Заказать реферат

Диплом: Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу (ID:29630)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу (Код работы:29630)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Диплом
Объем: 161 стр.
Цена: 260 грн.
Код работы (ID): 29630
Добавлена: 31.07.2006
Просмотров: 813
Просмотр
«Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу»
СодержаниеДОПОВІДЬ 7 сторінок

Зміст

Вступ 4
Розділ 1. Міжнародне співробітництво та його форми 7
1.1. Глобалізація як основа розвитку міжнародного співробітництва 7
1.2. Форми міжнародного співробітництва 21
1.3. Підприємства за участю іноземного капіталу як форма міжнародного співробітництва 36
Розділ 2. Дослідження умов діяльності підприємств за участю іноземного капіталу в Україні 53
2.1. Особливості державного регулювання діяльності підприємств за участю іноземного капіталу 53
2.2. Взаємопроникнення організаційних культур як фактор діяльності підприємств за участю іноземного капіталу 66
2.3. Дослідження економічних інтересів українського і зарубіжного партнерів 71
Розділ 3. Організація управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 91
3.1. Принципові основи організації управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 91
3.2. Розробка моделі організації управління знаннями на підприємстві за участю іноземного капіталу 113
3.3. Використання моделі організації управління знаннями на підприємствах за участю іноземного капіталу 131
Висновки 144
Список використаних джерел 153

Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розробка та реалізація принципових підходів щодо вдосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу в Україні на основі врахування особливостей організаційних культур партнерів, їхніх економічних інтересів і залучення та використання знань іноземного партнера.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішено такі наукові та практичні задачі:
- проаналізовано форми міжнародного співробітництва, показано роль і місце підприємств за участю іноземного капіталу в системі міжнародного співробітництва;
- виділено та досліджено особливості діяльності підприємств за участю іноземного капіталу;
- розроблено процедуру оцінки впливу особливостей діяльності підприємств за участю іноземного капіталу на результативність та успішність їхньої діяльності;
- розроблено принципові основи організації управління знаннями на підприємстві за участю іноземного капіталу, отримання яких розглядається як одна з умов успішності діяльності таких підприємств;
- розглянуто форми та методи державного регулювання діяльності підприємств за участю іноземного капіталу і його вплив на діяльність таких підприємств;
- упроваджено в діяльність підприємств за участю іноземного капіталу розроблених рекомендацій.
Об'єктом дослідження є діяльність підприємств за участю іноземного капіталу. Предметом дослідження є логіка, принципи та способи розвитку спільного підприємництва на основі вивчення й урахування культурних розходжень партнерів і їхніх економічних інтересів з метою залучення та використання знань іноземного партнера.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, що використовувалися в процесі дослідження, а також фундаментальні положення економічної теорії та загальнонаукові принципи проведення досліджень. Теоретичною основою дослідження послугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі менеджменту, економіки, міжнародного співробітництва та управління знаннями.
Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 161 сторінках. Матеріали дипломної роботи містять 19 таблиць та 26 рисунків, список використаних джерел із 103 найменувань
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Комерційні банки за участю іноземного капіталу

  Вступ I Розділ. Теоретичні аспекти функціонування комерційних банків за участю іноземного капіталу 1.1. Сутність і класифікація комерційних банків 1.2. Економічно-правові основи функціонування банків за участю іноземного капіталу 1.3. Роль банків за участю іноземного капіталу в кредитній системі (порівняльний аналіз України і інших країн) ІІ Розділ. Аналіз діяльності банків за участю іноземного капіталу в Україні 2.1. Формування ресурсів комерційного банку за участю іноземного капіталу 2.2. Забезпечення фінансової стійкості банку 2.3. Аналіз ефективності діяльності банку за участю іноземного капіталу ІІІ Розділ. Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків за участю іноземного капіталу в Україні. Висновок Додатки.
 • Удосконалення управління господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств Київської області (+ Рецензія + Доповідь + Роздатковий матеріал)

  ВСТУП 2 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 5 1.1 Сутність значення види функції та принципи управління господарською діяльністю. 5 1.2 Історичний розвиток та передовий досвід управління господарською діяльністю 10 1.3. Особливості управління господарською діяльністю в сільськогосподарських підприємствах 15 1.4 Державне регулювання господарської діяльності в сільському господарстві 23 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 31 2.1 Аналіз ринку сільськогосподарської продукції та діяльності сільськогосподарських підприємств 31 2.2 Порівняльна характеристика господарської діяльності та системи управління сільськогосподарських підприємств Київської області 35 2.3Аналіз результатів господарської діяльності СГП “Пролісок” 41 2.5 Аналіз системи управління в СГП “Пролісок” та її впливу на результати господарської діяльності 59 3 ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СГП ”ПРОЛІСОК” 65 3.1 Удосконалення системи оплати праці 65 3.2 Удосконалення системи реалізації продукції 70 3.3Покращення системи ресурсного забезпечення 75 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 96 Додаток А 99 Баланс СГП «Пролісок» за 2007 рік 99 Додаток Б 102 Звіт про фінансові результати СГП «Пролісок» за 2007 рік 102
 • Управління фінансовою діяльністю підприємства(І частина)

