Заказать реферат

Реферат: Звіт з практики (облік і аудит) (ID:43093)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Звіт з практики (облік і аудит) (Код работы:43093)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Реферат
Объем: 55 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 43093
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 966
Просмотр
«Звіт з практики (облік і аудит)»
СодержаниеВСТУП 3
1 Ознайомлення з виробничо-господарською діяльність підприємства та організацією обліку 4
2 Облік власного капіталу 6
3 Облік грошових коштів та розрахунків 9
4 Облік оплати праці та страхування 13
5 Облік виробничих запасів 16
Кредит 17
6 Облік основних засобів та інших необоротних активів 19
7 Облік довгострокових і поточних зобов’язань 23
8 Облік витрат 26
9 Облік готової продукції та її реалізації 30
10 Облік доходів та результатів діяльності 32
11 Автоматизація обліку на підприємстві 35
12 Звітність 39
Висновки та пропозиції 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44
Додатки
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV.XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 9. – С. 3–8.
2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 05.03.2008р. №353 // Дебет-Кредит. - №14. – 2008.
3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999р. за №893/4186. Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291.
4. Бабіч В. В. Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. — К.: КНЕУ 2006. — 282 с.
5. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка В.І. Лемішовського. – 7-ме вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» «Інтелект-Захід» 2008. – 1224с.
6. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів./За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. -5-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута» 2003. -726 с.
7. Гарасим П.М. Журавель Г.П. Бруханський Р.Ф. Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. – Тернопіль: Астон 2005 – 464с.
8. Звітність підприємств : навч. посіб./А. В. Алексєєва [та ін.]. Київ. нац. торг.-екон. ун-т К. :КНТЕУ 2008. - 322с.
9. Ким Г. Сопко В.В. Ким Ю.Г. Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок их заполнения: Учебное пособие. – Киев: Центр учебной литературы 2006. – 480 с.
10. Лень В.С. Гливенко В.В. Звітність підприємства: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури 2006. – 612 с.
11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦУЛ 2005- 624 c.
12. Михайлюк О. Як читати та аналізувати фінансову звітність: Посібник для членів наглядових рад та керівників акціонерних товариств. – К.: Міжнародна Фінансова Корпорація. – 2004. - 107 с.
13. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. Нова редакція. – Х.: Курсор 2006.- 321с.
14. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 696 с.
15. Открытое акционерное общество Харьковский машиностроительный завод Свет шахтера // http// rada.com.ua
16. Скрипан О П Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ. 2008. – 407с.
17. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ 2006. — 526 с.
18. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на промышленных предприятиях. – К.: А.С.К. 2004. – 832 с.
19. Чебанова Н.В. Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія» 2007. – 704с. (Альма-матер).
Дополн. информация75520
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Звіт з практики бухгалтера

  Ознайомлення із структурою підприємства. 2 Облік основних засобів, МШП. 2 Облік коштів і розрахункових операцій. 5 Облік запасів. 7 Облік витрат. 8 Облік доходів від реалізованої продукції. 9 Облік праці і зарплати. 10 Облік власного капіталу. 11 Звітність підприємства. 12 Аналіз фінансово-господарської діяльності. 13 Основи автоматизованого ведення бухгалтерського обліку в умовах підсистеми «Бухгалтерський облік в АСУ». 17 Аудит бухгалтерського обліку. 19 Додатки. 22
 • Звіт з практики (облік і аудит) (на прикладі будівельного підприємства)

  ВСТУП 3 1. Ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємства та організацією обліку 4 2. Облік власного капіталу 7 3. Облік грошових коштів та розрахунків 10 4. Облік оплати праці та страхування 15 5. Облік виробничих запасів 18 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 22 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 25 8. Облік витрат 28 9. Облік готової продукції та її реалізації 32 10. Облік доходів та результатів діяльності 34 11. Автоматизація обліку на підприємстві 38 12. Звітність 41 Висновки і пропозиції 45 Перелік літератури 47 ДОДАТКИ 49
 • ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)

  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85
 • Звіт з практики на підприємстві ТОВ "Назва"

