Заказать реферат

Курсовая: Торгівля промислово розвинених країн в сучасних умовах (ID:18999)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Торгівля промислово розвинених країн в сучасних умовах (Код работы:18999)

Информация о работе Раздел: Внешнеэкономическая деятельность
Вид работы: Курсовая
Объем: 47 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 18999
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 1660
Просмотр
«Торгівля промислово розвинених країн в сучасних умовах»
СодержаниеВСТУП 1
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 4
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТРЬОХ ЦЕНТРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 10
2.1. ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ США 10
2.2. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЄС 18
2.3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЯПОНІЇ 22
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 27
3.1.ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА США 27
3.2. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 32
3.3. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЯПОНІЇ В ТОРГІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ 34
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ 44
Литература1. Алексєєв А. Сім великих «страусів»: лідерам світової економіки не завадило б як слід замислитися про її майбутнє. // Дзеркало тижня. — 2005. 30 квіт.
2. Баланс зовнішньої торгівлі товарами за січень — березень 2004 року // Зовнішня торгівля України товарами та послугами. Статистичний бюлетень. — К.: 2005. — С.16.
3. Будкін В. Україна на геоекономічних перехрестях // Національна безпека і оборона. – 2006. №3. - с.27-30
4. Владимирова, И. Г., Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Менеджмент в России и за рубежом. - 2005. N 3. - С.97-111.
5. Винфрид Шнайдер-Детерс. Выход Украины на западные рынки: проблемные вопросы // Національна безпека і оборона. – 2005. №9 - с.29-33
6. Глазьев С. Ю Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М.: ВлаДар, 2003. — 310 с.
7. Губський Б. В.Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: Монографія. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2005. – 122 с. – C. 83-84.
8. Динаміка товарної структури експорту — імпорту за країнами ЄС// Співробітництво між Україною та країнами ЄС. Стат. бюлетень /Держкомстат України. — К. 2004. — С. 11.
9. За и против. // Експерт. - 2005. №12 (223). – 27 березня.
10. Євробюлетень. — 2005. №3.
11. Європейська політика сусідства — це шанс для України //Deutsche welle. — 2004. 13 трав. www.bbc.ua / 13.05.2004.
12. Зовнішня торгівля України товарами та послугами за січень — червень 2006 року. — Стат. бюлетень / Держкомстат України — К. 2006. — С.5
13. Статистичний щорічник України. Держкомстат України. — К. 2005. —278с.
14. Іноземні інвестиції в Україну: динаміка та структура. - http:// www.niss.gov. ua/Table/Stol15/002.htm
15. Інформація Євростату
16. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Навч. посіб. — К. 2001.— 394с.
17. Козик В.В. Л.А.Панкова “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” – Львів: 2005
18. Меньшиков С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний. Учебное пособие. — М.: Международные отношения, 2005. — 400 с.
19. Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США: Материалы междунар. конф., 20–21 мая. – М.: Образование, 2004.– 236 c.
20. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 2005. – 568с.
21. Тлумачний словник економічних термінів “Це - бізнес”. Київ, “Альтерпрес”, 2005р. – 278с.
22. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 174 с.
23. Френклін Р. Рут, Філіпенко А. С. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. – К.: Основи, 2004. – 743 с.
24. Хазин М. Л. Осторожно: доллар: к итогам финансовой встречи «большой семерки». // Завтра. — 2006. 11 февр.
25. Шнирков О Політика Європейського Союзу у сфері міжнародної торгівлі: особливості сучасного етапу // Економічний часопис-ХХІ, №5, 2006р. - с.28-31
26. Шнирков О. Наслідки розширення ЄС для України у торгово-економічній сфері //Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Вип. 32. Ч. ІІ. — 2005. — С. 272.
27. The World Economy 2005. - http:// www.ingenta.com/journals/browse/twe
Дополн. информация2401
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Стратегічне планування та кадрова політика

