Заказать реферат

Курсовая: Податкова система України (ID:40640)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Податкова система України (Код работы:40640)

Информация о работе Раздел: Макроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 96 грн.
Код работы (ID): 40640
Добавлена: 19.11.2009
Просмотров: 861
СодержаниеВступ
Розділ 1. Теоретичні основи податкової системи
1.1. Природа, принципи та функції податків
1.2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи
Розділ 2. Аналіз організації податкової системи України
2.1. Система оподаткування та принципи її побудови
2.2. Структура податкової системи України
Розділ 3. Необхідність та напрямки реформування системи оподаткування в Україні
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Литература1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28. 06. 96. № 254/96 - ВР // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30.
2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 509 - XII від 04. 12. 90. // Відомості ВРУ. - 1999. - № 6.
3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (із змінами і доповненнями) від 20. 05. 93.// Відомості ВРУ. - 1993. - № 32.
4. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Професіонал, 2005. – 222 с.
5. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: Поліграфкнига, 2005. – 447 с.
6. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. – Л.: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. – 320 с.
7. Єпіфанова А. О., Сало. І. В., Дьякова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник – К.: Наукова думка, 2005. – 154 с.
8. Завгородний В. П. Налоги й налоговьій контроль в Украине. - К.: А.С.К., 2000. - 639 с.
9. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. – 203 с.
10. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. – К: ДПА, 2003 р. – 114 с.
11. Косарчук В.П., Ляхович В.А. Податки України. – К.: ДПА України, 2006. – 118 с.
12. Коцій В. Податки в майбутньому: базу розширюємо, пільги скорочуємо // Фінансова Україна. – 2006. – № 4. – С. 14.
13. Крисоватий А. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 10.
14. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
15. Луніна І. Податкова політика Ураїни у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України . - 2000. - № 9. - с. 37 -47.
16. Майстренко О. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення податкових колізій// Право України. – 2006. - № 2. – С. 38-42.
17. Мельник В. До питання про податки // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 12-13.
18. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко та ін. / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
19. Синельников Б. В., Хорошилова Н. А. Податкова політика як фактор виходу з економічної кризи // Фінанси України . - 2001. - № 2. - с. 12 -16.
20. Соколовська А. До стратегії реформування податкової системи України // Дзеркало тижня. – № 13 (592). – 2006. – С. 4-5.
21. Твердомед А. Податкова реформа: кому потрібна однозначність // Дзеркало тижня. – № 2 (631). –2007. – С. 5-6.
22. Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України// Вісник податкової служби України. – 2007. - № 1-2. – С. 10-14.
23. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Податкова система України. Посібник. – К: Академія, 2005. – 672 с.
24. www.ukrstat.gov.ua
25. minfin.gov.ua
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Податкова політика і податкова система України на сучасному етапі

  Вступ. 1 1. Основні терміни і поняття. 3 2. Податкова система і її структура 5 3. Податкова політика. 7 Висновок. 18 Список використаної літератури 20
 • Податкова політика та державний бюджет України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Податкова система держави як економіко-правова категорія 4 1.1. Сутність податкової системи та податкових відносин 4 1.2. Значення держави в податкових відносинах 6 1.3. Принципи податкових відносин 11 2. Державний бюджет України 19 2.1. Структура державного бюджету 19 2.2. Бюджетна система та принципи її побудови 24 3. Податкова політика держави 26 3.1. Сутність податкової політики 26 3.2. Типи бюджетно-податкової політики 27 3.3. Реформування податкової системи в Україні 34 Висновок 45 Список використаної літератури 46 Об’єктом дослідження є податкова система та податкова політика в України. Предметом дослідження є засади формування та реалізації податкової політики України.
 • Податкова система

  1. Податкова служба держави. Склад податкової служби України 3 2. Земельний податок на землі сільськогосподарського призначення 11 Список джерел 18
 • Податкова система

  Вступ Розділ 1. Економічна суть, функції та структура податкової системи Розділ 2. Класифікація податків та платежів Розділ 3. Удосконалення податкової системи Розділ 4. Державна податкова служба та шляхи її розбудови 4.1. Етапи розвитку Державної податкової служби України 4.2. Державна податкова адміністрація 4.3. Податкова міліція Висновки Список використаної літератури
 • Податкова система в структурі інструментів державного регулювання економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН 6 1.1 Сутність податкової системи 6 1.2 Податкова система України та оцінка структури 8 1.3 Загальна характеристика податкових відносин 10 РОЗДІЛ 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 12 2.1 Податкова політика та податки як основа податкової системи 12 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 17 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 27 ДОДАТКИ 29
 • Податкова система та податкова політика

