Заказать реферат

Доклад: ПОБУДОВА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ (ID:51022)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПОБУДОВА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ (Код работы:51022)

Информация о работе Раздел: Деньги и кредит
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51022
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 973
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.028
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Управління ліквідністю банку (2-3 розділ)

  Розділ 2 2 Дослідження практики управління ліквідністю в 2 АТ „ВАБанк” 2 2.1. Аналіз та оцінка потреби в ліквідних коштах 2 2.2. Управління обов’язковими резервами банку як складова менеджменту ліквідності 17 2.3. Ефективність управління ліквідністю 22 Розділ 3 36 Проблеми та шляхи удосконалення управління ліквідністю 36 3.1. Зарубіжний досвід оцінки та регулювання ліквідності. 36 2.3.Проблеми та заходи оптимізація ліквідності комерційного банку. 49 Література Додатки
 • Управління ліквідністю та платоспроможністю банка

  (Випускна робота) Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти ліквідності і платоспроможності комерційного банку 5 1. Ліквідність у світовій банківській практиці 5 1.2. Світовий досвід розрахунків банківської ліквідності 8 1.3. Нормативне регулювання ліквідності банків в Україні 11 Розділ 2. Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ „Укргазбанк” 14 2.1. Фінансово-економічна характеристика банку 14 2.2. Дослідження фінансового стану банку 21 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності 38 Розділ. 3. Шляхи поліпшенні визначення і управління ліквідністю та платоспроможністю 43 3.1. Вдосконалення визначення ліквідності 43 3.2. Управління ліквідністю банку 45 Висновки та пропозиції 51 Список використаних джерел 54 Додатки 57
 • Управління ліквідністю банку

  ПЛАН ВСТУП 3 1. Теоретичні основи ліквідності банку 6 1.1. Сутність банківської ліквідності 6 1.2. Загальні принципи управління ліквідністю банку 12 1.3 Нормативно-правові аспекти управління банківською ліквідністю 26 2. Методи управління ліквідністю банку на прикладі філії ватутінського відділення «Промінвестбанку» України. 33 2.1. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. 33 2.2 Методи управління ризиком ліквідності 44 2.3. Аналіз ліквідності банку 51 3. Проблеми в управлінні ліквідністю банку та шляхи їх подолання 66 3.1 Оцінка ефективності методів управління ліквідністю банку 66 3.2 Напрями вдосконалення методів управління ліквідністю банку 70 Висновки 83 Список використаної літератури 87 Додатки 91 Мета і завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є визначення теоретичних засад управління банківською ліквідністю, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення індикаторів управління ліквідністю, а також розробка комплексного ситуаційного підходу до оптимізації структури балансу для забезпечення рівноваги між параметрами ліквідності, прибутковості та ризиків. Досягнення цієї мети зумовило вирішення таких завдань: 1. Обґрунтувати економічну природу банківської ліквідності та необхідність управління нею. 2. Визначити теоретичні основи управління банківською ліквідністю. 3. Дослідити нормативно-правові аспекти управління банківською ліквідністю. 4. Визначити методи оцінювання потреби в ліквідних коштах та управління ризиком ліквідності. 5. Здійснити аналіз стану ліквідності обраного об'єкту дослідження. 6. Оцінити ефективність методів управління ліквідністю та напрямків їх вдосконалення на об'єкті дослідження. Об'єктом дослідження є філія Ватутинського відділення „Промінвестбанку” України. Предметом дослідження виступає механізм управління ліквідністю в банку. Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дипломної роботи складає критичний синтез класичних теорій та новітніх поглядів на стратегії, підходи, методи управління ліквідністю в банках. У процесі дослідження були застосовані історичний, системний, ситуаційний підходи до дослідження процесу управління ліквідністю в банківській сфері, а також методи: порівняння, аналізу, синтезу, експертних оцінок та економіко-математичні. Емпіричною базою дипломної роботи є результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний та вітчизняний досвід управління ліквідністю банків. Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти, монографічні й періодичні українські та зарубіжні видання, дані по філії Ватутинського відділення „Промінвестбанку” України.
 • Управління фінансовим станом, платоспроможністю та ліквідністю підприємства