  Вступ 3 Розділ 1. Методологічні аспекти вивчення стратегічного планування та кадрової політики на підприємствах промислово розвинених країн 6 1.1.Історія дослідження стратегічного планування та кадрової політики на підприємствах промислово розвинених країн 6 1.2.Методологія стратегічного планування та кадрової політики на підприємствах промислово розвинених країн 8 1.3.Основні поняття дослідження 11 Розділ 2. Теоретичні аспекти вивчення стратегічного планування та кадрової політики на підприємствах промислово розвинених країн 16 2.1. Зміст стратегічного планування та його вплив на управління трудовими ресурсами на підприємствах промислово розвинених країн 16 2.2. Сутність кадрової політики та її вплив на управління трудовими ресурсами на підприємствах промислово розвинених країн 18 2.3. Критерії оцінки впливу стратегічного планування та кадрової політики на управління трудовими ресурсами на підприємствах промислово розвинених країн 20 Розділ 3. Праксеологічні аспекти вивчення стратегічного планування та кадрової політики на підприємствах промислово розвинених країн 22 3.1. Аналіз факторів впливу на стратегічне планування та кадрову політику на підприємствах промислово розвинених країн 22 3.2. Рекомендації щодо розвитку стратегічного планування та кадрової політики на підприємствах промислово розвинених країн24 Висновки 30 Список використаних джерел 323.2. Рекомендації щодо розвитку стратегічного планування та кадрової політики на підприємствах промислово розвинених країн З розвитком і ускладненням виробництва, прискоренням науково-технічного прогресу на підприємствах промислово розвинених країн змінюються вимоги до кадрів. Підвищуються вимоги до загальноосвітньої, економічної, технічної, технологічної підготовки робітників та службовців, до рівня їхньої кваліфікації. Виникають питання раціонального використання трудових ресурсів, оптимальної оцінки діяльності кадрів. А оскільки зазначені напрямки управлінської діяльності відносяться до сфери кадрової роботи, одночасно розширюються функції кадрових служб підприємств. Значну частину кадрової роботи на підприємстві ведуть безпосередньо керівники. Саме керівник зобов'язаний організувати роботу кадрових служб по підбору і розміщенню кадрів так, щоб забезпечити виконання задач, що стоять перед підприємством. Крім того, необхідно мати на увазі, що в питаннях призначення чи переміщення працівника, оцінки його ділових якостей завжди активну участь приймає його безпосередній керівник, що припускає компетентність останнього в питаннях кадрової роботи. В обов'язок керівника також входить піклування про розширення компетенції відділу кадрів, підвищення ролі кадрових служб, удосконалення їх роботи, підвищенні кваліфікації кадрових працівників. Підвищити ефективність атестації працівників управління, а також забезпечити об'єктивність її оцінок і висновків можна шляхом застосування експертних оцінок фахівців і особливо керівників, здійснюваних з урахуванням думок експертів одного рівня з оцінюваним і підлеглими.
 • Міжнародна торгівельна політика промислово розвинутих країн

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика промислово розвинутих країн 1.1. Історичні аспекти становлення промислово розвинутих країн 1.2. Сучасний стан промислово розвинутих країн Розділ 2. Інтеграційні процеси в Західній Європі 2.1. Поняття та сутність інтеграційних процесів 2.2. Сучасні інтеграційні процеси в Західній Європі 2.3. Значення та перспективи розвитку інтеграційних процесів в Західній Європі Розділ 3. Міжнародні торговельні асоціації промислово розвинутих країн 3.1. Загальна основа функціонування 3.2. Особливості функціонування регіональних та світових торгових асоціацій промислово розвинутих країн 3.3. Україна у співпраці з торговельними асоціаціями промислово розвинутих країн Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Як змінювалися позиції розвинених країн у світовій економіці протягом ХХ-ХХІ століття

  ВСТУП 3 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КРАЇН У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 4 2. УМОВИ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 8 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 14 ДОДАТКИ 15 Формування системи міжнародних економічних відносин Суспільний поділ праці Сучасна міжнародна спеціалізація промислово розвинутих країн Темп зростання реального ВВП, %
 • Теорія економічних відносин

  Семінар 9. Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин 3 Зростання ролі зовнішньої торгівлі в розвитку економіки окремих країн 3 Семінар 10. Міжнародна торгівля послугами 8 Особливості міжнародної торгівлі послугами 8 Семінар 12. Розвиток інтеграційних процесів в сучасних МЕВ 14 Стан, проблеми та майбутнє економічної взаємодії країн СНД 14 Література 20Семінар 9. Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин 3 Зростання ролі зовнішньої торгівлі в розвитку економіки окремих країн 3 Семінар 10. Міжнародна торгівля послугами 8 Особливості міжнародної торгівлі послугами 8 Семінар 12. Розвиток інтеграційних процесів в сучасних МЕВ 14 Стан, проблеми та майбутнє економічної взаємодії країн СНД 14 Література 20
 • Економічна роль держави в умовах ринку

