Заказать реферат

Курсовая: Організація та методика аудиту, валових доходів підприємства (ID:50425)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Організація та методика аудиту, валових доходів підприємства (Код работы:50425)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 27 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50425
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 849
СодержаниеЗМІСТ
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ХХХ» 2
4.1 Організація проведення аудиту ТОВ «ХХХ» 2
4.2 Методика проведення аудиту валових доходів підприємства ТОВ «ХХХ» 6
4.3 Узагальнення результатів аудиторської перевірки ТОВ «ХХХ» 20
Список використаних джерел 26
Додатки 27
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Конституція України К.: Україна, 1996
2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р.
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІY.
4. Белуха Н. Г. Аудит: Учебник. – К.: Знання, 2000. – 769 с.
5. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.-628с.
6. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 512с.
7. Бычкова С.М. Итыгмлова Е.Ю. Международные стандарты аудита: Учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2007.-432с.
8. Давидов Т. М. Аудит: Навчальний посібник. – 2- ге вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, КОО., 2001. – 363 с.
9. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. 2-е изд. – К.: Фирма „ДИ-КСИ”, 1997. – 832 с.
10. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: „Каравела”; Львів: Новий світ – 2000”, 2002 – 504 с.
11. Огійчук М. Ф. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник. – Харків: ХНАУ, 2005 – 230 с.
12. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. – 2 – ге видання, - К.: «Знання-прес», 2003. – 223 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік аналіз аудит валових доходів

  ЗМІСТ Вступ. Розділ 1. Теоретично - методологічні основи обліку, аналізу та аудиту валових доходів ТзОВ «СТЕК» 1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТзОВ «Стек», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 2. Економічна сутність об’єкта дослідження та нормативно – правова база регулювання його обліку та аудиту. 3. Огляд літературних досліджень за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту. Розділ 2. Облік валових доходів. 2.1. Організація обліку валових доходів 2.2. Аналітичний та синтетичний облік валових доходів. 2.3. Складання податкової декларації Розділ 3. Аналіз валових доходів. 3.1. Організація здійснення аналізу валових доходів підприємства (теорія) 3.2. Аналіз валових доходів ТзОВ «Стек» 3.3. Аналіз доходності підприємства Розділ 4. Організація та методика аудиту валових доходів. 4.1. Організація проведення аудиту. 4.2. Методика проведення аудиту валових доходів. 4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту. Висновок. Список використаної літератури. Додатки.
 • Облік та аудит валових доходів та валових витрат

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Основи побудови обліку та аудиту валових доходів та витрат 6 1.1 Сутність валових доходів та витрат 6 1.2 Теоретико-методологічні аспекти обліку валових доходів та витрат 15 1.3 Значення обліку та аудиту для управління валовими доходами та витратами 35 РОЗДІЛ 2. Методика фінансового та податкового обліку валових доходів та витрат на підприємстві 41 2.1 Податковий облік валових доходів та валових витрат 41 2.2 Фінансовий облік валових валових витрат та валових доходів на підприємстві 65 РОЗДІЛ 3. Удосконалення обліку та аудиту валових доходів і витрат підприємства 86 3.1 Аудит валових доходів та валових витрат і його особливості 86 3.2 Напрямки удосконалення облікової політики підприємства 116 3.3 Автоматизація процедур обліку та аудиту валових доходів і валових витрат 127 ВИСНОВКИ 138 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 140 ДОДАТОК А. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2004 рік 146 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2002-2004 рр. 162
 • Облік і аудит валових доходів і валових витрат (2-3 розділ)

  Розділ 2. Методологія та організація податкового обліку та фінансової звітності валових доходів і валових витрат 3 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення податкового обліку валових доходів і валових витрат 3 2.2. Методологія обліку та фінансової звітності валових доходів і валових витрат 7 2.3. Організація обліку і звітності валових доходів і валових витрат 14 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку і звітності валових доходів і валових витрат 21 Розділ 3. Методологія та організація аудиту валових доходів і валових витрат та напрями їх удосконалення 25 3.1. Методологія та організація аудиту валових доходів і валових витрат 25 3.2. Процедури та інформаційне забезпечення аудиту валових доходів і валових витрат 44 3.3. Шляхи удосконалення методів організації аудиту валових доходів і валових витрат 46 3.4. Використання результатів аудиту в управлінні валовими доходами і валовими витратами 50 Висновки та пропозиції 52 Список використаної літератури 54 Додатки 58
 • Організація і методика обліку, контролю та аналізу формування валових витрат і валових доходів підприємства

  ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна сутність доходів та витрат підприємства 6 1.1. Сутність та структура доходів підприємства 6 1.2. Сутність та класифікація витрат підприємства 18 1.3. Нормативно-законодавча база з обліку, контролю та налізу доходів та витрат 27 1.4. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Укрспецторг” 32 Розділ 2. Організація та методика обліку валових доходів та валових витрат. 40 2.1. Організація та методика обліку доходів. 40 2.2. Організація та методика обліку витрат 54 Розділ 3. Контроль та аналіз доходів та витрат підприємства 84 3.1. Завдання контролю та аналізу доходів та витрат. 84 3.2. Методика контролю доходів та витрат. 88 3.3. Методика проведення аудиту витрат та доходів підприємства. 91 Висновок 100 Список використаної літератури 101
 • Облік, аналіз та аудит валових доходів та валових витрат підприємства

