Заказать реферат

Курсовая: Історія розвитку кримінального законодавства України (ID:34636)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Історія розвитку кримінального законодавства України (Код работы:34636)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 105 грн.
Код работы (ID): 34636
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 1248
Просмотр
«Історія розвитку кримінального законодавства України»
СодержаниеВступ 3
1. Загальні положення 6
1.1 Поняття кримінального права 6
1.2 Завдання та функції кримінального права 8
1.3 Принципи кримінального права 10
2. Розвиток науки кримінального права на Україні 13
2.1 Формування кримінального законодавства 1917-1922р 13
2.2 Предмет та методи науки кримінального права 18
3. Новий Кримінальний кодекс України 24
3.1 Розробка та прийняття нового Кримінального кодексу незалежної України 24
3.2 Характеристика нового Кримінального кодексу 26
Висновок 34
Список літератури 37
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Історія розвитку кримінального права

  Зміст Вступ 3 1. Передісторія сучасного кримінального права України від часів Київської Русі до ХІХ – початку ХХ століть 5 2. Українська сторінка в історії розвитку кримінального права Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть 8 3. Особливості радянського періоду розвитку кримінального права України 10 4. Розвиток кримінального права у перші роки незалежності України 22 5. Сучасний стан кримінального права України. 26 Висновки 29 Список використаних джерел 31
 • Типологія систем кримінального права

  Вступ 3 1. Підстави типології системи кримінального права та її значення 5 1.1. Наука кримінального права про типологію систем кримінального права 5 1.2. Правові сім’ї та правові системи кримінального права 13 1.3. Значення знань про типологію кримінального права на сучасному етапі розвитку науки кримінального права 20 2. Система кримінального права України 24 2.1. Система кримінального права України за сучасною типологією кримінального права 24 2.2. Тенденції розвитку теорії та практики кримінального права України 30 Висновок 37 Література 39
 • Принципи кримінального закону (+ рецензія + відгук + анотація)

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Поняття сутність та значення принципів кримінального законодавства 4 1.1. Поняття та сутність принципів кримінального законодавства 4 1.2. Структура принципу кримінального закону та його роль у забезпеченні єдності кримінально-правового регулювання 9 1.3. Зміст принципів кримінального законодавства 19 1.4. Спеціальні принципи кримінального законодавства 23 Висновки до розділу 29 РОЗДІЛ 2. Характеристика основних принципів кримінального закону 31 2.1. Основоположні принципи кримінальної відповідальності 31 2.2. Принципи чинності кримінального закону у часі та просторі 41 2.3. Принципи кримінально-правової кваліфікації 59 2.4. Принципи призначення покарання 65 Висновки до розділу 83 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88
 • ПОТЕРПІЛИЙ

  Вступ Розділ 1. Потерпілий як учасник кримінального процесу 1.1. Суть і зміст поняття «потерпілий» 1.2. Історія розвитку законодавства про потерпілого Розділ 2. Процесуальний статус потерпілого 2.1. Права і обов’язки потерпілого 2.2. Юридична відповідальність потерпілого 2.3. Відшкодування потерпілому матеріальної і моральної шкоди Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку законодавства України про потерпілого 3.1. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України 3.2. Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України Висновок Список використаних джерел
 • Система покарання за законодавством США та України: порівняльно-правовий аналіз

  Вступ 2 1. Характеристика кримінального законодавства України 3 2. Характеристика кримінального законодавства США 6 3. Порівняльний аналіз систем покарання в США та Україні 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • НОВИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКСК УКРАЇНИ 2001 РОКУ - ВАЖЛИВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

  ВСТУП 3 1. Історія кримінального законодавства України 4 2. Кримінальний кодекс України: проблеми правонаступництва та ефективності застосування 14 ВИСНОВок 19 використана література 20
 • Джерела кримінального права

  Вступ 2 І. Конституція України як основне джерело кримінального права 4 1.1 Виняткове значення положень Конституції України для кримінального права 4 1.2 Значення рішень Конституційного Суду України для реалізації норм кримінального права 10 ІІ. Кримінальний Кодекс України як джерело кримінального права 14 2.1 Закон про кримінальну відповідальність 14 2.2 Особливості побудови та застосування норм Кримінального кодексу України 20 ІІІ. Міжнародні договори як джерело кримінального права 29 3.1 Закон України «Про міжнародні договори України» 29 3.2 Місце міжнародних договорів в системі джерел кримінального права 30 Висновок 35 Список використаних джерел 37
 • Історія кримінального права України

  ВСТУП 3 1. Кримінальне право за часів існування Київської Русі. 4 2. Розвиток кримінального права на поч. 19 – 20 ст. 6 3. Формування Радянсько кримінального права (1917-1920рр.) 7 4.Розвиток кримінального права України в період панування тоталітарного режиму (1929-1938рр.) 10 5. Кримінальне право в перші повоєнні роки і в період десталінізації. (1945-1960 рр.) 12 6. Кримінальне право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – середина 1980-х рр.) – періоду перебудови (1985-1991рр.) 15 7. Сучасне кримінальне право України. 16 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 22 1. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: курс лекцій. – К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. – 336 с. 2. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.; За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с. 3. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2000. – 429 с. 4. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів, 1996. 5. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 6. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 662 с. 7. Істрорія держави і права України: Навч. Посібник – Київ, 1997. – 240 с. 8. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А.Й.Рогожина. – К., 1996. – Ч.2.
 • КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ. ВИТОКИ, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН

  ВСТУП 3 Розділ 1. Історія кримінального законодавства України 6 Розділ 2. Кримінальний кодекс України: проблеми правонаступництва та ефективності застосування 21 Розділ 3. Загальні положення закону про кримінальну відповідальність 28 ВИСНОВКИ 37 Список використаної літератури 39
 • Розвиток та сучасний стан відносин Євросоюзу та України

  Вступ Розділ І. Передумови виникнення та розвитку відносин України та ЄС 1.1. Історія виникнення розвитку відносин України та ЄС 1.2. Сучасний стан відносин України та ЄС Розділ ІІ. Особливості адаптації законодавства України до вимог ЄС 2.1. Загальна характеристика процесу імплементації норм права європейського союзу у законодавство України. 2.2. Особливості українського законодавства в галузі регулювання конкуренції та приведення його у відповідність з нормами ЄС. Розділ ІІІ. Перспективи розвитку відносин України та ЄС Висновки Література

©: 2011-2021 infoworks.ru