Заказать реферат

Контрольная: Економічні кризи в умовах глобалізації (ID:42753)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Економічні кризи в умовах глобалізації (Код работы:42753)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Контрольная
Объем: 37 стр.
Цена: 110 грн.
Код работы (ID): 42753
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 888
Просмотр
«Економічні кризи в умовах глобалізації»
СодержаниеВступ 2
1. Теоретична частина 4
1.1. Історія світових економічних криз до 2007 року 4
1.2. Передумова настання сучасної глобальної кризи 8
1.3. Дослідження кризових явищ в економіці України 13
2. Практична частина 16
2.1. Особливості наявного економічного розвитку країн світу в умовах світової кризи 16
2.2. Ефективні інвестиційно-інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах світової кризи 19
3. Перспективи розвитку економічно розвинених країн в умовах кризи 22
3.1. Антикризові програми у Франції 22
3.2. Подолання рецесії економіці Італії 24
3.3. Боротьба з кризою у Великобританії 25
3.4. Антикризові заходи в Японії 27
Висновки 31
Використана література 35
Додатки 38
Литература1. Андрійчук В.Г. Власюк О.С. Мокій А.І. Тітаренко В.П. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / Національний ін-т стратегічних досліджень. – К.: НІСД 1996. – 148 с.
2. Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. 2007. – 17 с.
3. Білозір Л.М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. 2008. – 20с.
4. Вилкова Н.Г. Правила толкования международных торговых терминов. Инкотермс 2000: правовое регулирование и практика применения. – М.: Статут 2008. – 444 с.
5. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус Д.Г. Лук яненко та ін. Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ 2001. – 733 с.
6. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП 2003. – 296 с.
7. Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 24-26 жовтня 2001 р. / Київський національний торговельно-економічний ун-т / А.А. Мазаракі (відп.ред.) – К. 2001. – 475 с.
8. Довгаль О.А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки: Питання теорії і методології / Народна українська академія. – Х.: Видавництво НУА 2004. – 319 с.
9. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник. /За ред. А.Г. Козака В.В.Ковалевського. К.І. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ 2003. – 352 с.
10. Коломацька С.П. Зовнішнє регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: КНТЕУ 2004. – 130 с.
11. Заблоцький В.П. Лібералізм: ідея ідеал ідеологія. – Донецьк: Янтра 2001. – 366 с.
12. Лагутін В.Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання: монографія / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. 2008. – 327 с.
13. Мазаракі А.А. Юхименко В.В. Сєрова Л.П. Гребельник О.П. Чаюн Т.І. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: Книга 2003. – 271 с.
14. Мережко О.О. Неліп М.І. Правове регулювання світової торгівлі в системі ГАТТ/СОТ: Навч. посібник. – К.: Наукова думка 1999. – 104 с.
15. Мозіль З.М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. 2004. – 17 с.
16. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ 2003. – 948 с.
17. Новокшенова Л.В. Трифонов Ю.В. Мировое хозяйство Учеб. пособие. – М.: Юристь 2000. – 312 с.
18. Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи / Українська академія зовнішньої торгівлі Благодійна організація «Центр дослідження СОТ розвитку торгового права і практики». – К. 2003. – 448с.
19. Осика С.Г. Пятницький В.Т. Осика А.С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К.: УАЗТ 1999. – 201 с.
20. Осика С.Г. Коновалов В.В. Покрещук О.О. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові компенсаційні та спеціальні заходи: Підруч. / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К.: УАЗТ 2001. – 639 с.
21. Скурко Е.В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция: Эффективность правового регулирования / Ассоциация Юридический центр. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс» 2004. – 295с.
22. Томчишен С. В. Правове регулювання торговельної діяльності в Україні: Зб. законодавства з питань здійснення торговельної діяльності / С.В. Томчишен (заг. ред.). – Х.: ТОВ «Прометей-прес» 2006. – 596 с.
23. Ушакова Н.Г. Помінова І.І. Соціально-економічні типи країн: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал» 2004. – 304 с.
24. Шаповалов О.О. Дослідження стану банківської системи: матеріали міжн. конф. [«Макроекономічне регулювання нвестційних процесів та впровад-ження стратегі нноваційного розвитку в Україні»] (23-24 жовтня 2008 р ) / О.О.Шаповалов О.П.Заруцька. – К.: РВВС 2008. – 407 с.
25. Юшина С.І. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: КНТЕУ 2007. – 149 с.
26. BBS News // news.bbc.co.uk
27. Аналітичний портал «Дело» // delo.ua
28. Аналітичний портал «Ипотека в России» // www.rusipoteka.ru
29. Аналітичний портал «Мировая экономика» // www.ereport.ru
30. Інформаційний портал «Лента.Ру» // www.lenta.ru/story/ipoteka
31. Матеріали макроекономічної аналітики Росбізнесконсалтинг за 2008 – 2009 роки // www.rbc.ru.
32. Матеріали Центру дослідження проблем громадянського суспільства // www.politika.org.ua.
33. Національний банк України // www.bank.gov.ua
34. Українська національна іпотечна асоціація // www.unia.com.ua
Дополн. информация4070
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  ВСТУП 3 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку 4 1.2. Історія середніх і малих циклів 6 1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 11 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14 2.1. Криза світового господарства як криза нової економіки 14 2.2. Причини кризи світової економіки 18 2.3. Перебіг економічної кризи 22 2.4. Наслідки економічної кризи 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 32 Мета дослідження: з’ясувати сутнісні характеристики кризових явищ та ступінь їхнього реального впливу на трансформаційні процеси країн. Об’єктом дослідження є процес функціонування кризових явищ в умовах глобалізації.. Предмет дослідження – кризовість як закономірне явище процесу економічного розвитку країни.
 • Фінансові кризи і світовий фінансовий ринок

  ВСТУП 2 1. СТРУКТУРА СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 3 1.1. Фінансовий ринок: економічний зміст, функції, інструменти 3 1.2. Сегментація фінансового ринку 7 2. ФІНАНСОВІ КРИЗИ ТА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 12 2.1. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави 12 2.2. Оцінка впливу фінансової глобалізації на національний та світогосподарський розвиток 16 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 22 3.1. Тенденції та суперечності розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації 22 3.2. Основні засади підвищення фінансової безпеки України 27 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39-41
 • Стратегії розвитку страхового бізнесу в умовах глобалізації

  Зміст Вступ 3 1. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації 4 2. Впровадження інформаційних технологій на страховому ринку 6 3. Зміни на ринку страхування в умовах кризи 8 Висновки 13 Список використаних джерел 15
 • Економічні аспекти глобалізації

  Вступ 3 1. Шляхи посилення демократичних засад процесу глобалізації 4 2. Економіко-політичні етапи становлення глобалізації: істоичний аспект та сучасність 8 3. Соціально-економічні аспекти глобалізації 10 Висновок 14 ЛІТЕРАТУРА 15Вступ 3 1. Шляхи посилення демократичних засад процесу глобалізації 4 2. Економіко-політичні етапи становлення глобалізації: істоичний аспект та сучасність 8 3. Соціально-економічні аспекти глобалізації 10 Висновок 14 ЛІТЕРАТУРА 15
 • Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва: суть, причини і наслідки

  Вступ 3 Розділ І. Економічні кризи як прояв економічних коливань 5 1.1. Поняття і сутність економічних коливань й види економічних криз. 5 1.2. Поняття економічного росту і циклічності. 8 Розділ ІІ. Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва 14 2.1. Економічні кризи перевиробництва: сутність, стадії, причини та наслідки. 14 2.2. Економічні кризи недовиробництва: сутність, значення та причини їх виникнення. 21 Розділ ІІІ. Державне антикризове регулювання циклічності виробництва 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Економічна глобалізація її структура і особливості

  Вступ 3 1. Теоретичні засади економічної глобалізації 5 2. Світова економіка в процесі глобалізації 14 3. Економічні наслідки економічної глобалізації 19 Висновки 27 Список використаних джерел 29
 • Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву

  Вступ 1. Концепції соціально-економічних циклів та криз 2. Причини та основні фактори виникнення світової економічної кризи 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України Висновки Список використаних джерел Додатки
 • РИНОК ПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

  Ключові слова: рейнська модель державного регулювання ринку праці, англоUсаксонська модель регулюU вання ринку праці, гнучкий ринок праці, часткове безробіття, контракти зі зміни роду діяльності, колекU тивний договір.Здійснено огляд основних характерних рис, притаманних ринку праці країн Європи в умовах глобалізації. Розглянуто особливості функціонування ринку праці в Німеччині, Великобританії і Нідерландах. Досліджено основні заходи, вжиті урядами вищезазначених країн у напрямку боротьби із безробіттям, викликаним світовою економічною кризою.
 • Правові аспекти глобалізації світової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВИТОКИ, ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І КЛЮЧОВІ РИСИ 6 1.1.Ступінь розробки проблеми глобалізації в вітчизняній та зарубіжній літературі 6 1.2.Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття глобалізації та аналізу її ключових рис 7 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ВПЛИВ ЇЇ НА РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРАВА 10 2.1. Глобалізація і міжнародне адміністративне право 10 2.2. Трудове право в умовах глобалізації 13 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ПРАВА 16 3.1. Ліберальне праворозуміння в контексті глобалізації 16 3.2. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права 19 3.3. Конституційна традиція України та сучасний конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації 22 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
 • Вихід сша з кризи

  1.Вихід США з кризи 2 1.Вихід США з кризи 2

©: 2011-2021 infoworks.ru