Заказать реферат

Курсовая: Типологія систем кримінального права (ID:3080)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Типологія систем кримінального права (Код работы:3080)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 25 грн.
Код работы (ID): 3080
Добавлена: 13.04.2005
Просмотров: 1393
Просмотр
«Типологія систем кримінального права»
СодержаниеВступ 3 1. Підстави типології системи кримінального права та її значення 5 1.1. Наука кримінального права про типологію систем кримінального права 5 1.2. Правові сім’ї та правові системи кримінального права 13 1.3. Значення знань про типологію кримінального права на сучасному етапі розвитку науки кримінального права 20 2. Система кримінального права України 24 2.1. Система кримінального права України за сучасною типологією кримінального права 24 2.2. Тенденції розвитку теорії та практики кримінального права України 30 Висновок 37 Література 39
Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 року 2. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 року 3. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. С. Шемшученка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001, 350 с. 4. Кримінальне право України: Загальна частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов. – К – Х.: Юрінком Інтер – Право, 2002, 418 с. 5. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов. – К – Х.: Юрінком Інтер – Право, 2002, 512 с. 6. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2000, 280 с. 7. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Под ред. д.ю.н., проф. Н. Ф. Кузнецовой. – М., 2002, 680 с. 8. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина. – К.: А.С.К., 2001, 320 с. 9. Международное уголовное право. Блищенко И. П., Каламкарян Р. А., Карпец И. И. – М.: Наука, 1999 10. Михайлов О. Є. Кримінальне право України. – К.: КНЕУ, 2003, 340 с. 11. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина. Курс лекцій – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003, 520 с. 12. Основные правовые системы современности Рене Давид. Перевод с французского д.ю.н., проф. В. А. Туманова. – М.: Прогресс, 1988, 185 с. 13. Правовая система Англии: Учебное пособие. А. К. Романов – М., 2002, 220 с. 14. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. Отв. ред. д.ю.н., проф. А.Я. Сухарев. – М.: НОРМА, 2003, 768 с. 15. Уголовное право иностранных государств. Общая часть. Под ред. И. Д. Козочкина. – М.: Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003, 348 с. 16. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько.- К.: Паливода А.В., 2005, 210 с. 17. Строков І. Кримінальне законодавство: тенденції розвитку та практика застосування // Право України, - 2003, - № 11 18. Тацій В. Я., Сташис В. В. Новий кримінальний кодекс України. Коментар. // Урядовий кур’єр, - 2001, 16 червня 2001 року, № 106 19. Шевчук О.М. До питання про поняття правової системи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - Одеса. - 2001 - №3 20. Шевчук О.М. Реалізація права як елемент функціонування правової системи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - Одеса. - 2002 - №3
Дополн. информация683
Рік написання: 2005
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Історія розвитку кримінального законодавства України

  Вступ 3 1. Загальні положення 6 1.1 Поняття кримінального права 6 1.2 Завдання та функції кримінального права 8 1.3 Принципи кримінального права 10 2. Розвиток науки кримінального права на Україні 13 2.1 Формування кримінального законодавства 1917-1922р 13 2.2 Предмет та методи науки кримінального права 18 3. Новий Кримінальний кодекс України 24 3.1 Розробка та прийняття нового Кримінального кодексу незалежної України 24 3.2 Характеристика нового Кримінального кодексу 26 Висновок 34 Список літератури 37
 • Сучасні кримінально-правові системи (сім’ї) кримінального права зарубіжних країн

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика сучасних кримінально-правових систем кримінального права іноземних держав Розділ 2. Джерела кримінального права іноземних держав Розділ 3. Злочин і покарання за кримінальним правом іноземних держав Розділ 4. Основні напрямки (школи) у науці кримінального права зарубіжних країн Висновки Список використаної літератури
 • Джерела кримінального права

  Вступ 2 І. Конституція України як основне джерело кримінального права 4 1.1 Виняткове значення положень Конституції України для кримінального права 4 1.2 Значення рішень Конституційного Суду України для реалізації норм кримінального права 10 ІІ. Кримінальний Кодекс України як джерело кримінального права 14 2.1 Закон про кримінальну відповідальність 14 2.2 Особливості побудови та застосування норм Кримінального кодексу України 20 ІІІ. Міжнародні договори як джерело кримінального права 29 3.1 Закон України «Про міжнародні договори України» 29 3.2 Місце міжнародних договорів в системі джерел кримінального права 30 Висновок 35 Список використаних джерел 37
 • Принципи кримінального права

  Вступ Розділ 1. Поняття кримінального права Розділ 2. Новий Кримінальний кодекс України як основа затвердження демократичних принципів Розділ 3. Конституція України як джерело основних принципів кримінального права Розділ 4. Принципи кримінального права Висновки Список використаної літератури
 • Принципи кримінального права

  Вступ Розділ 1. Поняття кримінального права Розділ 2. Новий Кримінальний кодекс України як основа затвердження демократичних принципів Розділ 3. Конституція України як джерело основних принципів кримінального права Розділ 4. Принципи кримінального права Висновки Список використаної літератури
 • Історія розвитку кримінального права

  Зміст Вступ 3 1. Передісторія сучасного кримінального права України від часів Київської Русі до ХІХ – початку ХХ століть 5 2. Українська сторінка в історії розвитку кримінального права Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть 8 3. Особливості радянського періоду розвитку кримінального права України 10 4. Розвиток кримінального права у перші роки незалежності України 22 5. Сучасний стан кримінального права України. 26 Висновки 29 Список використаних джерел 31
 • Кримінальне право і суміжні галузі права

  ВСТУП 3 СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 4 ЗВ'ЯЗОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІЗ СУМІЖНИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА 10 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19
 • Типологія сучасних політичних систем

  Вступ 2 Типологія сучасних політичних систем 4 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Поняття, предмет та система кримінального права України

  Вступ 3 1. Поняття кримінального права України 4 2. Предмет кримінального права 9 3. Система кримінального права 11 Висновки 15 Перелік використаних джерел 17
 • Кримінальний процес України

  1. ВСТУП 2. ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ 3. СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 4. НАУКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 5. ЗВ'ЯЗОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА І СУМІЖНИМИ НАУКАМИ ВИСНОВОК

©: 2011-2021 infoworks.ru