  1. Загальне знайомство з підприємством 3 2. Організаційна структура і управління підприємством 6 3. Майно і власність підприємства 8 4. Система планування діяльності підприємства 10 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 11 6. Облік активів підприємств 13 7. Облік праці та її оплати на підприємстві 16 8. Затрати і фінанси підприємства 18 9. Облік коштів підприємства 20 10. Податки і обов’язки платежі підприємства 24 11. Бухгалтерська звітність підприємства 25 12. Аудит, перевірка та ревізія діяльності 26 Висновок 28 Список використаних джерел 29 Додатки 31-34
 • Звіт про проходження практики на підприємстві ПП Автопрофіт

  Зміст Вступ 3 1. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика 6 2. Облік витрат на виробництво в умовах використання інформаційних систем 8 3. Внутрішньогосподарський облік і аудит виробничо-фінансової діяльності 13 4. Звітність підприємства 16 5. Аналіз діяльності підприємства 22 6. Податковий облік та податкова звітність 24 Висновки 26 Список літератури 27 Додатки 29
 • ЗВІТ з практики бухоблік

  1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства ТОВ „Назва” 3 2. Облік основних засобів 8 3. Облік формування і використання запасів 15 4. Касові операції і операції з поточними рахунками 18 5. Облік дебіторської заборгованості та короткострокових зобов'язань 21 6. Облік використання трудових ресурсів і фонду оплати праці 24 7. Облік доходів і витрат 26 8. Облік формування капіталу і розподілу прибутку 27 9. Облік валових доходів і витрат 30 10. Загальний відділ бухгалтерії 31 Висновок 34 Список використаних джерел 35 Додатки 37-69
 • Звіт з практики (з бухгалтерського обліку)

  Організаційно-економічна характеристика підприємства. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 2 Організація системи матеріальної відповідальності. Порядок і документальне оформлення надходження та приймання ТМЦ від постачальників 7 Облік грошових коштів в касі і дорозі 10 Облік виробничих запасів 10 Облік грошових коштів на розрахунково-кредитному, валютному рахунках в банках 11 Облік інших розрахункових операцій та запис їх в облікові реєстри 12 Облік розрахунків по оплаті праці та запис їх в облікові реєстри 13 Облік основних засобів, інвентарю та МШП 13 Облік власного капіталу 17 Облік витрат і фінансових результатів господарської діяльності підприємства 17 Додатки 22
 • Облік оборотних активів

  Вступ 3 І. Визначення поняття оборотних активів. 6 ІІ. Облік оборотних активів. 15 ІІ.1.Облік запасів. 15 ІІ.2. Облік дебіторської заборгованості. 33 ІІ.3.Облік коштів та їх еквівалентів. 46 ІІІ. Аудит оборотних активів. 57 ІІІ.1.Аудит запасів. 57 ІІІ.2.Аудит дебіторської заборгованості. 68 ІІІ.3.Аудит грошових коштів в касі та на поточному рахунку. 72 Висновки 80 Список використаної літератури 81 Додаток 82Вступ 3 І. Визначення поняття оборотних активів. 6 ІІ. Облік оборотних активів. 15 ІІ.1.Облік запасів. 15 ІІ.2. Облік дебіторської заборгованості. 33 ІІ.3.Облік коштів та їх еквівалентів. 46 ІІІ. Аудит оборотних активів. 57 ІІІ.1.Аудит запасів. 57 ІІІ.2.Аудит дебіторської заборгованості. 68 ІІІ.3.Аудит грошових коштів в касі та на поточному рахунку. 72 Висновки 80 Список використаної літератури 81 Додаток 82
 • Звіт з практики товарознавця

  Базою проходження практики був кондитерський відділ Центрального гастроному № 42.
 • Облік матеріальних витрат виробництва продукції (Звіт з практики)

  1. Облік матеріальних витрат для виготовлення продукції на ТОВ «Екосвіт». 2 Посадова інструкція головного бухгалтера 10 2. Ревізія і контроль роботи бухгалтера на ТОВ «Екосвіт». 16 3. Бухгалтерська фінансова звітність (поточна, річна). 20 4. Аналіз фінансового стану ТОВ «Екосвіт». 33 Список використаних джерел 41

©: 2011-2020 infoworks.ru