Заказать реферат

Контрольная: Ватикан как бывший полюс силы и его отношения с другими субъектами (ID:50943)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ватикан как бывший полюс силы и его отношения с другими субъектами (Код работы:50943)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 34 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50943
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 433
Содержание Тема: Ватикан как бывший полюс силы и его отношения с другими субъектами 3
РОБОТА №1 3
1. Збір та систематизація інформації 3
2. Сутнісний аналіз 4
3. Аналіз за законами діалектики 4
4. Аналіз за суб’єктами 5
РОБОТА №2 7
1. Встановлення ПЧК 7
2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів 7
3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів 7
4. Сфери міжнародник інтересів суб’єктів 7
5. Об’єктні сфери інтересів, що взаємодіють 7
6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють 8
7. Класифікація та кваліфікація міжнародних інтересів суб’єктів по відношенню до визначених об’єктів. 8
8. Квантифікація міжнародних інтересів 8
9. Спектри міжнародних інтересів, що взаємодіють 9
10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК. 9
11. Визначення центру взаємодії міжнародних інтересів 9
12. Виділення проблемної ситуації 9
13. Класифікація проблемної ситуації 10
14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних відносин 10
15. Виділення коаліцій та протиборств 10
16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів 12
РОБОТА №3. 13
1. Обмеження ПЧК. 13
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища. 13
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів. 13
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів. 13
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК. 13
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії. 14
7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску. 14
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів. 15
10. Характеристика публічно-політичних персон. 15
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 15
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії. 15
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 16
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів. 16
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ. 16
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості. 16
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів. 17
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ. 17
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків. 17
РОБОТА №4 18
1. Обмеження ПЧК. 18
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2. 18
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії. 18
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій. 18
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу. 19
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ. 19
7. Розстановка сил у ЦДС. 19
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС. 19
9. Визначення потенціалу сторін. 20
10. Визначення потужності суб’єктів (М). 20
11. Визначення відносної могутності суб’єкта. 20
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11). 21
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10). 21
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС. 21
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін. 21
17. Визначення співвідношення сил (Т). 21
РОБОТА №5 22
1. Обмеження ПЧК. 22
2. Визначення проблемної ситуації. 22
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ. 23
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів. 23
5. Характеристика МВ по виду. 23
6. Характеристика МВ за формою. 23
7. Характеристика МВ по колу учасників. 23
8. Характеристика МВ за часом здійснення. 24
9. Характеристика МВ по типах. 24
10. Загальний висновок. 24
РОБОТА №6 25
1. Обмеження ПЧК. 25
2. Виділення проблемної ситуації. 25
3. Визначення коаліційних груп. 25
4. Визначення сторін, що протидіють. 26
5. Кваліфікація ПС. 26
6. Виявлення конфліктної ситуації. 26
7. Визначення союзів і коаліцій. 26
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін. 27
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту. 27
10. Визначення типу МК. 27
11. Визначення видових особливостей МК 27
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК. 27
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту. 27
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації. 28
РОБОТА №7 28
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації. 28
2. Введення поняття управління. 28
3. Тип управління. 29
4. Структура управління. 30
5. Організаційні форми управління 30
6. Механізм управління. 30
7. Функції управління. 30
8. Програмний метод управління 30
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ. 31
10. Загальний висновок про характер управління в МВ. 31
РОБОТА №8 31
1. Збір і обробка інформації. 31
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації. 32
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація. 32
4. Формування цілей суб'єктів. 32
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу. 32
6. Розробка переліку альтернатив (Х). 32
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2. 33
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2). 33
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y). 33
10. Визначення преференцій Z. 33
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V). 33


1. Збір та систематизація інформації
Хронология становления Ватикана, в качестве полюса силы с точки зрения автора, такими основными тезисными утверждениями:
- В современном виде возник 11 февраля 1929 года на основании заключённых правительством Б. Муссолини Латеранских соглашений.
- Согласно Апостолическим конституциям «Regimini Ecclesiae Universae» (1968) и «Pastor Bonus» (1988) администрация католической церкви и Ватикана состоит из нескольких ведомств.
- В 2002 году Иоанн Павел II восстановил жандармерию.
- В 2007 году Святым Престолом были установлены дипломатические отношения с Саудовской Аравией....
Дополн. информация Год написания: 2010Код работы: Хон 016
Продавец Алена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Организация учета налогов и сборов (на материалах ООО "Полюс")

  Введение 3 1. Сущность налоговой системы Украины 5 1.1. Понятие налогов, сборов (обязательных платежей) и их классификация 5 1.2 Нормативно-законодательная база, регулирующая отношения в сфере уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) 8 2. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов (обязательных платежей) 18 3.Организация учета расчетов по налогам и сборам (обязательным платежам) на ООО «Полюс» 27 3.1. Действующая система учета налогов и других обязательных платежей на ООО «Полюс» 27 3.2.Пути оптимизации и совершенствования бухгалтерского учета налогов предприятия. 30 Заключение 34 Использованная литература 37Введение 3 1. Сущность налоговой системы Украины 5 1.1. Понятие налогов, сборов (обязательных платежей) и их классификация 5 1.2 Нормативно-законодательная база, регулирующая отношения в сфере уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) 8 2. Синтетический и аналитический учет налогов и сборов (обязательных платежей) 18 3.Организация учета расчетов по налогам и сборам (обязательным платежам) на ООО «Полюс» 27 3.1. Действующая система учета налогов и других обязательных платежей на ООО «Полюс» 27 3.2.Пути оптимизации и совершенствования бухгалтерского учета налогов предприятия. 30 Заключение 34 Использованная литература 37
 • Нарушение принципа неприменения силы в современном мире

  ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПРИНЦИП НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ИЛИ УГРОЗЫ СИЛОЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 5 1.1. Становление и развитие принципа неприменение силы или угрозы силой 5 1.2 Нормативное содержание принципа неприменения силы 7 1.3. Современное понимание принципа неприменения силы или угрозы силой 8 2. САМООБОРОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 11 2.2. Основания для самообороны: различные концепции 12 2.3. Самооборона против негосударственных актов 17 3. НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ИЛИ ОТКАЗ ОТ НИХ 20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23
 • Связь уроков математики с другими предметами в начальных классах.