  1.Поняття та суть управління фінансовою діяльністю. 2 2. Задачі управління фінансовою діяльністю підприємств 16 3. Методи управління фінансовою діяльністю підприємств. 25 Список використаної літератури 40
 • РЕЖИМ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Сутність прямого іноземного інвестування 5 1.1. Поняття іноземних інвестицій 5 1.2. Види і форми іноземних інвестицій 10 Розділ 2. Нормативно-правове регулювання режиму іноземного інвестування 16 2.1. Правовий режим іноземного інвестування 16 2.2. Державна реєстрація іноземних інвестицій 20 Розділ 3. Правове становище суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями 23 3.1. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями 23 3.2. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 26 3.3. Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів 27 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
 • Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства

  Вступ 4 1. Теоретичні основи побудови системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств 6 1.1. Сутність системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 6 1.2. Основні складові системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 15 1.3. Автоматизовані системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 20 2. Дослідження системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства ТОВ „...” 27 2.1. Дослідження підсистем інформаційного забезпечення про стан зовнішнього середовища 27 2.2. Дослідження підсистем інформаційного забезпечення про стан внутрішнього середовища 38 2.3. Дослідження автоматизованих систем інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю 46 3. Удосконалення інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 50 3.1. Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства за рахунок впровадження автоматизованих інформаційних систем 50 3.2. Розробка концепції автоматизованої системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю 52 Висновки 57 Література 60 Додатки 63 ДОДАТОК А 63 ДОДАТОК Б 65 ДОДАТОК В 66 ДОДАТОК Г 67 ДОДАТОК Д 68 ДОДАТОК Е 70 ДОДАТОК Ж 71
 • Стан та державне регулювання іноземного інвестування економіки України

  Вступ 3 1. Іноземні інвестиції: суть та види 4 2. Шляхи, форми та державна політика залучення іноземного капіталу 5 3. Шляхи активізації залучення іноземного капіталу в Україну 11 Висновки 15 Література 16
 • Стаття УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

  УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Розглянуто питання щодо напрямів удосконалення корпоративного управління інвестиційною діяльністю на підприємстві. Проаналізовано шляхи інвестування підприємств України. Розглянуто питання щодо рівня корпоративних відносин.
 • Методичні аспекти впливу іноземного капіталу на

  Ключові слова: іноземний капітал, національна фінансова система, інституційна струк- тура банківської системи, економічна безпека держави.досліджуються теоретичні та методичні питання, пов’язані з проблемою участі іноземного капіталу у роботі банків України. Дається визначення ролі іноземного капіталу у практичній діяльності сучасного банку. Розкриваються деякі аспекти процесу, на який наразі слід звернути особливу увагу.
 • ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття іноземного інвестування в Україні як виду зовнішньоекономічної діяльності 7 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як вид господарської діяльності 7 1.2. Поняття іноземних інвестицій 19 1.3. Види і форми іноземних інвестицій 23 1.4. Поняття іноземного інвестування в позиковій формі 30 Розділ 2. Нормативно-правове регулювання режиму іноземного інвестування 40 2.1. Правовий режим іноземного інвестування 40 2.2. Державна реєстрація іноземних інвестицій 46 Розділ 3. Правове становище суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями 51 3.1. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями 51 3.2. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 55 3.3. Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів 57 3.4. Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами 67 3.5. Вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 73 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93
 • Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

  Вступ 3 1. Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу 4 1.1 Поняття та види інвестицій 4 1.2 Значення іноземного капіталу 7 1.3 Інвестиційні інституції 10 Висновки 13 2. Іноземні інвестиції в Україні та їх регулювання 14 2.1 Іноземні інвестиції в економіці України в 1993-2001 рр. 14 2.2 Іноземні інвестиції в економіці України в 2002-2003 рр. 18 2.3 Прогноз розвитку іноземних інвестицій 23 Висновки 25 3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 26 3.1 Загальна характеристика законодавчої бази з регулювання процесів іноземного інвестування 26 3.2 Вдосконалення законодавства з метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 29 Висновки 38 Висновок 39 Література 42

©: 2011-2020 infoworks.ru