Заказать реферат

Диплом: Досвід країн-членів СОТ (ID:50797)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Досвід країн-членів СОТ (Код работы:50797)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Диплом
Объем: 130 стр.
Цена: 1456 грн.
Код работы (ID): 50797
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 459
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СИСТЕМОЮ СОТ 7
1.1. Основний зміст поняття «національні економічні інтереси» та практика їх формування 7
1.2. Організаційно-правові засади функціонування Світової організації торгівлі як основного регулятора глобальної торгової системи 22
1.3. Норми, принципи та механізми регулювання міжнародних торговельних відносин та захисту національних економічних інтересів, передбачених угодами ГАТТ/СОТ 31
Висновки до розділу І 38
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН-ЧЛЕНІВ СОТ ПО ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ: 39
2.1. Порівняльний аналіз ефективності застосування тарифних та нетарифних інструментів провідними країнами-членами СОТ для забезпечення інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках 39
2.2. Характеристика практики відстоювання національних економічних інтересів високорозвиненими країнами-членами СОТ 47
2.3. Аналіз успішності захисту економічних інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках країнами, що розвиваються 60
Висновки до розділу ІІ 79
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНОЮ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ: 80
3.1. Аналіз ефективності використання Україною інструментарію СОТ по захисту національних інтересів 80
3.2. Напрямки впровадження світового досвіду щодо відстоювання національних економічних інтересів 93
3.3. Рекомендації по адаптації нормативно-правового поля України відповідно до вимог СОТ як інструменту захисту національних інтересів 102
Висновки до розділу ІІІ 110
ВИСНОВКИ 112
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 121
3.2. Напрямки впровадження світового досвіду щодо відстоювання національних економічних інтересів

В умовах світової фінансової кризи та глобального економічного спаду особливо актуальною є проблема більш активної участі держави у вирішенні питань зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання. При цьому інтеграція України в регулятивну систе¬му Світової організації торгівлі обумовлює лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності, яка є неодмінною умовою формування національного ринку. Водночас лібералізація зовнішньоекономічної діяльності не може бути єдиним визначальним напрямом зовнішньоекономічної політики держави. Зростання українського виробництва, посилення ролі національних компаній на внутрішньому ринку, зміцнення позицій України у світовому господарстві, як свідчить міжнародний досвід, без застосування протекціоністських заходів у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності досягти досить складно. Селективне введення протекціоністських бар'єрів вважається в міжнародній практиці цілком виправданим і навіть необхідним в умовах економічного спаду для структурної перебудови економіки та подолання кризових явищ у її окремих галузях.
Умови глобальних фінансових змін та світового економічного спаду диктують країнам світу необхідність здійснення заходів державної підтримки національних виробництв, у тому числі з використанням правил COT. Для стабілізації фінансової і економічної ситуації більшість країн світу надають ....
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гб 469-3
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Наслідки вступу країхн східної Європи до ЄС

  Вступ 3 Розділ I: Теоретико методологічні аспекти розширення ЄС 6 1.1 Передумови розширення ЄС 6 1.2 Аспекти розвитку країн нових членів ЄС 13 1.3 Стан економік країн до вступу в ЄС 19 Розділ II: Аналіз сучасного економічного стану країн нових членів 43 2.1 Економічні трансформації країн після вступу в ЄС 43 млрд. форинтів 55 2.2 Наслідки розширення ЄС для країн нових членів 59 Розділ III: Перспективи розвитку країн нових членів 66 3.1 Можливі напрямки розвитку 66 3.2 Перспективи співпраці Болгарії та Румунії з Україною 72 Висновки 84 Список використаної літератури 91
 • Болгарія та Румунія в Європейському Союзі

  Вступ 4 Розділ I: Теоретико методологічні аспекти розширення ЄС 7 1.1 Передумови розширення ЄС 7 1.2 Політичний аспект розвитку країн нових членів ЄС 15 1.3 Стан економік країн до вступу в ЄС 26 Висновки до розділу 1 33 Розділ II: Аналіз сучасного економічного стану країн нових членів 35 2.1 Економічні трансформації Болгарії і Румунії після вступу в ЄС 35 2.2 Аналіз зовнішньо-економічної діяльності та інвестиційної політики держав 42 2.3 Наслідки розширення ЄС для країн нових членів 49 Висновки до розділу 2 55 Розділ III: Перспективи розвитку країн нових членів 57 3.1 Можливі напрямки розвитку 57 3.2 Перспективи співпраці Болгарії та Румунії з Україною 63 Висновки до розділу 3 79 Висновки 80 Список використаної літератури 84
 • ГАТТ, СОТ та її роль в лібералізації світової торгівлі

  Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Місце ГАТТ, СОТ в лібералізації світової торгівлі............................5 1.1. Причини створення ГАТТ і її організаційна структура.......................5 1.2. Багатосторонні торгові переговори в межах “Токійського раунду ..............................................................................7 1.3. Створення та основні засади діяльності СОТ.......................................9 Розділ 2. Загальні переваги і ризики від членства у СОТ: досвід інших країн для України......................................................................11 2.1. Конкурентоспроможність національних економік країн членів СОТ....................................................................................11 2.2. Лібералізація ринків країн членів СОТ................................................17 Розділ 3. Проблемні аспекти вступу України до СОТ.......................................19 3.1. Переваги та недоліки вступу України до СОТ для різних галузей економіки...................................................................................19 3.2. Сучасний стан переговорного процесу щодо вступу України у СОТ........................................................................................31 Висновки................................................................................................................34 Список використаної літератури.........................................................................36
 • ОЦІНКА РІВНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПИ — ЧЛЕНІВ ЄС

  Вступ Розділ І Критерії до визначення рівня соціально-економічного розвитку країн ЄС Розділ ІІ Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку країн ЄС Розділ ІІІ Проблеми і перспективи розвитку країн ЄС Висновки Список використаної літератури
 • Моделі охорони здоров’я деяких країн

  Вступ 2 1. Модель охорони здоров’я Великобританії 3 2. Модель охорони здоров’я Канади 6 3. Досвід медичного страхування деяких розвинутих країн 9 4. Досвід медичного страхування Російської Федерації 13 Висновки 16 Література 17
 • Світовий досвід трансформаційної економіки

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до трансформації економіки 7 1.1. Сучасні концепції трансформації економіки 7 1.2. Інституційні аспекти проведення реформ 20 Розділ 2. Світовий досвід трансформації 41 2.1. Трансформація економік розвинутих країн в процесі формування інформаційного суспільства 41 2.2. Досвід трансформації економічних систем країн, що розвиваються 52 2.3. Особливості трансформації транзитивних економік країн ЦСЄ 60 Розділ 3. Трансформація економіки України в контексті інтеграційних стратегій 70 3.1. Трансформація економіки України в процесі переходу до ринку 70 3.2. Особливості трансформації економіки України в контексті інтеграційних стратегій 79 3.3. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації 93 Висновки і пропозиції 110 Список використаної літератури 113 Додаток А 117 Додаток Б 118
 • Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

  Вступ Розділ 1. Сімейні правовідносини. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів Розділ 2. Обов язок по утриманню інших членів сім ї та родичів Розділ 3. Права та обов’язки членів сім’ї та родичів по найму жилого приміщення Висновки Список використаної літератури
 • Розширення ЄС та його вплив на економіку України

  Вступ 3 1. Місце та роль ЄС в світовій економіці 6 1.1. Країни ЄС в міжнародній торгівлі 6 1.2. Країни ЄС в міжнародному русі капіталу 16 2. Економічні та соціальні наслідки розширення ЄС 30 2.1. Наслідки для 15 старих країн членів ЄС 30 2.2. Проблеми адаптації економік нових країн-членів до стандартів ЄС 39 3. Економічні наслідки розширення ЄС для України 53 3.1. Стан та перспективи розвитку економічних відносин з країнами ЄС 53 3.2. Вплив нових європейських реалій на економіку України 66 Висновки 81 Література 86 Додаток А. Динаміка міжнародної торгівлі в 2002-2005 рр. 94 Додаток Б. Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами ЄС (2003-2005 рр.) 95 Додаток В. Прямі інвестиції з України в країни ЄС (2003-2005 рр.) 97 Додаток Г. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС (2003-2004 рр.) 99
 • ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

  Ключові слова. Електронна комерція, податки, іноземний досвід, регулювання елек- тронної комерції. розглянуто іноземний досвід оподаткування електронної комерції в період трансформаційних змін у світовій економіці. Визначено найбільш проблемні питання, які потребують вирішення, та сформульовано висновки щодо вдосконалення регулювання електронної комерції.
 • МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН

  Ключові слова: трансфертна ціна, ціноутворення, машинобудування, центри відповідальності, центри витрат.розглянуто досвід формування та встановлення трансфертних цін на промислових підприємствах зарубіжних країн. Запропоновано застосування цього досвіду в умовах України.
 • Економічна політика країн, що розвиваються

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Ознаки та основні проблеми країн, що розвиваються.....................6 1.1. Основні ознаки країн, що розвиваються............................................6 1.2. Основні проблеми країн, що розвиваються.......................................9 Розділ 2. Країни, що розвиваються в системі міжнародних економічних відносин........................................................................17 2.1. Місце та роль країн, що розвиваються у міжнародному товарообміні...............................................................17 2.2. Іноземний капітал в економіці країн, що розвиваються..................20 Розділ 3. Перспективи розвитку країн що розвиваються................................24 3.1. Деякі особливості взаємодії країн, що розвиваються з транснаціональними корпораціями..........................24 3.2. Позиція країн, що розвиваються, після провалу переговорів у Канкуне в рамках ВТО.................................................26 Висновки...............................................................................................................29 Список використаної літератури........................................................................32

©: 2011-2022 infoworks.ru