Заказать реферат

Реферат: Звіт з практики (облік і аудит) (на прикладі будівельного підприємства) (ID:43145)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Звіт з практики (облік і аудит) (на прикладі будівельного підприємства) (Код работы:43145)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Реферат
Объем: 60 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 43145
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 2745
Просмотр
«Звіт з практики (облік і аудит) (на прикладі будівельного підприємства)»
СодержаниеВСТУП 3
1. Ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємства та організацією обліку 4
2. Облік власного капіталу 7
3. Облік грошових коштів та розрахунків 10
4. Облік оплати праці та страхування 15
5. Облік виробничих запасів 18
6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 22
7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 25
8. Облік витрат 28
9. Облік готової продукції та її реалізації 32
10. Облік доходів та результатів діяльності 34
11. Автоматизація обліку на підприємстві 38
12. Звітність 41
Висновки і пропозиції 45
Перелік літератури 47
ДОДАТКИ 49
ЛитератураПерелік літератури

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV.XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 9. – С. 3–8.
2. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.06.98р. №727/98.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій // Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999р. За №892/4185.
4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999р. за №893/4186. Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти». Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 205 від 28.04.2001 року.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39.
7. Бабіч В. В. Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. — К.: КНЕУ 2006. — 282 с.
8. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка В.І. Лемішовського. – 7-ме вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» «Інтелект-Захід» 2008. – 1224с.
9. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай М. Ф. Базась М. М. Матюха В. М. Базась За ред. В. Б. Захожая М. Ф. Базася. — К.: МАУП 2005. — 968 с.:
10. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. –Житомир: ПП “Рута” 2003. – 680 с.
11. Ким Г. Сопко В.В. Ким Ю.Г. Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок их заполнения: Учебное пособие. – Киев: Центр учебной литературы 2006. – 480 с.
12. Малі підприємства : економічні аспекти діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл./А. В. Ломоносов. - Херсон :Б. В.- 2008. – 271с.
13. Мякота В. Бойцова М. Кузнєцов В. Бухгалтерський облік на малих підприємствах – 4-те вид. перероб. і доп. – Х.: Фактор 2007. – 368 с.
14. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ 2004. — 233 с.
15. Скрипан О П Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ. 2008. – 407с.
16. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ 2006. — 526 с.
17. Чебанова Н.В. Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія» 2007. – 704с. (Альма-матер).
Дополн. информация75534
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік, аналіз і контроль собівартості будівельного виробництва (на прикладі підприємства АТЗТ “Укрнафтогаз”)

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку собівартості будівельного виробництва 1.1. Собівартість будівельного виробництва як економічні категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку собівартості будівельного виробництва 1.3. Критичний огляд літературних джерел з обліку собівартості будівельного виробництва 1.4. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства АТЗТ “Укрнафтогаз” РОЗДІЛ 2. Облік собівартості будівельного виробництва 2.1. Управлінський облік собівартості будівельного виробництва 2.2. Фінансовий облік собівартості будівельного виробництва 2.3. Податковий облік собівартості будівельного виробництва 2.4. Документування господарських операцій з обліку собівартості будівельного виробництва 2.5. Шляхи вдосконалення обліку собівартості будівельного виробництва РОЗДІЛ 3. Організація і методика економічного аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу собівартості будівельного виробництва 3.2. Загальний та факторний аналіз собівартості будівельного виробництва 3.3. Організація та методика аудиту собівартості будівельного виробництва 3.4. Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва РОЗДІЛ 4. Організація і методика проведення обліку, аналізу та аудиту собівартості будівельного виробництва з застосуванням комп’ютерних технологій 4.1. Постановка і характеристика задачі 4.2. Технологія обробки вхідної інформації 4.3. Характеристика вихідної інформації ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • Звіт з науково - виробничої практики (на прикладі підприємств будівельного комплексу)

  ВСТУП 3 1 Особливості господарської діяльності будівельних галузей та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку 4 2 Стан будівельної діяльності в Україні та в Київській області 10 3 Аналіз ділової активності на прикладі підприємств будівельного комплексу 17 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23
 • Звіт з практики бухгалтера

