Заказать реферат

Доклад: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ (ID:51043)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ (Код работы:51043)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Доклад
Объем: 12 стр.
Цена: 72 грн.
Код работы (ID): 51043
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 792
СодержаниеКлючові слова: дослідження, розробки, склад витрат на дослідження і розробки, майбутні
економічні вигоди, критерії визнання витрат, списання витрат на дослідження і розробки.
проаналізовано нормативну базу України з питань бухгалтерського обліку
витрат на дослідження та розробки шляхом її порівняння з відповідними нормативно-
правовими документами пострадянських країн з метою використання їхнього досвіду для
удосконалення методичних і правових засад обліку витрат на дослідження та розробки в
Україні.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.049
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік оплати праці на підприємтвах всіх форм власності

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Економічна суть витрат на оплату праці 5 1.1. Економічний зміст поняття „заробітна плата” 5 1.2. Види та форми оплати праці 8 2. Основи організації обліку оплати праці 16 2.1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ «Агрохім» 16 2.2. Облік оплати праці на підприємстві 18 3. Вдосконалення обліку оплати праці 29 3.1. Значення аналізу витрат на оплату праці 29 3.2. Шляхи та перспективи покращення обліку та оплати праці 34 Висновки 41 Список використаної літератури 43 Додатки 46-50 Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів обліку оплату праці. Завдання дослідження включає: розкриття теоретичних і практичних аспекти обліку оплати праці; проведення економічного аналізу прямих витрат на оплату праці на підприємстві ЗАТ „Агрохім”; обгрунтування напрямків вдосконалення обліку оплати праці. Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання обліку, аналізу оплати праці на підприємствах всіх форм власності. Об’єктом дослідження є теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу оплати праці на прикладі ЗАТ „Агрохім”, що здійснює діяльність по виробництву мінеральних добрив та ін. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, використано традиційні методи і прийоми бухгалтерського обліку, інструктивні матеріали, що регламентують організацію оплати праці в промислових підприємствах, методику її обліку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аналізу заробітної плати
 • Організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства на виробництво продукції

  Вступ 4 Розділ 1 Науково – теоретичні та методичні основи обліку витрат підприємства на виробництво продукції 6 1.1. Економічна сутність витрат та їх класифікація 6 1.2. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції 10 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної та спеціальної літератури обліку і аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 24 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „***” 31 Розділ 2 Організація обліку витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.1. Організація документообігу витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат підприємства на виробництво продукції 41 2.3. Організація управлінського обліку витрат підприємства на виробництво продукції 51 2.4. Шляхи удосконалення організації і обліку витрат підприємства на виробництво продукції 56 Розділ 3 Організація аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.2. Загальний аналіз витрат на виробництво продукції 67 3.3. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції 73 Розділ 4. Організація та методика проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 77 4.1. Аудит, як незалежна перевірка фінансової звітності підприємства 77 4.2. Планування аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 80 4.3. Узагальнення підсумків проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 82 Висновки та пропозиції 85 Список використаної літератури 89 Додатки 95-101 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку аналізу і аудиту витрат виробництва продукції підприємства ТОВ „***”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „***”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів. До роботи додано виступ до захисту
 • Облік матеріальних витрат на підприємстві

  ВСТУП 3 1. Теоретичні основи організації обліку матеріальних витрат підприємства 5 1.1. Сутність організації обліку матеріальних витрат підприємства 5 1.2. Огляд нормативної та спеціальної літератури обліку матеріальних витрат 15 2. Фінансовий Облік матеріальних витрат на підприємстві ТОВ „ЄП” 20 2.1. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ „ЄП” 20 2.2. Особливості організації обліку матеріальних витрат підприємства ТОВ „ЄП” 27 3. Удосконалення обліку матеріальних витрат на підприємстві ТОВ „ЄП” 38 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 44-53 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку матеріальних витрат підприємства в сучасних умовах. Предметом дослідження є методологія та діюча практика організації обліку матеріальних витрат підприємства. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань організації обліку матеріальних витрат підприємства ТОВ „ЄП”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Європак”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань організації та методики обліку матеріальних витрат підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку.
 • Облік, аналіз, аудит прямих витрат на оплату праці