  1. Принципи проведення податкового аналізу 3 2. Податкова політика підприємства та етапи її розробки 5 3. Податковий контроль та його види 8 Використана література 15
 • Податкова система України: теорія і практика становлення

  Вступ 1. Теоретична модель податкової системи 1.1. Податок - основна категорія податкової системи 1.2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи 2. Характеристика податкової системи України 2.1. Етапи становлення податкової системи України 2.2. Податкова система України в структурі інструментів державного регулювання України 3. Концептуальні положення реформування податкової системи в Україні 3.1. Зарубіжний досвід побудови податкової системи 3.2. Основні напрямки підвищення ефективності податкової системи України Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • Порівняльна характеристика податкової системи Іспанії та України

  Вступ 4 Розділ 1. Податкова система Іспанії та України 5 1.1 Формування податкової системи королівства Іспанія 5 1.2 Становлення податкової системи України 10 Розділ 2 Сучасний стан оподаткування в Іспанії та України 15 2.1 Оподаткування в Іспанії 15 2.2 Податкова система України 19 Розділ 3.Оптимізація розбудова податкової системи Іспанії та України 21 3.1 Засади оптимізації податкової системи Іспанії 21 3.2 Особливості розбудови податкової системи України 22 Висновки 25 Список використаної літератури 26
 • Податкова система України: теорія та практика становлення

  ВСТУП 3 1.Податкова система України 5 1.1. Сутність податкової системи 5 1.2. Функції податкової системи 8 1.3. Принципи побудови податкової системи 9 2.Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України 13 2.1. Аналіз виконання бюджету України 13 2.3. Аналіз податкової політики в Україні 17 3. Напрямки удосконалення податкової системи України 20 3.1. Удосконалення системи прямого оподаткування 20 3.2. Реформування податкової системи України 25 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 Додаток 1 37 Додаток 2 38
 • Податкова система України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Природа і функції податків 4 2. Податкова система України та проблеми її формування 8 3. Основні напрямки податкової реформи в сучасних умовах 21 Висновок 32 Список використаної літератури 33 Об’єктом дослідження є податкова система та податкова політика в України. Мета роботи: розкриття сутності податкової системи України та характеристика її складових. Список використаної літератури: 1.Конституція України. – К., 1996. – 64 с. 2.Бюджетний кодекс України. - Верховна Рада України вiд 21.06.2001 № 2542-III 3.Закон УРСР “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. - http:zakon.rada.gov.ua 4.Закон України “Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР про систему оподаткування” від 2 лютого 1994 р. ВВР України. – 1994. - № 21. – Ст. 587-594. 5.Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. № 77-ВР ВВР України. – 1997. - № 16. – Ст. 255-263. 6.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики в Україні” ВВР України. – 1997. - № 5. – Ст. 71-75. 7.Постанова Верховної Ради України “Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні” ВВР України. – 1996. – 10 січня. 8.Алексєєв А.С. Основи економічної теорії.. — Чернівці, 2002. — 256с 9.Алєксєєв І.В. Бюджетна система. — Л., 2004. — 161с. 10.Базидевич В.Д., Баласт рик Л.О. Державні фінанси. – К., 2004. – 368 с. 11.Базилевич В.Д. Економічна теорія. – К., 2004. – 615 с. 12.Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с. 13.Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України. — К., 2000. — 190с. 14.Булгакова С.О. Державні фінанси А.А. Мазаракі (ред.). — К. 2004. - Т.1. — 389 с. 15.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. — К., 2003. — 606с. 16.Грідчіна М.В., Захожай В.Б. Фінанси (теоретичні основи). — К., 2004. — 312с. 17.Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система. — Х., 2002. — 251с. 18.Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. — Т., 2004. — 331с. 19.Кудряшов В.П. Фінанси. – Херсон, 2002. – 352 с. 20.Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. — К., 2000. — 296с. 21.Мельник П. В., Данілов О. Д., Ходаківська В. П. Податкова система України. Практикум. — Ірпінь, 2001. — 254с. 22.Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 23.Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с. 24.Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К., 2004. – 454 с. 25.Ткаченко Н.М., Горова Т.М. Податкові системи країн світу та України. – К., 2004. – 554 с. 26.Федосов В.М., Опарін В.М. Податкова система України. — К., 1994. — 463с. 27.Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М., 1999. – 429 с.
 • Податки і податкова система України

  1. Склад і структура податкової системи України 2. Податкова служба, її роль і функції 3. Облік платників податків 4. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків 5. Ефективність оподаткування споживання в Україні

©: 2011-2021 infoworks.ru