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретико-методологічні засади управління фінансовим станом, ліквідністю та платоспроможністю 5 Розділ 2.Особливості управління фінансовим станом, ліквідністю та платоспроможністю на прикладі ТОВ „Олавтекс” 19 Розділ 3.Напрямки підвищення управління фінансовим станом та ліквідністю на підприємстві 32 Висновки 35 Список літератури 37 Додатки 40
 • Управління ліквідністю підприємства

  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та її роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності підприємства 9 2. Аналіз ліквідності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 19 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 19 2.2 Аналіз ліквідності підприємства 22 2.3 Аналіз фінансового стану підприємства 27 3. Шляхи підвищення ліквідності ВАТ «Шосткінський молокозавод» 31 Висновки 37 Література 40 Додатки. Звітність 43-62 Метою курсової роботи є дослідження економічної сутності ліквідності та платоспроможності, методології їх оцінки, аналіз ефективності управління платоспроможністю і ліквідністю та розробка пропозицій щодо її підвищення. Основними задачами курсової роботи є: 1) розкриття економічної сутності платоспроможності та ліквідності; 2) аналіз сучасних проблем вітчизняних підприємств щодо забезпечення платоспроможності та ліквідності; 3) розгляд методичних підходів до оцінки платоспроможності та ліквідності; 4) розгляд інформаційно-правового забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю; 5) аналіз ліквідності, платоспроможності та ефективності управління поточними активами ВАТ “Шосткінський молокозавод”; 6) обґрунтування шляхів підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод”. Предметом дослідження є процес управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства. Об’єктом дослідження є ліквідність ВАТ “Шосткінський молокозавод”. Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств, законодавчі та нормативні акти України. В дослідженнях використовувались наступні методи: розрахунково-аналітичний, економіко-математичний, економіко-статистичний, в тому числі метод елімінування (факторного аналізу) Робота насичена графічним матеріалом
 • Ліквідність портфельного інвестування

  Вступ 3 1. Процес управління ліквідністю інвестування 4 2. Методи управління ліквідністю інвестування 10 Висновки 13 Список літератури 14
 • Фінансовий механізм України його склад та напрямки вдосконалення

  Вступ 3 Розділ 1. Методологічні основи фінансового механізму України 5 1.1. Механізм управління фінансами і фінансовий механізм управління економікою 5 1.2. Основи фінансового механізму організації економіки України 10 Розділ 2. Склад та основні елементи фінансового механізму в Україні 21 2.1. Управління фінансовим механізмом 21 2.2. Елементи фінансового механізму України 23 2.3. Правові засади організації фінансових відносин 28 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління фінансовим механізмом 30 Висновки 33 Список використаної літератури 34
 • Управління фінансами в банку

  Вступ 3 1. Методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків 5 1.1.Сутність фінансової діяльності банку 5 1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури 11 2.Аналіз системи управління фінансами банку АБ «Приватінвест» 13 2.1.Характеристика АБ ”Приватінвест” 13 2.2.Організаційно-інформаційна модель управління фінансами в АБ ”Приватінвест” 17 2.3.Загальний аналіз фінансового стану банку 23 3.Вдосконалення системи управління фінансами в банку 30 3.1.Методика аналізу фінансового стану АБ ”Приватінвест” на основі застосування інформаційних технологій 30 3.2.Пропозиції щодо удосконалення планування доходів і витрат банку 38 Висновки 44 Список використаної літератури 46 Додатки 48
 • Фінансовий механізм підприємства та його забезпечення

  Вступ 3 1. Сутність фінансового механізму 4 2. Складові фінансового механізму підприємства 8 3. Вдосконалення фінансового механізму на підприємствах України 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21
 • Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку

  Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх вибір та обґрунтування 1.3 Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан банку Розділ 2 Аналіз фінансового стану Івано-Франківської Філії ВАТ АКБ “Правекс-Банк” 2.1 Аналіз балансу, структури і динаміки активів та пасивів банку 2.2 Аналіз та оцінка фінансової діяльності банку 2.3 Аналіз ефективності управління фінансової діяльності банку Розділ 3 Розробка заходів щодо покращення фінансового стану ВАТ АКБ „Правекс -Банк” 3.1 Заходи поліпшення фінансового стану банку 3.2 Резерви поліпшення фінансового стану банку 3.3 Стан охорони праці на ВАТ АКБ “Правекс-Банк” Висновок Література Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru