Заказать реферат

Доклад: ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (ID:51074)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (Код работы:51074)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51074
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1108
СодержаниеКлючові слова: міжнародний кредит, платіжний баланс, зовнішній борг, фінансування
імпорту, примусова спеціалізація, дуалістична економіка.
визначено економічні передумови участі країн світу у процесі
міжнародного кредитування як позичальників або кредиторів. Особливу увагу приділено
можливим наслідкам отримання кредитів Міжнародного валютного фонду для економіки
України у різній часовій перспективі.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.080
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Україна як об єкт міжнародного кредитування

  ВСТУП 1 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ 4 1.1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ 4 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ 6 1.3. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ 13 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 18 2.1. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 18 2.2. УМОВИ ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТІВ 24 2.3. ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ У ФОРМУВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 29 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 19 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 34 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 43 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 43 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 51 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 63 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 82 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 82 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 Висновки 118 Література 124 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 130 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 131 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 135 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 136 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 137 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 139
 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 5 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 21 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 36 Висновки до 1 розділу 44 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 47 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 47 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 55 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 67 Висновки до 2 розділу 85 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 89 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 96 Висновки до 3 розділу 124 Висновки 127 Література 133 Додатки 145 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 145 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 146 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 150 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 151 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 152 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 154
 • Іпотечне кредитування та його розвиток в Україні

  Вступ Розділ 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування 1.1 Сутність іпотеки та її особливості в Україні 1.2 Види та об’єкти іпотечного кредитування та їх зміст 1.3 Принципи іпотечного кредитування 1.4 Ризики іпотечного кредитування Розділ 2. Процес іпотечного кредитування (на прикладі АКІБ “УкрСиббанк”) 2.1. Основні оргнізаційні засади іпотечної програми в банку 2.2. Аналіз іпотечного кредитування в банку Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 3.1. Розширення сфери іпотечного кредитування в Україні 3.2. Удосконалення процесу іпотечного кредитування в Україні 3.3. Процентна політика в іпотечному кредитуванні Висновок Список використаної літератури ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАЗДЕЛА 2 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 2 3.1 Причини світового іпотечного кризису та його наслідки для економіки України 2 3.2 Сучасний стан ринку іпотечного кредитування. Аналіз діяльності державної іпотечної установи 11 3.3 Шляхи подальшого розвитку ринку іпотечного кредитування 25
 • ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади становлення та розвитку іпотечного кредитування 5 1.1. Сутність іпотечного кредитування та його роль у процесі становлення ринкової економіки України 5 1.2. Роль банківської системи України у розвитку іпотечного кредитування 14 Розділ 2. Аналіз роботи комерційних банків України у сфері іпотечного кредитування 18 2.1. Іпотечний кредит в системі фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла і операціях з нерухомістю 18 2.2. Діяльність комерційних банків у процесі іпотечного кредитування 23 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування комерційними банками 30 3.1. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні та можливі шляхи їх вирішення 30 3.2. Застосування зарубіжного досвіду у вирішенні проблем іпотечного кредитування в Україні 37 Висновки 46 Список використаної літератури 48-50
 • Україна на міжнародному ринку туристичних послуг

  Вступ 3 1. Міжнародний туризм як складова міжнародної економіки 5 1.1. Міжнародний туризм: поняття та сутність 5 1.2. Тенденції розвитку міжнародного туризму та його роль у світовій економіці 8 2. Сучасний стан розвитку міжнародного туризму в Україні 12 2.1. Потенціал розвитку міжнародного туризму в Україні 12 2.2. Динаміка та проблеми розвитку туристичної індустрії України 16 3. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні 29 3.1. Світовий досвід розвитку міжнародного туризму 29 3.2. Можливості розвитку міжнародного туризму в Україні 34 Висновки 43 Список використаної літератури 46
 • ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні засади довгострокового кредитування 5 1.1. Сутність та принципи довгострокового кредитування 5 1.2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі 9 2. Аналіз практики довгострокового кредитування в КБ «Приватбанк» та шляхи вдосконалення 12 2.1. Кредитна діяльність банку та програми кредитування 12 2.2. Іпотечне кредитування 17 2.3. Удосконалення управління механізмом кредитування довгострокових програм 24 Висновки 31 Список використаної літератури 34 Додатки 37 Предмет дослідження – довгострокове кредитування та його особливості. Мета дослідження – з’ясувати проблематику у сфері довгострокового кредитування, що здійснюють банки України, визначити перспективи розвитку довгострокового кредитування. Згідно з поставленою метою задачами дослідження є: – охарактеризувати теоретичні засади економічної сутності кредиту, його функцій в умовах ринкової економіки; – обґрунтувати необхідність довгострокового кредиту; – провести аналіз кредитного ринку; – викласти певні перспективи розвитку довгострокового кредитування. Інформаційні джерела дослідження. Роботу виконано на основі нормативно-правових актів України в сфері грошово-кредитного регулювання і контролю, науково-економічної літератури та публікацій в спеціалізованих засобах масової інформації
 • Довгострокове кредитування населення: сучасній стан та перспективи розвитку в Україні на матеріалах ВАТ «Інтербанк»

  Вступ………………………….……………………………………………………….3 Розділ 1. Концептуально-інституціональні основи організації довгострокового кредитування 1.1 Необхідність та сутність довгострокового кредитування в економічних відносинах…………………………………………….………………………………5 1.2 Організаційно-економічні умови сучасного довгострокового кредитування…………………………………………………………………....…..14 1.3 Види та форми довгострокового кредитування………………………………23 Розділ 2. Механізм реалізації довгостроково кредитування в Міжнародному комерційному банку України 2.1 Аналіз організації довгострокового кредитування ВАТ КБ „Інтербанк”…...32 2.2 Аналіз кредитного портфеля та кредитоспроможності позичальника………56 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку довгострокового кредитування в Україні. 3.1 Оцінка сучасного стану довгострокового кредитування в Україні………….73 3.2 Основні напрямки розвитку довгострокового кредитування в Україні……..80 3.3 Автоматизація банківської системи ВАТ КБ „Інтербанк”………………...…86 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………….94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………100 ДОДАТКИ
 • ВПЛИВ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ НА СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  Ключові слова: інновації, інвестиції, євроінтеграційна складова інноваційного розвитку.розглянуто та обґрунтовано перспективи інноваційного розвитку національної економіки в умовах інтеграції країни до ЄС, запропоновано схему аналізу здатності і готовності підприємств до інноваційного розвитку.
 • Економічні аспекти міжнародного туризму

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти міжнародного туризму 7 1.1. Поняття та сутність міжнародного туризму і його класифікація. 7 1.2. Чинники впливу на економічну ефективність туристичної діяльності. 13 Розділ ІІ. Економічні аспекти міжнародного туризму 18 2.1. Місце і роль міжнародного туризму у світовій економіці. 18 2.2. Економічне значення міжнародного туризму та його вплив на становлення і розвиток туристичної індустрії. 21 2.3. Особливості сучасного стану міжнародного туризму. 23 Розділ ІІІ. Умови та перспективи розвитку міжнародного туризму 26 3.1. Основні умови та напрямки розвитку міжнародного туризму. 26 3.2. Тенденції розвитку міжнародного туризму в окремих регіонах світу. 32 Висновки 39 Перелік використаної літератури та джерел 41 Додатки 43

©: 2011-2022 infoworks.ru