  ВСТУП............................................................... 3 1. Державне регулювання ринку................................................................ 5 2. Роль держави в покращенні співвідношення між інтенсивними та екстенсивними факторами економічного розвитку України.............................................. 11 3. Державне регулювання ринку у промислово розвинених країнах............................................................ 21 ВИСНОВОК................................................................ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................... 35
 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  Вступ 2 1. Теоретична частина 4 1.1. Історія світових економічних криз до 2007 року 4 1.2. Передумова настання сучасної глобальної кризи 8 1.3. Дослідження кризових явищ в економіці України 13 2. Практична частина 16 2.1. Особливості наявного економічного розвитку країн світу в умовах світової кризи 16 2.2. Ефективні інвестиційно-інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах світової кризи 19 3. Перспективи розвитку економічно розвинених країн в умовах кризи 22 3.1. Антикризові програми у Франції 22 3.2. Подолання рецесії економіці Італії 24 3.3. Боротьба з кризою у Великобританії 25 3.4. Антикризові заходи в Японії 27 Висновки 31 Використана література 35 Додатки 38
 • ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ В МЕВ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Світовий ринок послуг 6 1.1. Поняття, види міжнародних послуг та їх класифікація. 6 1.2. Місце і роль послуг в світовій економіці 9 1.3. Особливості ринку послуг в сучасних умовах розвитку 12 1.4. Місце України на світовому ринку послуг 18 Розділ 2. Сучасні тенденції розвитку сфери послуг в економіці держави 23 2.1. Міжнародна торгівля послугами України 23 2.2. Стан міжнародної торгівлі послугами України з країнами ЄС 32 Розділ 3. Напрямки розвитку ринку послуг України в сучасних умовах 37 3.1. Передумови розвитку зовнішньої торгівлі послугами України 37 3.2. Перспективи розвитку торгівлі послугами в умовах інтеграції України в світове господарство 44 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54 ДОДАТКИ 57
 • Міжнародна торгівля в умовах глобалізації

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобалізації...................5 Розділ 2. Світова торгівля та міжнародна економічна інтеграція...............11 Розділ 3. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України......14 Висновки............................................................................................................30 Список використаної літератури.....................................................................32
 • Розвиток інтеграційних в Америці

  Вступ 3 1.Поняття міжнародної економічної інтеграції її сутність та фактори 4 2. Інтеграційні процеси та угрупування країн Африки 5 Висновок 9 Список літератури 10 2. Інтеграційні процеси та угрупування країн Африки Початком розвитку інтеграційних процесів в Африці вважають 60-ті роки XX ст. Причинами цього є більш низький порівняно зі світовим рівень економічного розвитку африканських країн, тому це накладає певний відбиток на характер і цілі інтеграції. Після 1960 р. на континенті виникло близько сорока різних регіональних організацій економічного і фінансового спрямування. Низка причин різного характеру завадила очікуваному інтеграційному ефектові. Співпраця й інтеграція в Африці істотно відрізняються від подібних процесів у інших регіонах. З 50--60-х років і до сьогодні існує ідея загально-континентального підходу до інтеграції, при цьому протягом 60--80-х років африканські теоретики ставили на власні сили, тобто інтеграція має дозволити звільнитися від впливу промислово розвинених країн, вивести з нееквівалентного обміну. Однак результати були незначні, інтеграція була ускладнена.
 • Особливості сучасного економічного розвитку промисловорозвинутих країн Західної Європи

  Вступ Розділ 1. Сучасний стан і загальна економічна характеристика Західноєвропейського регіону Розділ 2. Сучасний економічний розвиток промислово розвинутих країн Західної Європи 2.1. Євроінтеграційні процеси та їх значення 2.2. Динаміка економічного розвитку країн ЄС 2.3. Характериі риси державного регулювання Західноєвропейських країн 2.4. Система зовнішньоекономічних зв’язків країн Західної Європи Розділ 3. Напрямки і перспективи зовнішньоекономічного співробітництва в Західноєвропейському регіоні 3.1. Перспективи економічного розвитку розширеного ЄС (ЄС 25) 3.2. Співробітництво України та промисловорозвинутих країн ЄС Висновки Список використаної літератури Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru