Заказать реферат

Разное: обгрунтування шляхів вдосконалення керування фізичною культурою та спортом в іорданії (ID:40456)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

обгрунтування шляхів вдосконалення керування фізичною культурою та спортом в іорданії (Код работы:40456)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Разное
Объем: 30 стр.
Цена: 16 грн.
Код работы (ID): 40456
Добавлена: 13.11.2009
Просмотров: 410
Дополн. информацияАВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
цена 15 грн
ПродавецСергей Шевела
Примечание от продавца работы Варіанти оплати: 1) через ПриватБанк» 2) поповнення рахунку оператора «Київстар» (067)5874119 Деятельность осуществляется на основании свидетельства о регистрации СПД
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Психологічна характеристика діяльності в процесі занять спортом

  1. Цілі та мотиви занять спортом. Відмінні особливості спортивної діяльності 3 2. Психологічні та соціальні особливості спортивної діяльності (навчально-тренувальної та змагальної) 10 3. Творче завдання 16 Методика „Мотиви занять спортом." Методика А.В.Шаболтас Список використаної літератури 21
 • Система керування персоналом на прикладі ТОВ “Манхетен”

  Вступ 3 1. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЇЇ ВИДИ 5 1.1. Зв'язок системи керування персоналом з цілями організації. 8 1.1.1. Відповідність систем керування персоналом стану зовнішнього середовища і культурі організації. 10 1.1.2. Цілісність системи керування персоналом. 11 1.1.3. Участь керівництва організації в процесі керування персоналом. 12 1.1.4. Служба керування персоналом. 13 1.2. Етапи реорганізації системи керування персоналом 15 2. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “МАНХЕТТЕН” 22 2.1. Аналіз людських ресурсів на ТОВ “Манхетен” 26 2.2. Оптимізація чисельності співробітників 35 2.3. Добір персоналу і керування людськими ресурсами в ТОВ “Манхетен” 39 2.4. Заробітна плата 42 2.5. Приклад упровадження фірмою програм розвитку персоналу 50 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ “МАНХЕТЕН” НА ПРИКЛАДІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 51 Висновки та пропозиції 57 Використана література: 61 Додатки 64
 • Розробка систем мотивації персоналу на підприємстві (4 частина дипломної)

  Розділ 4. Проектно – рекомендаційний розділ щодо вдосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві 3 4.1.Пропозицїї щодо вдосконалення діяльності підприємства 3 4.2.Обгрунтування доцільності впровадження заходу – вдосконалення системи стимулювання працівників виробничого сектору 7 4.3.Обгрунтування доцільності впровадження заходу – вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 11 4.4.Обгрунтування доцільності впровадження заходу – вдосконалення системи планування кар’єри 20 4.5.Вплив запропонованих заходів на результати діяльності підприємства 25 Список використаної літератури. 28
 • Поняття про відчуття, його види, властивості

  Вступ 3 1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття 5 1.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів 6 1.3. Природа відчуттів 8 1.4. Класифікація і різновиди відчуттів 9 1.5. Загальні властивості і закономірності відчуттів. 15 1.6. Взаємодія відчуттів. 19 1.7. Поняття про сприйняття 21 2. Дослідження хронобіологічних особливостей сприйняття часу й простору 24 Висновок 27 Використана література 29 Об'єктом дослідження є процес формування сенсорного образу на основі відчуттів. Предмет дослідження – особливості формування сенсорного образу у процесі творчої діяльності. Мета дослідження полягає у вивченні процесів формування сенсорних образів на основі відчуттів та їх впливу на психічну діяльність. Метою дослідження стало вивчення хронобіологічних особливостей точності сприйняття часу й простору. Методи й організація дослідження. Усього в дослідженні взяли участь 40 чоловік: спортсмени, що спеціалізуються в різних видах спорту (9), особи, що займаються фізичною культурою (13), і не займаються спортом (18). Дослідження точності сприйняття часу й простори здійснювалося за допомогою спеціально розробленої методики, що включала завдання на оцінювання й відмірювання тимчасових і просторових інтервалів. Для оцінки сприйняття часу людиною як особистістю використаний соціально-перцептивний інтуїтивний тест, для вивчення диференціальних характеристик прогнозу часу поведінкових реакцій у діапазоні "повільно" - тест соціально-інтуїтивної перцепції динаміки поводження. Статистична обробка даних полягала в розрахунку коефіцієнтів парних кореляцій і вірогідності розходжень за критерієм T-Cтьюдента й F-Фишера
 • Обгрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві ЗАТ “Аеробу”

  II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 2 2.1. Аналіз законодавчих актів України, що направлені на інноваціний шлях розвитку підпиємств і рост продуктивності праці. 2 2.2. Аналіз діяльності ЗАТ “Аеробу” 16 2.3. Оцінка показників, пов'язаних з ростом продуктивності праці. 29 III. ПРОПОЗИЦІЇ З ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ “АЕРОБУ” 34 3.1. Введення засобів механізації і технологій. 34 3.2. Введення нових матеріалів і нових технологічних рішень, організація праці робітників на підприємстві, як джерело росту продуктивності праці. 49 Література 65 Практичны частини диплому, під-во праціє на будівельному ринку
 • Комплексне керування якістю в організації

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи керування якістю в організаціях 5 1.1 Поняття якості 5 1.2 Засоби та методи комплексного керування якістю 6 1.3 Керування якістю за допомогою операційного менеджменту 8 Розділ 2. Аналіз управління якістю в організації 10 2.1 Значення операційної діяльності в управлінні якістю 10 2.2 Операційний менеджмент як контроль якості 14 Розділ 3. Розробка заходів по підвищенню якості продукції 18 3.1 Керування постачанням 18 3.2 Керування матеріальними запасами 19 3.3 Зростання продуктивності праці як захід по підвищенню якості 20 Висновки та пропозиції 23 Література 26 Додаток 28
 • Формування іміджу організації як соціокультурний процес

  Вступ 3 1. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ, ВИДИ І ШЛЯХИ ЇХ ПІЗНАННЯ 6 1.1. Поняття соціального процесу 6 1.2. Види соціальних процесів 10 1.3. Параметри і критерії виміру соціальних процесів 18 1.4. Соціокультурні процеси як одін із різновидів соціальних процесів 23 2. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ 28 2.1. Поняття соціальних організацій 28 2.1.1. Соціальні організації, їх внутрішня структура 29 2.1.2. Група як основа соціальної організації 37 2.2. Корпоративна культура організації 39 2.2.1. Типи організаційної культури 40 2.2.2. Екологія усередині компанії 41 2.2.3. Формування корпоративної культури 53 2.2.4. Керування корпоративною культурою 57 2.3. Імідж організації як запорука її успішної діяльності 59 2.3.1. Імідж і його природа 62 2.3.2. "Анатомія" іміджу 67 2.3.3. Внутрішня громадськість і імідж організації 73 2.3.4. Керування корпоративним іміджем 79 Висновок 83 Використана література: 86 Додаток 88
 • Психологічні проблеми керування

  ЗМІСТ 1. Об’єкт, суб’єкт керування 3 2. Психологічні концепції керування 5 3. Психологічні вимоги до керівника на сучасному етапі 12 4. Фактори взаємодії керівника та підлеглих 16 Список використаної літератури 22
 • Методи керування трудовими ресурсами

  План ВСТУП 3 1. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 5 1.1. Концепція керування персоналом 5 1.2. Етапи управління персоналом та методи їх втілення 7 2. КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВАТ "УЛЬТРАБУД" 28 2.1. Коротка характеристика і структура керування підприємством 28 2.2. Система і методи керування персоналом ВАТ "УЛЬТРАБУД" 37 ВИСНОВОК 44 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 46 ДОДАТОК 47 Основна мета написання даної курсової роботи є в дослідженні методів керування трудовими ресурсами на підприємствах в їх теоретичному викладанні, та на прикладі практичного застосування.. Ціль роботи обумовила ряд взаємозалежних задач курсового дослідження: 1. виявити основні етапи, що використовуються при керуванню трудовими ресурсами; 2. проаналізувати існуючі методи по керуванню персоналом підприємства; 3. на прикладі діючого підприємства розглянути систему керування трудовими ресурсами. Курсова робота складається з двох частин, у яких послідовно розкриваються основні методи керування трудовими ресурсами, вступу, висновків, використаної літератури та додатку.
 • Керування документацією – складова та функція управління

  ВСТУП 2 1. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 3 2. КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЯК СКЛАДОВА ТА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 8 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

©: 2011-2021 infoworks.ru