  Розділ 1. 6 Економічна суть прямих витрат на оплату праці 6 1.1. Економічний зміст поняття „заробітна плата” 6 1.2. Види та форми заробітної плати 11 1.3. Законодавче регулювання праці та її оплати 20 Розділ 2. 24 Концептуальні основи організації обліку та аудиту прямих витрат на оплату праці 24 2.1 Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві 24 2.2. Облік відрахувань на соціальні заходи 36 2.3. Аудит прямих витрат на оплату праці 41 Розділ 3. 53 Економічний аналіз прямих витрат на оплату праці на підприємстві 53 3.1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ «Агроленд» 53 3.2. Аналіз прямих витрат на оплату праці на підприємстві 58 Розділ 4. 72 Вдосконалення обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці 72 4.1. Значення аналізу прямих витрат на оплату праці 72 4.2. Шляхи та перспективи покращення обліку та аудиту прямих витрат на оплату праці 81 В И С Н О В К И 90 Список використаної літератури 94 Додатки 97 (непотрібні додатки видалити) Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці. Завдання дослідження включає: розкриття теоретичниї і практичних аспекти обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці; проведення економічного аналізу прямих витрат на оплату праці на підприємстві ТОВ „Агроленд”; обгрунтування напрямків вдосконалення обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці. Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці. Об’єктом дослідження є теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці на прикладі ЗАТ „Агроленд”, що здійснює діяльність по виробництву мінеральних добрив та ін. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, використано традиційні методи і прийоми бухгалтерського обліку, інструктивні матеріали, що регламентують організацію оплати праці в промислових підприємствах, методику її обліку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аналізу заробітної плати. У дипломній роботі застосовано дедуктивний метод, що реалізується конкретними економіко-статистичними методами: аналіз групувань, порівнянь, динамічних рядів, факторний аналіз. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської та статистичної звітності ЗАТ „Агроленд” – первинні документи, регістри, річні звіти. Відповідно до логіки дослідження робота містить чотири розділи. В першому розділі розкрито економічну суть прямих витрат на оплату праці та законодавче регулювання праці та її оплати. В другому розділі приділено увагу концептуальним основам організації обліку та аудиту прямих витрат на оплату праці. В третьому розділі проведено економічний аналіз прямих витрат на оплату праці на підприємстві ТОВ „Агроленд”. В четвертому розділі наведені напрямки вдосконалення обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці.
 • Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ)

  2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3 2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „...”ЛТД 3 2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7 2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41 2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” ЛТД 53 3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62 3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...”ЛТД 62 3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71 3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...”ЛТД 81 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110 ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110 ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111 ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
 • Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділи дипломної роботи)

  2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3 2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „...” 3 2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7 2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41 2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” 53 3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62 3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...” 62 3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71 3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...” 81 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110 ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110 ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111 ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
 • Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ) (на прикладі автотранспортного підприємства)

  2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3 2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „Транском”ЛТД 3 2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7 2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41 2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” 53 3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62 3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...” 62 3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71 3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...” 81 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110 ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110 ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111 ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
 • Організаційно-методичні аспекти обліку і контролю витрат підприємства та їх аналіз (2-3 розділ) (на прикладі автотранспортного підприємства)

  2. Організація та методика обліку витрат на базовому підприємстві 3 2.1. Регулювання облікової діяльності у ТОВ „Транском”ЛТД 3 2.2. Критична оцінка стану бухгалтерського обліку витрат на підприємстві 7 2.3. Облік валових витрат – вирішальний фактор прибутковості підприємства 41 2.4. Впровадження комп’ютерних технологій обліку у ТОВ „...” 53 3. Організація та методика контролю та аналізу витрат за даними базового підприємства. 62 3.1. Організація контрольного та аналітичного процесів у ТОВ „...” 62 3.2. Аналіз витрат базового підприємства 71 3.3. Результати самостійно проведеного контролю витрат у ТОВ „...” 81 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98 ДОДАТОК А. Типові проведення з обліку витрат автотранспортних підприємств 101 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК В. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 108 ДОДАТОК Г. Приклад форми № 24-нп 110 ДОДАТОК Д. Зразок відомості по обліку талонів і ПММ, виданих по них на АЗС 110 ДОДАТОК Е. Відомість обліку витрат по ТОВ "..." (дебет субрахунку 231 "Вантажні перевезення") 111 ДОДАТОК Ж. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2005 рік 112
 • Історія розвитку системи обліку за нормативними затратами

  Вступ 3 1. Історичні аспекти розвитку системи обліку за нормативними затратами 4 1.1. Передумови виникнення обліку за нормативними затратами 4 1.2. Становлення системи обліку за нормативними затратами та її еволюція 5 1.3. Стандарт-кост як попередник вітчизняної системи нормативного обліку 8 2. Методичні та практичні аспекти застосування системи обліку за нормативними затратами 11 2.1. Сутність нормативного методу обліку затрат 11 2.2. Побудова обліку змін та відхилень від норм 15 2.3. Особливості обліку нормативних затрат на утримання та експлуатацію обладнання 19 3. Вдосконалення обліку витрат в умовах автоматизованої обробки даних 23 Висновки 28 Список літератури 31 Додатки 32
 • Історія розвитку системи обліку за нормативними затратами

  Вступ 3 1. Історичні аспекти розвитку системи обліку за нормативними затратами 4 1.1. Передумови виникнення обліку за нормативними затратами 4 1.2. Становлення системи обліку за нормативними затратами та її еволюція 5 1.3. Стандарт-кост як попередник вітчизняної системи нормативного обліку 8 2. Методичні та практичні аспекти застосування системи обліку за нормативними затратами 11 2.1. Сутність нормативного методу обліку затрат 11 2.2. Побудова обліку змін та відхилень від норм 15 2.3. Особливості обліку нормативних затрат на утримання та експлуатацію обладнання 19 3. Вдосконалення обліку витрат в умовах автоматизованої обробки даних 23 Висновки 28 Список літератури 31 Додатки 32

©: 2011-2022 infoworks.ru