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти побудови обліку валових витрат і валових доходів 6 1.1. Поняття та економічний зміст валових витрат і валових доходів 6 1.2. Основні принципи та теоретичні підходи до відображення в обліку валових витрат і валових доходів 12 1.3. Теоретичні та методичні підходи до питань аналізу і аудиту валових витрат і валових доходів 25 Розділ II. Стан обліку, аналізу та аудиту валових витрат та валових доходів на підприємстві ДАХК Київський радіозавод 33 2.1. Загальна характеристика підприємства ДАХК Київський радіозавод та існуюча практика обліку валових витрат і валових доходів 33 2.2. Аналіз валових витрат і валових доходів на підприємстві та його недоліки 56 2.3. Стан проведення аудиту на підприємстві та пропозиції щодо його вдосконалення 69 Розділ III. Вдосконалення обліку, аналізу та аудиту на базі використання обчислювальної техніки валових витрат і валових доходів 81 3.1. Шляхи вдосконалення обліку валових витрат і валових доходів в умовах сучасних інформаційних систем 81 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення аналізу валових витрат і валових доходів 91 3.3. Удосконалення аудиту валових витрат і валових доходів 95 Висновки 100 Література 107 Додатки 111
 • Податковий облік валових доходів та витрат

  Вступ Розділ 1. Валові витрати та валові доходи, як елемент оподаткування прибутку підприємства 1.1. Податок на прибуток – як одна із функцій держави 1.2. Сутність валових доходів та їїх класифікація 1.3. Призначення та характеристика валових витрат Розділ 2. Організація податкового обліку на підприємстві 2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 2.2. Накопичення інформації про ВД 2.3. Порядок збору даних про ВВ Розділ 3. Організація і методика аналізу ВВ і ВД 3.1. Теоретичні основи економічного аналізу 3.2.Вертикальний та факторний аналіз валових доходів 3.3. Аналіз основних видів валових витрат Розділ 4. Організація та методологічні аспекти аудиту ВД та ВВ 4.1. Мета, завдання та етапи аудиту 4.2. Методика аудиту валових витрат та валових доходів 4.3. Перевірка правильності та повноти складання декларації на прибуток Висновки Література Вступ Розділ 1. Валові витрати та валові доходи, як елемент оподаткування прибутку підприємства 1.1. Податок на прибуток – як одна із функцій держави 1.2. Сутність валових доходів та їїх класифікація 1.3. Призначення та характеристика валових витрат Розділ 2. Організація податкового обліку на підприємстві 2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 2.2. Накопичення інформації про ВД 2.3. Порядок збору даних про ВВ Розділ 3. Організація і методика аналізу ВВ і ВД 3.1. Теоретичні основи економічного аналізу 3.2.Вертикальний та факторний аналіз валових доходів 3.3. Аналіз основних видів валових витрат Розділ 4. Організація та методологічні аспекти аудиту ВД та ВВ 4.1. Мета, завдання та етапи аудиту 4.2. Методика аудиту валових витрат та валових доходів 4.3. Перевірка правильності та повноти складання декларації на прибуток Висновки Література
 • Податковий облік валових доходів

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Загальні положення обліку валових доходів у податковому обліку........................................................................6 Розділ 2. Податковий облік витрат і доходів при виконані довгострокових договорів. Податковий облік інших валових доходів................................................................................10 Розділ 3. Методика визначення скоригованого валового доходу та валових витрат і оподатковуваного прибутку..............21 Висновки............................................................................................................27 Список використаної літератури.....................................................................29 Додатки...............................................................................................................31
 • Податковий облік валових доходів

  Вступ Розділ 1. Загальні положення обліку валових доходів у податковому обліку Розділ 2. Податковий облік витрат і доходів при виконані довгострокових договорів. Податковий облік інших валових доходів Розділ 3. Методика визначення скоригованого валового доходу та валових витрат і оподатковуваного прибутку Висновки Список використаної літератури
 • Облік, аудит і аналіз доходів від реалізації продукції

  Вступ Розділ 1. Теоретичні передумови обліку, аналізу і аудиту доходів від реалізації продукції 1.1. Дохід, як економічна категорія 1.2. Значення та завдання обліку, аналізу та аудиту доходів підприємств Розділ 2. Організація обліку і аудиту доходів і результатів діяльності ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика” 2.1. Організація обліку доходів від реалізації продукції 2.2. Організація і методика аудиту доходів і результатів діяльності Розділ 3. Аналіз доходів і результатів діяльності ЗАТ „Ужгородська швейна фабрика” 3.1. Показники і джерела аналізу доходів і результатів діяльності підприємства 3.2. Організація і методика аналізу доходів і результатів діяльності Висновки Список використаної літератури
 • АУДИТ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту доходів від фінансової діяльності підприємства 6 1.1. Теоретична сутність та формування доходів та результатів діяльності підприємства 6 1.2. Нормативно-правова база аудиту доходів та результатів діяльності підприємства 12 Розділ 2. Методика проведення аудиту доходів та результатів діяльності підприємства 15 Розділ 3. Способи дослідження та узагальнення доходів від фінансової діяльності підприємства на основі проведеного аудиту 24 3.1. Способи дослідження доходів підприємства 24 3.2. Узагальнення результатів аудиту 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 додатки 37

©: 2011-2022 infoworks.ru