Заказать реферат

Диплом: Дослідження зовнішньої заборгованості України в умовах світової фінансової кризи (ID:50594)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Дослідження зовнішньої заборгованості України в умовах світової фінансової кризи (Код работы:50594)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 133 стр.
Цена: 1488 грн.
Код работы (ID): 50594
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1134
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 7
1.1. Роль та місце зовнішньої заборгованості в сучасних МЕВ 7
1.2. Підходи кредиторів та боржників до подолання кризи заборгованості 19
1.3. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу країн, в країнах різного ступеню зрілості 26
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І 37
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 38
2.1. Передумови виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України 38
2.2. Сучасний стан і тенденції зовнішньої заборгованості України в умовах сучасної фінансової кризи 47
2.3. Вплив зовнішньої заборгованості на макроекономічну динаміку України57
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ 65
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 66
3.1. Зарубіжний досвід управління державним боргом 66
3.2. Перспективи управління зовнішнім боргом України в умовах світової фінансової кризи 81
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІІ 106
ВИСНОВКИ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110
ДОДАТКИ 121
ВСТУП

Актуальність теми. В умовах фінансової сучасної світової фінансової кризи розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні необхідно констатувати, що державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги. До основних причин швидкого зростання державного боргу України в умовах сучасної кризи можна віднести: необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної грошової одиниці; значні бюджетні дефіцити; залежність від імпорту енергоносіїв; потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки.
Управління та обслуговування державного боргу є одним з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою стабільності її фінансової системи. Ефективне управління боргом на всіх його етапах дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на обслуговування державного боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ят 9
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Дослідження зовнішньої заборгованості України в умовах світової фінансової кризи

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 7 1.1. Роль та місце зовнішньої заборгованості в сучасних МЕВ 7 1.2. Підходи кредиторів та боржників до подолання кризи заборгованості 19 1.3. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу країн, в країнах різного ступеню зрілості 26 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І 37 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 38 2.1. Передумови виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України 38 2.2. Сучасний стан і тенденції зовнішньої заборгованості України в умовах сучасної фінансової кризи 47 2.3. Вплив зовнішньої заборгованості на макроекономічну динаміку України57 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ 65 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 66 3.1. Зарубіжний досвід управління державним боргом 66 3.2. Перспективи управління зовнішнім боргом України в умовах світової фінансової кризи 81 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІІ 106 ВИСНОВКИ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 ДОДАТКИ 1213.2. Перспективи управління зовнішнім боргом України в умовах світової фінансової кризи Ефективне управління державними запозиченнями на всіх етапах їх здійснення (починаючи з моменту вибору джерела та напряму використання і закінчуючи погашенням боргу) дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на обслуговування державного боргу. Фінансові ресурси, отримані за рахунок державних запозичень та використані на інвестиційні цілі, сприятимуть розвитку економіки України, що в майбутньому забезпечить зростання дохідної частини державного бюджету [46, с.55]. Країни з високими темпами росту експорту мають можливість підтримувати відносно більш високий рівень боргу по відношенню до експорту та виробництва. Однак, ці країни стають уразливими до макроекономічних шоків: відсоткові ставки по зовнішнім позикам можуть різко підвищитись внаслідок економічних умов в країнах-кредиторах або ж кредитори можуть вирішити, що вони з будь-яких причин не бажають більше підтримувати колишній рівень кредитування. В зв’язку з цим, необхідно підкреслити декілька важливих моментів: ? по-перше, економічне зростання - це головна умова збереження платоспроможності, довіри кредиторів і пом’якшення жорстких кредитних лімітів, встановлених ними для країни-позичальника; .... .
 • Вплив світової фінансової кризи на ТНК

  " Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85 "
 • Функціонування сучасної фінансової системи України

  "Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39 "
 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  Вступ 2 1. Теоретична частина 4 1.1. Історія світових економічних криз до 2007 року 4 1.2. Передумова настання сучасної глобальної кризи 8 1.3. Дослідження кризових явищ в економіці України 13 2. Практична частина 16 2.1. Особливості наявного економічного розвитку країн світу в умовах світової кризи 16 2.2. Ефективні інвестиційно-інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах світової кризи 19 3. Перспективи розвитку економічно розвинених країн в умовах кризи 22 3.1. Антикризові програми у Франції 22 3.2. Подолання рецесії економіці Італії 24 3.3. Боротьба з кризою у Великобританії 25 3.4. Антикризові заходи в Японії 27 Висновки 31 Використана література 35 Додатки 38
 • Участь Франції в міжнародній торгівлі

  Вступ 3 1. Франція у контексті світової торгівлі 4 2. Економіка Франції в умовах світової фінансової кризи 6 Висновок 8 Список літератури 9 Вступ 3 1. Франція у контексті світової торгівлі 4 2. Економіка Франції в умовах світової фінансової кризи 6 Висновок 8 Список літератури 9
 • Функціонування сучасної фінансової системи України

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39
 • Аналіз та прогнозування міжнародного валютного ринку

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ 6 1.1 Валютний ринок у системі світової фінансової системи 6 1.2 Фундаментальний аналіз валютного ринку 9 1.3 Технічний аналіз валютного ринку 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ 18 2.1. Валютні курси основних світових валют в умовах світової фінансової кризи 18 2.2. Аналіз динаміки курсу гривні в 1996 – 2010роках 24 2.3. Стан курсу валюти в 2010 році 28 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ 32 3.1. Прогнозування валютного ринку в умовах світової фінансової кризи 32 3.2. Використання новітніх методів для ефективності валютного курсу 36 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 43
 • Вплив світової фінансової кризи на товарну структуру імпорту в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ІМПОРТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Поняття імпортних відносин у ЗЕД 5 1.2. Механізм здійснення імпортних відносин 12 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІМПОРТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 27 2.1. Правове регулювання імпорту в Україні 27 2.2. Стан та умови розвитку імпортних операцій в Україні 34 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ТОВАРНУ СТРУКТУРУ ІМПОРТУ В УКРАЇНІ 51 3.1. Проблеми розвитку імпортних операцій українських суб’єктів господарювання в умовах світової фінансової кризи 51 3.2. Шляхи покращення розвитку імпортних операцій в Україні 58 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 77
 • Вплив світової фінансової кризи на ТНК

  Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85 Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85
 • Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву

  Вступ 1. Концепції соціально-економічних циклів та криз 2. Причини та основні фактори виникнення світової економічної кризи 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України Висновки Список використаних джерел Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru