Заказать реферат

Доклад: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ (ID:51044)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ (Код работы:51044)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Доклад
Объем: 12 стр.
Цена: 72 грн.
Код работы (ID): 51044
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 804
СодержаниеКлючові слова: позикові ресурси, забезпечення, класифікація зобов'язань.
розглянуто методологічні засади обліку зобов'язань підприємств та
визначено місце позикових ресурсів серед них. Досліджено сутність суперечностей, які
виникають під час визнання та оцінки різних видів позикових ресурсів у господарських
процесах підприємств.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.050
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Напрями удосконалення політики залучення позикових коштів підприємства

  ВСТУП 3 1. ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та процес формування політики залучення позикових коштів на підприємстві 5 1.2. Характеристика політики залучення різних видів позикових коштів 7 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «назва» 13 2.1. Аналіз залучення та використання позикових коштів на підприємстві ТОВ «назва» 13 2.2. Оцінка ефективності використання позикових коштів на підприємстві ТОВ «назва» 20 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «назва» 25 3.1. Напрями удосконалення формування політики залучення позикових коштів ТОВ «назва» 25 3.3. Шляхи підвищення ефективності залучення позикового капіталу на підприємстві ТОВ «назва» 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 36-39
 • Удосконалення політики формування позикових коштів

  Вступ 3 1.Поняття, склад та завдання політики управління залученням позикових коштів 5 2. Аналіз динаміки та складу позикових коштів підприємства 13 3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 17 4. Напрямки удосконалення політики формування позикових коштів на підприємстві 20 Висновки і пропозиції 27 Література 30 Додаток 1. Фінансова звітність ВАТ „...” 34
 • Кредитування

  Вступ 2 1. Методичні засади залучення позикових коштів підприємства 5 1.1 Сутність позикових ресурсів, види і необхідність залучення 5 1.2 Управління формуванням позикового капіталу 8 2. Дослідження механізму формування і використання позикових ресурсів ПП. „...” 13 2.1 Методи оцінки кредитоспроможності підприємства позичальника 13 2.2 Оцінка кредитоспроможності ПП „...” 27 2.3 Аналіз ризиків, які можуть виникнути при залученні кредиту 34 2.4 Аналіз структури капіталу та джерел формування фінансових ресурсів 36 Висновки 51 Література 52 Додаток 1. Баланс і Звіт про фінансові результати ПП „..” за 2003 рр. 56 Додаток 2. Аналіз динаміки і структури валюти балансу ПП ... за 2003 рік 61 Додаток 3. Методика розрахунку показників оцінки фінансової стійкості згідно з П(С)БО для визначення кредитоспроможності підприємства 66 Додаток 4. Елементи методики аналізу економічної заможності підприємства при визначенні рейтингу його кредитоспроможності 67
 • Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства

  Вступ 3 1.1. Сутність та класифікація позикових коштів підприємства 5 1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9 1.3. Методи аналізу позикових коштів підприємства 11 1.4. Методичні підходи до обґрунтування потреби підприємства в позикових коштах 17 2. Аналіз залучення позикових коштів 21 2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 21 2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів 30 2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 33 3. Обґрунтування потреби підприємства в позиковому капіталі 37 Висновки 50 Література 52 Додаток А. Баланс ВАТ “...” 55 Додаток Б. Звіт про фінансові результати ВАТ “...” 57 Додаток В. Надходження коштів на розрахунковий рахунок ВАТ “...” за 2002-2004 рр 58
 • Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства

  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 4 2. ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 8 3. ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 14 4. ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 16 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20
 • Аналіз планування залучення позикових коштів підприємства

  Вступ 3 1.1. Сутність та класифікація позикових коштів підприємства 5 1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9 1.3. Методи аналізу позикових коштів підприємства 11 Зміна доходів на одну акцію 11 1.4. Методичні підходи до обґрунтування потреби підприємства в позикових коштах 13 2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 15 Таблиця 2.2 16 Таблиця 2.3 17 2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів 17 2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 19 3.1. Планування активів підприємства 21 Таблиця 3.1 21 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн. 21 3.2. Планування позикового капіталу підприємства 25 Таблиця 2 32 Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства (Баланс підприємства - Форма 1) 32
 • Облік природних ресурсів

  Вступ 2 1. Роль системи нацональних рахунків для оцінки та обліку природніх ресурсів 3 2. Сутність і призначення еколого-економічного обліку природних ресурсів зарубіжних країн 4 3. Організація обліку природніх ресурсів 6 3.1 Цілі проведення еколого-економічного обліку 6 3.2 Завдання проведення обліку 6 3.3 Методи обліку природних ресурсів на підприємствах 7 Висновки 8 Список використаної літератури 9Вступ 2 1. Роль системи нацональних рахунків для оцінки та обліку природніх ресурсів 3 2. Сутність і призначення еколого-економічного обліку природних ресурсів зарубіжних країн 4 3. Організація обліку природніх ресурсів 6 3.1 Цілі проведення еколого-економічного обліку 6 3.2 Завдання проведення обліку 6 3.3 Методи обліку природних ресурсів на підприємствах 7 Висновки 8 Список використаної літератури 9
 • Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними

  Вступ 3 1. Сутність позикових коштів, форми та функції позикових коштів підприємства 6 2. Поняття, склад та завдання управління позиковими коштами підприємства 12 3. Аналіз динаміки та складу позикових коштів ВАТ „....” 18 4. Аналіз ефективності управління позиковими коштами ВАТ „....” 27 5. Шляхи підвищення ефективності управління позиковими коштами підприємства ВАТ „....” 37 Висновки 55 Список використаної літератури 60 Додаток А. Баланс ВАТ “...” 64 Додаток Б. Звіт про фінансові результати ВАТ “...” за 2000 – 2002 рр. 66 Додаток В. Надходження коштів на розрахунковий рахунок ВАТ “...” за 2002-2003 рр 67 Додаток Г. Концептуальна схема механізму оцінки і прогнозування рівня використання позикових коштів на підприємствах 68
 • Аналіз джерел позикових коштів

  Вступ 3 Аналіз джерел позикових коштів 5 Висновки 20 Список використаної літератури 22
 • Планування потреби в кредитних ресурсах та ліквідності і платоспроможності підприємства

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти планування потреби підприємства в кредитних ресурсах 6 1.1. Сутність та класифікація кредитних ресурсів 6 1.2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 10 1.3. Методи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 13 2. Аналіз кредитних ресурсів, ліквідності та платоспроможності підприємства 17 2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу підприємства 17 2.2. Аналіз ефективності залучення позикових коштів та їх вплив на фінансовий стан 25 2.3. Аналіз ефективності використання позикових коштів 28 3. Обґрунтування потреби підприємства в кредитних ресурсах на майбутній період 32 3.1. Планування потреби в кредитних ресурсах 32 3.2. Вдосконалення процесу планування за рахунок впровадження інформаційних технологій 37 Висновки 46 Література 49 Додаток А. Баланс підприємства 52 Додаток Б. Звіт про фінансові результати підприємства 54 Додаток В. Надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства в 2003-2005 рр 55

©: 2011-2022 infoworks.ru