  Ознайомлення із структурою підприємства. 2 Облік основних засобів, МШП. 2 Облік коштів і розрахункових операцій. 5 Облік запасів. 7 Облік витрат. 8 Облік доходів від реалізованої продукції. 9 Облік праці і зарплати. 10 Облік власного капіталу. 11 Звітність підприємства. 12 Аналіз фінансово-господарської діяльності. 13 Основи автоматизованого ведення бухгалтерського обліку в умовах підсистеми «Бухгалтерський облік в АСУ». 17 Аудит бухгалтерського обліку. 19 Додатки. 22
 • Облік собівартості будівельного виробництва

  Вступ 3 1.Теоретичні засади обліку собівартості будівельного виробництва 6 2. Економіко–правовий аналіз нормативної бази і огляд спеціальної літератури з обліку собівартості будівельного виробництва 14 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 26 4. Організація документального оформлення та документообігу з обліку собівартості будівельного виробництва 35 5. Методика обліку собівартості будівельного виробництва (на прикладі ЗАТ „...”) 38 6. Удосконалення обліку собівартості будівельного виробництва за рахунок його автоматизації 51 Висновки та пропозиції 60 Список використаної літератури 63 Додаток А. Звітні дані ЗАТ „...” за 2000-2003 рр. 67 Додаток Б. Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно-монтажних робіт і фінансового результату ЗАТ "..." на 30 червня 2003 року 69 Додаток В. Типові форми первинних документів з обліку сировини та матеріалів 71 Додаток Г. Організаційна структура бухгалтерії ЗАТ „...” 72
 • Звіт з практики (облік і аудит)

  ВСТУП 3 1 Ознайомлення з виробничо-господарською діяльність підприємства та організацією обліку 4 2 Облік власного капіталу 6 3 Облік грошових коштів та розрахунків 9 4 Облік оплати праці та страхування 13 5 Облік виробничих запасів 16 Кредит 17 6 Облік основних засобів та інших необоротних активів 19 7 Облік довгострокових і поточних зобов’язань 23 8 Облік витрат 26 9 Облік готової продукції та її реалізації 30 10 Облік доходів та результатів діяльності 32 11 Автоматизація обліку на підприємстві 35 12 Звітність 39 Висновки та пропозиції 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 Додатки
 • Звіт з практики на підприємстві ТОВ "Назва"

  1. Загальне знайомство з підприємством 3 2. Організаційна структура і управління підприємством 6 3. Майно і власність підприємства 8 4. Система планування діяльності підприємства 10 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 11 6. Облік активів підприємств 13 7. Облік праці та її оплати на підприємстві 16 8. Затрати і фінанси підприємства 18 9. Облік коштів підприємства 20 10. Податки і обов’язки платежі підприємства 24 11. Бухгалтерська звітність підприємства 25 12. Аудит, перевірка та ревізія діяльності 26 Висновок 28 Список використаних джерел 29 Додатки 31-34
 • ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)

  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85
 • Звіт про проходження практики на підприємстві ПП Автопрофіт

  Зміст Вступ 3 1. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика 6 2. Облік витрат на виробництво в умовах використання інформаційних систем 8 3. Внутрішньогосподарський облік і аудит виробничо-фінансової діяльності 13 4. Звітність підприємства 16 5. Аналіз діяльності підприємства 22 6. Податковий облік та податкова звітність 24 Висновки 26 Список літератури 27 Додатки 29
 • ЗВІТ з практики бухоблік

  1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства ТОВ „Назва” 3 2. Облік основних засобів 8 3. Облік формування і використання запасів 15 4. Касові операції і операції з поточними рахунками 18 5. Облік дебіторської заборгованості та короткострокових зобов'язань 21 6. Облік використання трудових ресурсів і фонду оплати праці 24 7. Облік доходів і витрат 26 8. Облік формування капіталу і розподілу прибутку 27 9. Облік валових доходів і витрат 30 10. Загальний відділ бухгалтерії 31 Висновок 34 Список використаних джерел 35 Додатки 37-69
 • "Звіт з практики (бухгалтерський облік) на прикладі ТОВ ""Растр-Альфа"""

  ВСТУП 3 1 Організаційно-економічна структура підприємства 4 2 Організація та ведення економічних служб 12 3 Організація та ведення обліку на підприємстві 15 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНО ЛІТЕРАТУРИ 24 Додаток А 27 Додаток Б 29 Додаток В 30

©: 2011-2020 infoworks.ru