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 4 1.1. Научное обоснование методики осуществления межпредметных связей на уроках математики в начальной школе 4 2. Опыт установления многосторонних связей математики с другими учебными предметами в начальной школе 6 3. Перспективы оптимизации осуществления связи уроков математики с другими предметами в начальных классах 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 14
 • Поэтика смешного и ужасного в интропретации нечистой силы

  Содержание Введение 3 Раздел 1.Сравнение юмора и иронии в повестях "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Страшная месть" 5 1.1.Сила чувства иронической и ужасающей манеры письма 5 1.2.Аналоги сатирической и ужасной интерпретации 9 Раздел 2. Сравнение интерпретации нечистой силы в "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Страшная месть" 18 2.1.Характеристика нечистой силы относительно фольклора 18 2.2.Сравнение границ фантастического и иронического в описании нечистой силы 30 Заключение 38 Список литературы 41
 • Мировой рынок рабочей силы. Проблемы развития в условиях глобализации

  Вступление 3 1. Мировой рынок рабочей силы 4 2. Мировой рынок труда в условиях глобализации 6 Выводы 10 Список использованной литературы 11
 • Геостратегические отношения США и России

  РОБОТА №3 1. Обмеження ПЧК. ПЧК определяется нижней межей 1991 год, т.е. дата распада Советского Союза, верхняя межа – первая половина 2009 года. Географические параметры – Россия и США находятся на разных континентах, поэтому их отношения можно определить как межконтинентальные. 2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища. Субъектами взаимодействия в данном случае является три группы: первая – это геостратегические отношения США и России; второе – Европа в контексте отношений США и России; третье – восточные страны в американо-российских отношениях. 3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів. Основными участниками взаимоотношений являются США и Россия, их социальными шлейфами являются органы государственной власти в обеих странах и научно-аналитические институты, которые ведут разработку концепций внешней политики в обеих странах 4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів. Для реализации своих интересов как форму активного участия страны выбрали информационную войну, в пассивном взаимодействии более характерны совместные программы и проекты. РОБОТА №3 1. Обмеження ПЧК. ПЧК определяется нижней межей 1991 год, т.е. дата распада Советского Союза, верхняя межа – первая половина 2009 года. Географические параметры – Россия и США находятся на разных континентах, поэтому их отношения можно определить как межконтинентальные. 2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища. Субъектами взаимодействия в данном случае является три группы: первая – это геостратегические отношения США и России; второе – Европа в контексте отношений США и России; третье – восточные страны в американо-российских отношениях. 3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів. Основными участниками взаимоотношений являются США и Россия, их социальными шлейфами являются органы государственной власти в обеих странах и научно-аналитические институты, которые ведут разработку концепций внешней политики в обеих странах 4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів. Для реализации своих интересов как форму активного участия страны выбрали информационную войну, в пассивном взаимодействии более характерны совместные программы и проекты.
 • Связь уроков математики с другими предметами в начальных классах

  Содержание Введение 3 1.Математика как учебный предмет 4 2.Предмет методики преподавания математики 7 3.Взаимосвязь математики с другими предметами 10 Заключение 12 Список литературы 13
 • Сферы и механизм формирования кредитных ресурсов в экономике

  Оглавление Введение 2 1. Кредитные отношения и формирование кредитных ресурсов 3 1.1. Понятие отношений между различными субъектами кредитной политики 3 1.2. Роль и функции кредита в экономике 7 2. Кредитная система Российской Федерации 12 2.1 Уровни кредитной системы. 13 2.2 Сущность и функции Центрального банка 15 2.3 Коммерческий банк: функции, принципы и роль в рыночной экономике. 19 2.4 Взаимоотношения коммерческих банков с Банком России 21 3. Кредитная система и кризис 25 Заключение 28 Литература 28
 • Развитие физиологии и ее связь с другими науками

  Содержание Введение 3 1 Развитие физиологии до ХII века 4 2. Развитие физиологических исследований в Европе 6 3. Вклад русских ученых в развитие физиологии 8 4. Развитие физиологии в ХХ веке 11 5. Взаимосвязь физиологии с другими науками 14 Заключение 17 Список литературы 19
 • Особливості психології сімї

  Введение 3 1. История формирования гендерной психологии 4 2. Стратификация полов в разных культурах 9 3. Взаимодействие с партнерами своего и противоположного пола 13 4. Дружеские и сексуальные гендерные отношения 20 5. Супружеские отношения 30 Выводы 35 Список использованой литературы 37Введение 3 1. История формирования гендерной психологии 4 2. Стратификация полов в разных культурах 9 3. Взаимодействие с партнерами своего и противоположного пола 13 4. Дружеские и сексуальные гендерные отношения 20 5. Супружеские отношения 30 Выводы 35 Список использованой литературы 37

©: 2011-2021 infoworks.ru