Заказать реферат

Курсовая: Міжнародні стандарти прав людини в правовій системі україни (ID:44083)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Міжнародні стандарти прав людини в правовій системі україни (Код работы:44083)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 55 грн.
Код работы (ID): 44083
Добавлена: 07.07.2010
Просмотров: 699
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
1. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ 5
1.1. Становлення міжнародного права в галузі прав людини 5
1.2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 8
1.3. Конвенція про захист прав людини та основних 13
2. МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВІТНІХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 16
2.1. Історична довідка про інститут Омбудсмена 16
2.2. Правозахисний рух та становлення інституту Омбудсмена в Україні 17
2.3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 19
2.4. Уповноважений з прав людини Європейського Союзу 23
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Литература1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.). // ""Российская газета"". - 1998.. -10 декабря.
2. Международный Пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). Пакт открыт для подписания, ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Вступил в силу 23 марта 1976 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976 №17(1831). - Ст. 291.
3. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 3. - ст. 429.
4. Закон України ""Про Державний бюджет України на 2003 рік"" від 27.12.02 р.
5. Закон України “Про загальний військовий обов'язок та військову службу” від 25 березня 1992 року // Голос України. - 1992. - 16 липня.
6. Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” від 24 грудня 1993 року // Закони України. - Том 6. - К., 1996. - c. 387.
7. Закон України “Про охорону і використання пам'яток історії та культури” Закон УРСР від 13 липня 1978 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1978. - № 30.
8. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 42.
9. Кодекс поведінки посадових осіб з підтриманням правопорядку / резолюція Генеральної Асамблеї 34/169
від 17.12.1979 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. Українсько-американське бюро прав захисту людини. - Амстердам-Київ, 1996. - c. 176-179.
10. Коментар до Конституції України: наук.-популярне видання. - К., 1996. -187 с.
11. Конвенція проти катувань та інших жорстоких нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання / Резолюція Генеральної Асамблеї 39/46 від 10.12.1984. Додаток // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. Українсько-американське бюро прав захисту людини. Амстердам-Київ, 1996. - c. 37-43.
12. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. В 4-х т. отв. ред. Б.А. Страшун. - Т.1. - М.: БЕК. - 2005. - 324 с.
13. Конституционное /государственное/ право зарубежних стран. Общая часть. - М.:БЕК, 2006. - 735 с.
14. Конституції нових держав Європи та Азії. Українська правнича фундація. - К., 2006. - 101 с.
15. Конституція України -- основа подальшого розвитку законодавства: зб. наук. праць. - Вип. 2. - К., 2007. - c. 35-38.
16. Конституція України: Прийнята на п'ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України. - 2006. - 13 липня.
17. Копейчіков В.В. Загальна теорія держави і права. Київ: Юрінком - 2007 р.
18. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - 91 с.
19. Заемский В. ООН и миротворчество. Курс лекций - 2008. - 312 с.
20. Лазарев. В.В. Общая теория государства й права. Москва - 2008 р.
21. Мелащенко В.Ф., Молдован В.В. Основи конституційного права України. - К.,2006. - 341 с.
22. Моделі демократії в Європі: парламентська і президентська демократія: Демократія та розподіл влади // Демокр. зошити. - К., 2005. - Вип.1: Азбука демократії. - c. 10-35.
23. Международное право: учебник/ Под ред.А.И. Микульшина. - 2005. - 360 с.
24. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 2004. - c. 372.
25. Общая теория прав человека . / Руков. автор. кол-ва и ответ. редактор докт. юр. наук Е.А. Лукашова. - М.: Изд-во Норма, 2006. - 520 с.
26. Основи конституційного права України / Під ред. В.В. Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, - 2008. - 214 с.
27. Правові джерела України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 1.
28. Правознавство / За ред. М.Настюка. Друге видання. - Л.: Світ, 2005. - 621 с.
29. Стахов Н.Н. Права человека и гражданина: история и современность // Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку. - К ., 2007 - 135 с.
30. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. - М.: Зерцало, ТЕИС, 2006. - 298 c.
31. Теория права и государства: Учебник для ВУЗов. Под ред. Г.Н.Манова. М.: БЕК, - 2006. - 223 с.
32. Трошкин Ю.В. Права человека. Нарушения и защита прав человека и прессы. - М., 2007.- 230 с.
33. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: “Дабахов, Ткачев, Димов”, 2005. - 411 с.
34. Чиркин В.К. Сравнительное конституционное право. - М.: Манускрипт, 2006. - 462 c.
"
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"
 • Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини

  Вступ 3 1. Права людини і міжнародне право 6 1.1. Основні міжнародно-правові акти про права людини та їх характеристика 6 1.2. Міжнародні органи із захисту прав людини та їх характеристика 19 2. Міжнародні механізми захисту прав людини 21 2.1. Питання захисту прав людини при застосуванні конвенції про правову допомогу у кримінальних справах 21 2.2. Міжнародні акти про права людини і законодавство України 34 Висновки 38 Література 41
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56
 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31
 • Основні права людини

  Вступ 3 Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5 1.1. Історія ідеї прав людини. 5 1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8 Розділ ІІ. Основні права людини 11 2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11 2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15 2.3. Система прав дитини. 22 Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24 3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24 3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27 3.3. Міжнародний захист прав людини. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • Права людини в теорії держави і права

  Вступ Розділ 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини Розділ 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в області прав людини Розділ 3. Система гарантій прав, свобод і обов язків людини і громадянина в демократичній державі Висновки Список використаної літератури
 • Міжнародний механізм захисту прав людини

  Вступ Розділ 1. Основні права людини і громадянина Розділ 2. Міжнародні стандарти в області прав людини Розділ 3. Міжнародний механізм захисту прав людини Висновки Список використаної літератури
 • Гарантії прав і свобод людини і громадянина

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Гарантій прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці 6 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовій думці України 6 1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина 11 2. Основні права людини і громадянина 14 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 19 4. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 27 4.1. Політичні гарантії 28 4.2. Економічні гарантії 30 4.3. Соціальні гарантії 33 4.4. Юридичні гарантії 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета і задачі курсової роботи полягають у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Основні задачі, які ставляться при написанні цієї курсової роботи: 1) визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та гро-мадянина; 2) конкретизація ролі та місця держави, права, суспільства і самої лю-дини, щодо гарантування прав і свобод людини та громадянина; 3) визначення сутності теоретичних засад гарантій прав і свобод люди-ни та громадянина. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища. Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадя-нина.
 • Інститут омбудсмана в механізмі забезпечення прав людини

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 1.1. УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ 1.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 1.3. ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РОЗДІЛ 2. Правове регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 2.1. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ 2.2. ПРОЦЕДУРА ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 2.3. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку інституту омбудсмана: вітчизняний та зарубіжний досвід 3.1. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОМБУДСМАНА 3.2. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА В УКРАЇНІ 3.3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІТЧИЗНЯНОГО ОМБУДСМАНА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Стан прав людини в сучасній Україні

  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25

©: 2011-2020 infoworks.ru