Заказать реферат

Курсовая: Банківська діяльність України (ID:50097)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Банківська діяльність України (Код работы:50097)

Информация о работе Раздел: Политэкономия
Вид работы: Курсовая
Объем: 39 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 50097
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 962
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 5
1.1. Поняття банківської системи України та її елементи 5
1.2. Національний банк України: його роль у проведенні
грошово-кредитної політики та банківського нагляду 9
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 17
2.1. Характерні риси та особливості розвитку банківської
системи України 17
2.2. Аналіз діяльності Національного банку України 20
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ 26
3.1. Аналіз діяльності комерційних банків 26
3.2. Вплив іноземного капiталу на банківський ринок 31
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 року // ВВР. – 1996. - №30. –
С.141.
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» //
Відомості Вер¬ховної Ради України. —- 1991. — № 24. — С.
272 із змінами та доповненнями
3. Закон України “Про Національний банк України” від 20
травня 1999 року
№ 679-XIV.
4. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.
Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуленко та
ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ,
2007. – 599 с.
5. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. проф. Р.І.
Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 314 с.
6. Банківське право. Навч. посібник за ред. О.А.
Костюченка – К.,
АСК, 2005
7. Банківський менеджмент. : Навч. посіб. / О.А.
Кириченко, І.В. Геленко, С.Л. Роголь та ін.; За ред. О.А.
Кириченка – 3-тє видання, перероб. і доп. – К.: Знання-
Прес, 2005. – 438 с.
8. Банківські операції: Підручник. / За ред. Мороза А.М. –
К.: КНЕУ ,
2006. – 384с.
9. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. — Київ: ІТЦ
НБУ,
2006. —155с.
10. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник —
К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. - 320 с.
11. Кириченко А., Геленко І., Ятченко А. Банківський
менеджмент. – К.: основи,2005– 671 с
12. Кротюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської
системи // Вісник НБУ. – 2007. - №10. – С. 2-3.
13. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система
України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. –
2008. - №8. – С. 114-117.
14. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових
послуг України // Банківська справа. – 2006. - №5. – С. 43-
45.
15. Реализация и контроль финансовых планов/ Д.
Кислов// Менеджмент і менеджер.— 2007. №. 3.— с. 21 -
24.
16. Савлук М. І., Івасів Б. С., Ющенко В. А., Гребеник Н. І.,
Дзюблюк О. В. Гроші та кредит: Підручник / Тернопільська
академія народного господарства / за ред. Івасів Б. С. — Т. :
Карт-бланш, 2005. — 512с.
17. Селіванов А.О. Банківське право України. Навч.
посібник, – Х.:
ІнЮре, 2005
18. Сергієнко І., Мар'янович Г., Горбачук В. Міжнародні
аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка
Украни. – 2008. - №2. – С. 13-18.
19. Смовженко Т., Хміль Л. Проблеми вдосконалення
діяльності комерційних банків в економіці України //
Регіональна економіка. – 2008. - №1. – С. 163-169.
20. Солтис Я. Сучасний стан і основні чинники стабільності
банківської системи України // Економічний часопис. – 2007.
- №3. – С. 10-11.
21. Ющенко В. Банківська система України в ринковій
економіці. // Економіка України. –2004р. – №3. – с.3-8.
22. www. bank.gov.ua
23. www.minfin.gov.ua
24. www. ukrstat.gov.ua
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Аналіз банківської системи України

  1. Банківська система України, її сутність та структура 3 2. Результати діяльності українських банків протягом 1991-2006 рр. 4 3. Перспективи розвитку банківської системи України 11 Список використаної літератури 131. Банківська система України, її сутність та структура 3 2. Результати діяльності українських банків протягом 1991-2006 рр. 4 3. Перспективи розвитку банківської системи України 11 Список використаної літератури 13
 • Стан та регулювання готівкового валютного ринку України

 • Банківська система України та особливості її формування

  Вступ 3 1.Банківська система України на сучасному етапі 4 2.Грошова пропозиція на ринку банківських послуг 10 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Визначити обсяги та структуру доходів, витрат і прибутку банків України в 2005 році

 • Банківська система України

  План Вступ 3 1. Сучасна банківська система: суть та структура 4 2. Аналіз діяльності банківської системи в 2004 році 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Теоретико – методологічні засади функціонування сучасної банківської системи 5 1.1. Сутність банківської діяльності та її значення в розвитку ринкової економіки 5 1.2. Сучасна банківська система: суть та структура 12 1.3. Функціонування банківських систем зарубіжних країн 24 РОЗДІЛ 2. Аналіз банківської системи України на сучасному етапі розвитку 29 2.1. Структура та характеристика банківської системи України 29 2.2. Аналіз фінансової діяльності банківської системи 36 2.3.Здійснення контролю та регулювання банківської діяльності у країні 50 РОЗДІЛ 3. Напрями розвитку банківської системи України 54 3.1. Вплив монетарної політики НБУ на діяльність банків 54 3.2. Підвищення капіталізації та реструктуризація банківської системи 73 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94 Додаток А. Статистичні дані щодо розвитку банківської системи України станом на 01.01.2005 року 102
 • Банківська система ринкового господарства

  ЗМІСТ ВСТУП 4 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 6 1.1. Сутність поняття "банківська системи", основні риси 6 1.2. Функції та механізм функціонування банківської системи 9 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 13 2.1. Структура банківської ситеми 13 2.2. Особливості побудови банківської системи в Україні 18 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 31 3.1. Основні цілі та завдання розвитку банківської системи 31 3.2. Умови розвитку банківської системи 33 3.3. Напрямки реформування банківської системи 36 ВИСНОВКИ 45 ЛІТЕРАТУРА 47 ДОДАТКИ 49 Метою роботи є: розкрити теоретичні та практичні аспекти функціонування банківської системи в умовах розвитку ринкового господарства. Предметом роботи виступає банківська система ринкового господарства. Об’єктом роботи є інфраструктура банківської системи. Хронологічними межами роботи є 1990-2006 роки. Літературна база роботи: нормативно-законодавчі акти України, що регламентують банківську діяльність в Україні, учбові посібники, підручники з банківського менеджменту. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів А. Андрєєва, О.А. Костюченка, А. Крутика, С. Курінного, А.Степаненко, Л.Романенко.
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • Контрольна робота з банківської справи

  1.Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку 3 2. Операції по залученню вкладів і депозитів 7 3. Процес кредитування клієнтів банку 10 Література 14 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями // Галицькі контракти, №7, 1997, с.68. 2. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997. 3. Про введення в дію Інструкції N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", приведену у відповідність до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності. Постанова правління НБУ від 30 грудня 1997 року N 469 м. Київ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 1998 року N 141) 4. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 . 5. Банківська справа. Навчальний посібник/За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р. 6. Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:”Знання”,1999р. 7. Інформаційний Бюлетень Асоціації комерційних банків. - Київ, 1996-1997 рр. 8. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. // Банківська справа, №2, 1997 9. Сугоняко О. Реформування банківської системи як державна проблема. // Вісник НБУ, №1, 1997
 • Карткові продукти


©: 2011-2022 infoworks.ru