні продуктивності праці 3 2. Сутність та причини економічних циклів. Фази економічного циклу. Основні причини економічної кризи в Україні 6 Використана література 9
 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  ВСТУП 3 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку 4 1.2. Історія середніх і малих циклів 6 1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 11 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14 2.1. Криза світового господарства як криза нової економіки 14 2.2. Причини кризи світової економіки 18 2.3. Перебіг економічної кризи 22 2.4. Наслідки економічної кризи 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 32 Мета дослідження: з’ясувати сутнісні характеристики кризових явищ та ступінь їхнього реального впливу на трансформаційні процеси країн. Об’єктом дослідження є процес функціонування кризових явищ в умовах глобалізації.. Предмет дослідження – кризовість як закономірне явище процесу економічного розвитку країни.
 • Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності

  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Систематизація країн у світовій економіці 4 1.2. Принципи розподілу національних економік 8 2. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ XXI СТ. 15 2.1. Особливості глобальної економічної кризи 15 2.2. Особливості глобальної економічної трансформації 19 3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І СУПЕРЕЧНОСТІ 24 3.1. Економічний синтез ХХІ ст. 24 3.2. Міжнародне регулювання глобальних проблем 34 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 44 ДОДАТКИ 46
 • Причини виникнення демографічної кризи та шляхи її ліквідації

  1. CУЧАСНА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 2 2. ПРИЧИНИ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 3 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10
 • Економічна криза в Україні, причини, наслідки і шляхи виходу

  Вступ 3 1. Кризовий стан економіки України: загальна характеристика, основні причини 5 1.1 Загальна характеристика 5 1.2 Аналіз причин кризового стану 8 2. Наслідки економічної кризи в Україні 19 2.1 Економічні 19 2.2 Соціальні та політичні 23 3. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України 26 3.1 Політичні заходи щодо подолання кризи 26 3.2 Соціальні заходи щодо подолання кризи 30 3.3 Економічні заходи щодо подолання кризи 35 Висновки 40 Список літератури 42

©: 2011-2021 infoworks.ru